Home
Zoeken
... cancer' studies. Deze BERENIS groep roept op om: voorzichtig te zijn met het gebruik van draadloze apparatuur.  De adviezen van BERENIS zijn te vinden in de Newsletter van November 2018: ...
21 december 2018
... en de bijbehorende zend- en ontvangstapparatuur, maar acht het inmiddels de hoogste tijd om het voorzorgsbeginsel in acht te nemen, en wijst in dit verband naar het optreden van overheden ten aanzien van ...
21 december 2018
... zich nu op jongeren. [ Mei 2018 ] In de nieuwe voorlichtingsvideo wordt ingegaan op tips en adviezen om de blootstelling aan draadloze apparatuur zo veel als mogelijk te verminderen: https://www.youtube.com/watch?v=RCy3WfaXZkI ...
11 mei 2018
... spelen deze klachten al jaren, ruim voor de uitgebreide introductie van andere zendapparatuur als Wifi-modems en Dect-telefoons (die ook een bron van klachten kunnen zijn). Echter de stralingsintensiteit ...
27 maart 2018
In een opgemaakte verklaring van drie organisaties uit Griekenland en Oostenrijk wordt ingegaan op de mogelijke gevaren van draadloze apparatuur. In deze Nicosia Declaration worden ondermeer ook 16 tips ...
01 december 2017
... zich nu op jongeren. In de nieuwe voorlichtingsvideo wordt ingegaan op tips en adviezen om de blootstelling aan draadloze apparatuur zo veel als mogelijk te verminderen:   https://www.youtube.com/watch?v=RCy3WfaXZkI ...
01 december 2017
Wi-Fi - en gelijksoortige digitale signalen. Je hoort, voelt, en ziet ze niet. Hierdoor lijken ze niet te bestaan. Door bepaalde meetapparatuur kunnen deze signalen hoorbaar gemaakt worden. Zo kun je ...
15 november 2017
... mobiele telefoons wordt er nu dus ook uitgebreider gewaarschuwd bij Wi-Fi apparatuur.   Op pagina 21 van de handleiding van de Wi-Fi router "Speedport Smart" worden de volgende adviezen gegeven: ...
24 oktober 2017
Het National Toxicology Program (NTP) is een 25 miljoen dollar kostend onderzoek naar de effecten van EMV (afkomstig van draadloze communicatie apparatuur). In een presentatie van een deel van dit onderzoek ...
06 oktober 2017
... gebruik te maken van draadloze apparatuur als Wi-Fi in klaslokalen. Dit advies is wettelijk vastgelegd. http://www.sbwire.com/press-releases/cyprus-removes-wi-fi-from-kindergartens-and-halts-wireless-deployment-into-public-elementary-schools-778002.htm ...
08 maart 2017
Wereldwijd zijn vele organisaties bezig om de toepassing van Wi-Fi en draadloze apparatuur in schoolgebouwen aan de kaak te stellen. De vele wetenschappelijke aanwijzingen van (mogelijk) schadelijke ...
21 februari 2017
... een dringende aanbeveling gedaan om, voor kinderen, het gebruik van draadloze apparatuur als smartphones, tablets, wifi onmiddelijk drastisch te verminderen.     Naast deze dringende ...
20 juli 2016
... te verminderen, adviseert hij wel om de blootstelling zo laag te houden als redelijkerwijs mogelijk is. Het is bijvoorbeeld onnodig dat apparatuur met een groter vermogen of gedurende een langere tijdsperiode ...
06 juni 2016
... van mobiele apparatuur. http://microwavenews.com/news-center/ntp-cancer-results   en zie ook: http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/9962/cell_phone_radiation_boosts_cancer_rates_in_animals%3B ...
26 mei 2016
15. Overzicht Wifi-vrije scholen
(Van andere media)
... en leerprestaties van hun kinderen, te helpen bij het vinden van een school zonder Wifi netwerk en/of andere draadloze communicatieapparatuur. Dit doen we door het in kaart brengen van Wifi-vrije scholen ...
20 mei 2016
... van de 31 leden was van de WHO-IARC-commissie die de elektromagnetische velden afkomstig van draadloze apparatuur, in 2011, kwalificeerde als " mogelijk kankerverwekkend" In zijn blog heeft hij wederom ...
18 april 2016
... basis van deze waarschuwingen gebaseerd zijn op de waarschuwingen van de telecombedrijven zelf. Deze waarschuwingen zijn terug te vinden in de handleidingen van alle soorten draadloze apparatuur. Het ...
30 maart 2016
18. Artikel Managersonline.nl
(Van andere media)
... naar EMV-blootstelling als mogelijke oorzaak. Door de groei van het aantal draadloze en mobiele telefoons, wifi-routers, zendmasten, bluetooth apparaten, elektrische apparatuur, kasten, kabels en leidingen ...
13 februari 2016
... het uitgebreid installeren van Wifi-apparatuur in scholen. Al vele EMV- en health-experts hebben het Onderwijs departement aangeschreven om af te zien van deze grootschalige uitrol van Wifi in scholen ...
26 januari 2016
... naar lagere normen voor microgolf-velden Deze ruime Westerse normen zijn, op dit moment, nog steeds de basis voor de gezondheids veiligheid van Telecommunicatie apparatuur als UMTS/4G-masten, mobiele ...
18 januari 2016

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven