Home
Zoeken
... tot donatie)   Voor een overzicht van de ontwikkelingen aangaande dit onderwerp in bijvoorbeeld de: - genomen maatregelen van internationale overheden - de verontrustende bevindingen uit vele ...
22 februari 2018
... maatregelen te nemen. Elektromagnetische velden van mobiele telefoons: Gezondheidseffecten op kinderen en adolescenten April 2011, Moskou Deze resolutie is door leden van het Russische nationale ...
25 januari 2018
In tientallen landen zijn er al wettelijke maatregelen genomen om blootstelling aan EM-velden (straling) drastisch te verminderen. Het gaat hier om EM-velden afkomstig van: mobiele telefoons, tablets, ...
08 maart 2017
De Poolse stad Krakow gaat maatregelen nemen tegen de exponentionele stijging van "elektromagnetische smog", om burgers beter bescherming te geven voor potentiele gezondheidsschade. Hoe lang kunnen andere ...
14 januari 2017
Het Enviromental Health Trust heeft een overzicht uitgebracht van de maatregelen die buitenlandse overheden/instanties  hebben genomen om de potentiele gevaren van draadloze technieken in te dammen. ...
14 oktober 2016
... niet tot het opkloppen ervan en zaaien van paniek (en onnodig ingrijpende maatregelen nemen). In wezen gaat het hier om de vraag of het voorzorgsbeginsel voor het gezondheidsaspect in het milieubeleid ...
27 september 2016
7. Nieuwsbrief EMR and Health
(Van andere media)
In de nieuwsbrief van EMR and Health worden diverse punten besproken zoals het NTP-onderzoek, de preventieve maatregelen genomen in Frankrijk en de uitkomsten van diverse onderzoeken. Ofwel een zeer ...
02 september 2016
...  Hoewel de raad geen aanleiding ziet voor maatregelen om de blootstelling te verminderen, adviseert hij wel om de blootstelling zo laag te houden als redelijkerwijs mogelijk is."     ...
06 juni 2016
... burgers wereldwijd die aan de bel trekken omdat zij sterke effecten zien op de volksgezondheid... Zijn voor veel landen al aanleiding geweest om verregaande maatregelen te treffen. Zo ook nu in Argentinie. ...
25 april 2016
... maatregelen voor de gezondheidssbescherming van de consument genomen maar hebben voor hunzelf een jurisdische bescherming genomen tegen mogelijke aansprakelijkheid.   In een krantenartikel van ...
11 april 2016
... te gaan van al deze studies.   Een 100% bewijs is niet waar je op moet wachten om preventieve maatregelen te nemen.  Zoals bij asbest is nog steeds geen 100% bewijs geleverd, want niet iedereen ...
20 april 2015
... nodig zijn. Tot dusver neemt de overheid geen maatregelen daartoe, hetgeen ten koste gaat van de gezondheid van de burgers. Daarbij wordt in de brief verwezen naar de circa één miljoen Nederlanders met ...
10 februari 2015
In Frankrijk werd op donderdag 29 januari 2015 een wet aangenomen die, als een primeur in Europa, verschillende maatregelen voorstelt om de bevolking beter te beschermen tegen elektromagnetische straling. ...
02 februari 2015
In dit zeer goed onderbouwde betoog van Isaac Jamieson, welke is gericht aan het European Economic and Social Committee (EESC), wordt ingegaan op het onderwerp radiofrequente velden afkomstig van draadloze ...
20 januari 2015
... )   Deze tienduizenden negatieve onderzoeken zouden al een duidelijke reden moeten zijn om drastische maatregelen te nemen om de blootstelling aan deze velden zo veel mogelijk te verminderen. ...
08 december 2014
... uitgebreide informatiecampagne om de mogelijke gevaren van deze apparatuur aan te geven en een uitgebreide orientatie voor te nemen preventieve maatregelen. Echter drie weken na het uitkomen van deze ...
03 november 2014
... Deze voorzorgsmaatregelen neemt de stad in acht omdat de gevolgen van mogelijk stralingsgevaar niet meteen waarneembaar zijn. "De ouders die gebruik maken van onze crèches en scholen kunnen dus gerust ...
13 september 2014
... van kanker/leukemie en ELF, dan zullen de kosten voor preventieve maatregelen onevenredig groot zijn voor het voorkomen van een relatief klein aantal kankergevallen. De WHO heeft naast ELF van hoogspanningsleidingen ...
15 juli 2014
Vanaf 1 maart 2014 is in Belgie een nieuwe wet van kracht welke preventieve maatregelen treft om, vooral kinderen, te beschermen tegen de mogelijk schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden. Deze ...
09 maart 2014
20. Meer zendmasten door 4G
(Van andere media)
... die worden opgemerkt en in de  (UK) media zijn verschenen http://www.scribd.com/doc/3973887/Documentation-about-cancer-clusters-and-other-illnesses-around-mobile-phone-masts - Preventieve maatregelen ...
13 januari 2014

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven