Home
Zoeken
Op de website van EMFResearch staan diverse overzichten van onderzoeken naar de effecten van Elektromagnetische Velden en de gezondheid. Deze onderzoeken zijn per categorie ingedeeld waaronder bijvoorbeeld: ...
25 januari 2018
... biologisch verstorende effecten kunnen opwekken. Dit maakt dat als een Wi-Fi router of Wi-Fi netwerk wordt aangezet er al diverse gezondheidseffecten op kunnen treden. Ook als er dus geen actieve communicatie ...
15 november 2017
... vaak gerefereerd aan het mogelijk kankerverwekkend zijn van deze RF-velden. Waar onlangs in Augustus 2017 wederom door diverse RF-experts wordt gepleit om RF-velden hoger in te delen (van de huidige kwalificatie: ...
19 augustus 2017
In diverse landen wordt op overheidsniveau gesproken over het drastisch terugdringen van Wi-Fi in scholen. Waar in Frankrijk en Belgie al in de wet deze adviezen zijn opgenomen zijn nu ook in Cyprus, ...
08 maart 2017
... Frankrijk. Ingegaan wordt ook op de belangverstrengelingen van ICNIRP-, AGNIR-leden en de invloeden die zij hebben in het WHO-EMF project. Diverse personen van de normbepalende instantie ICNIRP kunnen ...
14 januari 2017
...   In de Verenigde Staten lijkt de problematiek rondom de veiligheid van mobiele telefoons langzamerhand al meer door te dringen. Nu ook al meer bij diverse mediabedrijven. Met name hebben de eerste ...
17 november 2016
7. Nieuwsbrief EMR and Health
(Van andere media)
In de nieuwsbrief van EMR and Health worden diverse punten besproken zoals het NTP-onderzoek, de preventieve maatregelen genomen in Frankrijk en de uitkomsten van diverse onderzoeken. Ofwel een zeer ...
02 september 2016
... diverse andere apps)     Website Gezondheidsraad: https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/mobile-phones-and-cancer-part-3-update-and-overall ...
06 juni 2016
... Toxicology Program zijn er reeds diverse onderzoeken gepubliceerd die een stijging signaleren van de incidentie van de hersentumor glioblastoma / glioma in relatie tot het mobiele telefoon gebruik.   ...
01 juni 2016
10. NTP onderzoek - documenten
(Van andere media)
...    Reacties diverse instanties: American Cancer Society:   https://acspressroom.wordpress.com/2016/05/27/ntpcellphones/     Uitspraken diverse experts: Chris Portier, ...
30 mei 2016
...  Diverse kritieken op de commissie ICNIRP zijn te vinden op: http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html  ...
18 april 2016
12. Nieuwsbrief EMR Australia
(Van andere media)
... voor diverse recent uitgekomen onderzoeken met wederom alarmerende resultaten     Deze nieuwsbrief is te vinden op de website: http://emraustralia.com.au/ Een directe link naar deze ...
04 april 2016
... in de handleidingen van diverse smartphones, tablets, routers enz: http://ehtrust.org/ehts-show-the-fine-print-e-book-cell-phones-wi-fi-devices/    ...
30 maart 2016
... symptoms and sensations in long term users of mobile phones. 22. Diverse Cancerous Tumors: A Brazilian Study established a direct link between various cancer deaths such as tumors ...
29 februari 2016
... diverse experts op dit gebied geinterviewd.     Opvallende uitspraken gedaan in deze reportage:   Former CEO of Microsoft Canada, Mr Frank Clegg : “My industry is on a campaign ...
18 februari 2016
16. Artikel Managersonline.nl
(Van andere media)
... openbare plekken kunnen diverse gezondheidsklachten, onvruchtbaarheid en zelfs kanker of Alzheimer veroorzaken. De beste manier om deze kwalen te behandelen en te voorkomen is de blootstelling aan EMV ...
13 februari 2016
... tegen het oor en tegen het lichaam. Wat uit hun metingen blijkt is dat: Bij diverse merken mobiele telefoons, bij het gebruik tegen het oor/lichaam, de SAR-veiligheidsnormen worden overschreden.   ...
01 februari 2016
... van deze microgolf-zenders zijn er diverse onderzoeken uitgekomen waarin duidelijke negatieve effecten werden gezien op de gezondheid van nabij werkend personeel .     Uitwerkingen van ...
18 januari 2016
... wordt tevens aangestipt dat overheidsinstanties redelijk bekend zijn met de gezondheidsgevaren. Diverse, door de overheid opgestarte onderzoeken, wijzen uit dat er mogelijke risicos zijn. Deze risicos ...
06 januari 2016
... deze apparatuur is volgens deze experts vele malen te hoog. Dit blijkt mede uit de duizenden wetenschappelijke onderzoeken die diverse effecten aantonen zoals: - enkele/ meervoudige DNA-breuken - beschadigingen ...
28 december 2015

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven