Home
Zoeken
...      * Wat zijn effecten en risico's van elektromagnetische straling van zendmasten, tablets, telefoons en wifi op gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren? * Waarom raden ...
22 februari 2018
... Rusland en het voormalige Oostblok is, al begin vorige eeuw, veel onderzoek gedaan naar de effecten van microgolven van bijvoorbeeld radarinstallaties op de gezondheid. Dit resulteerde in de jaren 1940-1950 ...
25 januari 2018
Op de website van EMFResearch staan diverse overzichten van onderzoeken naar de effecten van Elektromagnetische Velden en de gezondheid. Deze onderzoeken zijn per categorie ingedeeld waaronder bijvoorbeeld: ...
25 januari 2018
... biologisch verstorende effecten kunnen opwekken. Dit maakt dat als een Wi-Fi router of Wi-Fi netwerk wordt aangezet er al diverse gezondheidseffecten op kunnen treden. Ook als er dus geen actieve communicatie ...
15 november 2017
Het National Toxicology Program (NTP) is een 25 miljoen dollar kostend onderzoek naar de effecten van EMV (afkomstig van draadloze communicatie apparatuur). In een presentatie van een deel van dit onderzoek ...
06 oktober 2017
... van mobiele telefoons en de elektromagnetische velden die daardoor ontstaan, biologische effecten kunnen hebben op onze hersenen. Uit experimenten met ratten blijkt dat na 2 uur blootstelling aan een GSM-900 ...
14 september 2017
... de productie van biotoxines door microben zijn enkele effecten die besproken worden.     Als gesproken wordt over de mogelijke effecten van blootstelling aan Radiofrequente Velden wordt ...
19 augustus 2017
...  Waar het overgrote deel van de mobiele telefoon- gebruikers totaal niet wordt geinformeerd over de vele aanwijzingen van schadelijke gezondheidseffecten (van het mobiele telefoon gebruik), blijkt dat ...
17 juli 2017
De Candase stichting Canadians for Safe Technology (C4ST) heeft een overzicht gepubliceerd van 200 onderzoeken. Al deze onderzoeken tonen gezondheidseffecten aan bij stralingsniveaus die binnen de geldende ...
10 mei 2017
Het TV onderzoeksprogramma "Marketplace" van de Canadese zender CBC onderzoekt de effecten van het gebruik van de mobiele telefoon op de gezondheid. In het programma wordt aangetoond dat als de mobiele ...
06 april 2017
... effecten is hier aanleiding toe.     Een goed en uitgebreid overzicht over de problematiek van het gebruik van draadloze apparaten als laptops, tablets en dus ook Wi-Fi netwerken in scholen ...
21 februari 2017
...  ***  Michael Repacholi die als ICNIRP-member de leiding heeft genomen bij WHO's Task Group voor beoordeling van de gezondheidseffecten van EMV en de toereikendheid van zijn eigen ICNIRP-normen.  ...
06 februari 2017
Een Engelse vertaling is uitgekomen van een brochure geschreven door Karl Hecht over de lange termijn effecten door blootstelling aan EM-Velden. Hierin zijn vele Sovjet/Oostblok studies meegenomen. In ...
28 december 2016
In een studie gedaan in medewerking met meerdere instituten en universiteiten blijkt dat 3G-UMTS velden meer schadelijke effecten kunnen genereren dan 2G-GSM. Een hogere incidintie is te zien bij glioma. ...
28 november 2016
... van datasignalen grote invloed heeft op ontstane gezondheidseffecten. Uit studies blijkt dat bijvoorbeeld 4G signalen meer gezondheidseffecten veroorzaken dan 2G (GSM) signalen. Dit kan gaan beteken ...
15 november 2016
In een overzicht van 700 studies waarbij de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden worden onderzocht blijken tientallen schadelijke effecten op te treden. Deze studies worden allen besproken ...
04 november 2016
De effecten die de draadloze velden van Wi-Fi kunnen hebben op de gezondheid worden al vele jaren onderzocht. Vele tientallen negatieve gezondheidseffecten worden geconstateerd zoals: DNA-schade, oxidatieve ...
19 oktober 2016
... telkens als ze een onderzoek publiceren dat de schadelijke effecten van onze gsm's en smartphones aantoont.     Uitvoerig wordt aandacht gegeven aan een al jaren lopend mega proces in ...
02 oktober 2016
... overheid gehanteerde normen, niet altijd gebaseerd zijn op enkele gezondheidseffecten maar dat ook economische overwegingen een rol spelen.     Dit advies van de Gezondheidsraad is geformuleerd ...
27 september 2016
20. Video presentatie NTP - studie
(Van andere media)
... tussen EMV blootstelling en het ontstaan van schadelijke effecten aan het hart (o.a. schwannoma). Daarnaast zijn er ook aanwijzingen op het ontstaan van hersenaandoeningen (o.a. glioma)   Belangrijkste ...
01 september 2016

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven