Home
Zoeken
Wij treden regelmatig in contact met scholen om ze te wijzen op hun verantwoordelijkheden en het gebrek aan kennis en bewustzijn in Nederland.
... gebied van draadloze communicatie en de continue uitbreiding daarvan,” stelt hij. “De financiële belangen van zowel overheid als telecomindustrie zijn enorm.” De door de ICNIRP  aanbevolen blootstellingslimieten, ...
21 december 2018
... van deze drastische afname? De grootschalige ontwikkeling van mobiele communicatie heeft geleid tot een grote toename van het aantal telecom-zendmasten. Het blootstellingsniveau aan Radiofrequente ...
23 mei 2018
...  3. Normen Normen voor elektromagnetische velden van mobiele communicatie zijn in Nederland, gebaseerd op de adviezen van de instantie ICNIRP. Deze ICNIRP normen werden vanaf de jaren 1940-1950 ...
27 maart 2018
... RNCNIRP rapporteren al vanaf hun oprichting in 1997, om strenge normen te hanteren voor stralingsblootstellingen van EM-mobiele communicatie- velden van bijvoorbeeld zendmasten en mobiele telefonie. In ...
25 januari 2018
... biologisch verstorende effecten kunnen opwekken. Dit maakt dat als een Wi-Fi router of Wi-Fi netwerk wordt aangezet er al diverse gezondheidseffecten op kunnen treden. Ook als er dus geen actieve communicatie ...
15 november 2017
Het National Toxicology Program (NTP) is een 25 miljoen dollar kostend onderzoek naar de effecten van EMV (afkomstig van draadloze communicatie apparatuur). In een presentatie van een deel van dit onderzoek ...
06 oktober 2017
... aandeelhouders hierover wel duidelijk worden geinformeerd.   In de communicatie naar de aandeelhouders van American Movil wordt bijvoorbeeld de volgende waarschuwing vermeld: American ...
17 juli 2017
9. Overzicht Wifi-vrije scholen
(Van andere media)
... en leerprestaties van hun kinderen, te helpen bij het vinden van een school zonder Wifi netwerk en/of andere draadloze communicatieapparatuur. Dit doen we door het in kaart brengen van Wifi-vrije scholen ...
20 mei 2016
Bij mobiele telecommunicatie wordt gebruik gemaakt van microgolven. Deze microgolven worden al sinds de jaren '40-'50 gebruikt door leger/ defensie bij met name radarsystemen. Kort na het introduceren ...
18 januari 2016
Op 11 mei 2015 hebben 190 scientists uit 39 landen een appèl gedaan aan de Verenigde Naties om de bevolking betere bescherming te geven tegen de elektromagnetische velden van communicatie apparatuur. Het ...
12 december 2015
... gegeven presentaties is die van Erica Mallery-Blythe welke een goed basisoverzicht geeft van de problematiek rondom Radiofrequente (communicatie) velden. Erica Mallery-Blythe, MD is Founder of Physicians' ...
20 juli 2015
Op 11 mei 2015 hebben 190 scientists uit 39 landen een appèl gedaan aan de Verenigde Naties om de bevolking betere bescherming te geven tegen de elektromagnetische velden van communicatie apparatuur. Het ...
11 mei 2015
... dat al in de jaren 40 bekend was dat de gepulste velden bij de telecommunicatie grote effecten kunnen hebben op biologische systemen van met name het menselijk lichaam. Jerry Flynn -> From a military ...
09 mei 2015
... de digitale signalen die geïntegreerd zijn in het telecommunicatiesignaal. 31 experts van het IARC welke radiofrequente velden indeelden in de categorie: Mogelijk Kankerverwekkend -Waarom het negeren ...
23 april 2015
... communicatie apparatuur. Aangegeven wordt dat er potentieel zeer grote gevolgen voor de volksgezondheid en economie kunnen onstaan als de vele aanwijzingen van schadelijke effecten van RF-velden worden ...
20 januari 2015
Terugblikkend op het jaar 2014 heeft www.saferemr.com een mooi overzicht gegeven van belangrijke ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Vooral zijn hier twee uitgekomen studies toonaangevend omdat deze ...
09 januari 2015
...  PR campagne Mensen werden en worden ziek van deze straling. 'Microgolfziekte' werd in de zestiger en zeventiger jaren al beschreven bij mensen die met radar en communicatieapparatuur werkten. De symptomen ...
07 januari 2015
...  De huidige normen zijn volgens Pall achterhaald en ontoereikend. Volgens Pall is al tientallen jaren bekend dat gepulste velden (als gebruikt wordt bij draadloze communicatie) een grotere uitwerking ...
08 december 2014
... velden die voorkomen bij draadloze communicatie als GSM/UMTS/4G/C2000 zendmasten, Wifi-modems, Dect telefoons, smartphones....)   Deze kwalificatie zou normaal gesproken moeten leiden tot een ...
03 november 2014

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven