Home
Zoeken
... de Gezondheidsraad, die in 2016 stelde: “Er is geen bewezen verband tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied. ...
21 december 2018
... voor de veiligheid van hun producten volledig af te gaan op de normen die hun worden opgelegd. Voor het veiligheidsvraagstuk verwijzen zij dan ook volledig door naar de overheid, de Gezondheidsraad en ...
27 maart 2018
De Nederlandse Gezondheidsraad heeft eind juli 2016 een advies uitgebracht met betrekking tot het "Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid". In dit advies wordt aangegeven dat de, door de Nederlandse ...
27 september 2016
In de "Graadmeter" van de Gezondheidsraad wordt aandacht gegeven aan het onderwerp: Mobiel bellen en kanker. Alhoewel de Gezondheidsraad via eerdere publicaties aangeeft dat een link onwaarschijnlijk ...
13 juli 2016
De Gezondheidsraad heeft 1 juni 2016 een advies uitgebracht over de risicos van mobiele telefoons en het onstaan van tumoren in het hoofd/hals gebied. De Raad concludeerd dat er geen verband bewezen is ...
06 juni 2016
... Röösli, Switzerland Zenon Sienkiewicz, United Kingdom Soichi Watanabe, Japan Al eerder hier vermeld is dat oud voorzitter van de Nederlandse Gezondheidsraad Eric van Rongen nu dus voorzitter is van ...
18 april 2016
... ongeschikt is om bescherming te bieden tegen biologische en lange termijn effecten (langer dan 30minuten..)? -Waarom blind uit te gaan van de adviezen van de Gezondheidsraad terwijl leden hiervan een ...
23 april 2015
Het kunnen ontstaan van schadelijke gevolgen door Radiofrequente velden wordt (volgens bijv. de Nederlandse Gezondheidsraad) nog steeds betwist. Er is volgens de Gezondheidsraad nog geen consistent bewijs ...
20 april 2015
... ADHD op latere leeftijd (5). Twee Zweedse studies hebben aangetoond dat het gebruik van een mobiele telefoon het risico op een tumor in de hersenen verhoogt (6). De gezondheidsraad van Israël raadt ...
17 maart 2015
... van het ALARA-principe (as low as reasonably achievable) - zoals ook geadviseerd wordt door de Gezondheidsraad - met betrekking tot het zendvermogen van zendmasten, WiFi routers, etc.   Bron: ...
10 februari 2015
... geworden. Politici, verschuil U niet achter de theorie van de Gezondheidsraad. Die theorie was in 1997 bij gebrek aan beter wellicht een pragmatische oplossing, maar we hebben nu 15 jaar praktische ervaring. ...
07 januari 2015
... beleid? Aflevering 1:  Eric van Rongen   Naam: Eric van Rongen Land: Nederland   Functies (o.a): - Lid Nederlandse Gezondheidsraad - Commissie Elektromagnetische ...
18 oktober 2014
... mogelijk is bij te dragen aan het beperken van de blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons.   De Gezondheidsraad heeft op 3 juni 2013 advies uitgebracht over de lange ...
22 januari 2014
... komt duidelijk naar voren dat KPN zijn verantwoorderlijkheid afschuift naar de Overheid, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Gezondheidsraad.   De almaar groeiende aantallen onderzoeken ...
30 mei 2013
... zaterdag. Daarin wordt de Gezondheidsraad neergesabeld door econoom David Gee. Of het nu gaat om pesticiden, CO2 of straling uit het mobieltje, potentieel gevaar wordt steeds onderschat, of zelfs ontkend. ...
15 april 2013
... zal worden verwijderd. Er zal worden verwezen naar de blootstellingslimieten en de Gezondheidsraad. Indien u meer informatie wilt, dan bent u altijd welkom. Ik kan nog een waslijst aan bewijs opnoemen ...
29 maart 2013
... Leuven en tevens de Belgische Gezondheidsraad adviseert, is vooral het gebruik van een mobiele telefoon door kinderen riskant: ‘Kinderen worden veel blootgesteld en ook veel langer. Wat de gevolgen daarvan ...
29 mei 2012
18. Veelgestelde vragen (FAQ)
(Sample Data-Articles)
...  De Gezondheidsraad Voor de veiligheid, de te hanteren normen, de ontwikkelingen met betrekking tot wetenschappelijke onderzoeken laat de overheid zich adviseren door de Nederlandse Gezondheidsraad. ...
29 april 2012
... veiligheid van RF-velden laat de Nederlandse overheid zich adviseren door de Nederlandse Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad adviseerd om de veiligheidslimieten te hanteren welke worden voorgeschreven ...
22 april 2012
... gedaan is u wat feiten aanleveren uit de praktijk. Deze staan lijnrecht tegenover de huidige algemeen geaccepteerde mening gevormd door de Gezondheidsraad. Maar gaat u eens bij uzelf te raden. Durft ...
17 februari 2011

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven