Home
Zoeken
1. Onderzoeken
(Categorie)
Een adviesgroep van de Zwitserse Federal Office of Environment heeft een rapport uitgebracht waarin uitgebreid de onderzoeksresultaten worden geevalueerd van de NTP en het Ramazzini 'cell phone/animal ...
21 december 2018
... (WHO) die sinds 2011 aanneemt dat veelvuldig en langdurige mobiel bellen mogelijk kan leiden tot tumoren in het hoofd.     Dat er ook veel onderzoeken zijn waaruit geen schadelijke ...
21 december 2018
Op 1 november 2018 zijn nu officieel de eindresultaten gepubliceerd van het National Toxicology Program (NTP). "The National Toxicology Program (NTP) concluded there is clear evidence that male rats exposed ...
10 november 2018
... onderzoeken. Uit onderzoeken gedaan tussen 2011-2018 zijn volgens deze onderzoekers voldoende aanwijzingen gevonden om de Radiofrequente Velden afkomstig van Wifi, dect, GSM/UMTS/4G nu te kwalificeren ...
11 oktober 2018
Het National Toxicology Program (NTP) behoort tot eén van de uitgebreidste onderzoeken die zijn gedaan naar de relatie tussen GSM/UMTS velden en het ontstaan van gezondheidseffecten op proefdieren. In ...
22 september 2018
In een recent uitgekomen onderzoeksrapport wordt de kwalificering van de relatie van RF-velden en kanker besproken. De huidige kwalificatie van RF-velden: "Mogelijk kankerverwekkend" moet, met de resultaten ...
14 september 2018
Op de website: www.cancertutor.com is een zeer uitgebreid artikel gepubliceerd: "The full story on EMFs: Research, dangers, and how to protect yourself" Hierin worden de belangrijkste onderzoeken, adviezen ...
16 augustus 2018
... onder de 20 jaar is een duidelijke stijging waarneembaar in het aantal gevallen van: brein-, lever-, en schildklier kanker.   Een overzicht van dit onderzoek is te vinden op: https://ehtrust.org/cdc-finds-brain-liver-and-thyroid-cancers-increasing-among-us-children-2001-2014/ ...
16 augustus 2018
... to be completely safe Geen actieve houding en negeren van wetenschappelijke (negatieve) onderzoeken door Gezondheids autoriteiten -  Bio-Effects routinely found in well conducted studies are not ...
26 juli 2018
... verbannen van Wi-Fi, tablets, laptops in klaslokalen Enkele belangrijke punten uit dit artikel van de DailyMail: Een groeiend aantal onderzoeken tonen gezondheidseffecten aan: By contrast, ...
30 juni 2018
DUO Onderwijsonderzoek & Advies heeft onlangs een Rapportage uitgebracht: "Onderzoek gebruik sociale media en omgang met smartphones in het voortgezet onderwijs" Naast de gezondheidseffecten die ...
28 juni 2018
Professor en onderzoeker Paul Héroux, Ph.D., van de University of Montreal geeft een duidelijk beeld van de wetenschappelijke status van de effecten van EM-velden op de gezondheid. In dit interview door ...
28 juni 2018
Bedrijven zoals Blackberry, Nokia en Vodafone geven waarschuwingen aan hun investeerders. Het risico bestaat dat consumenten deze bedrijven aan kunnen klagen als wetenschappelijke onderzoeken een link ...
04 juni 2018
... op onderzoeksresultaten van de gevestigde instituten dan kom je niet zo ver. Daar wordt voorgesteld dat het allemaal niet zoveel uitmaakt wel of geen wifi op school. Maar kijk je wat verder zijn er ook ...
29 mei 2018
... mogelijkerwijs effecten hebben op de flora en fauna. Enkele honderden onderzoeken geven een beeld dat schadelijke effecten op de flora en fauna zeker geloofwaardig zijn. Electromagnetic radiation from ...
23 mei 2018
In, recent gepubliceerde, onderzoeken worden wederom diverse schadelijk gezondheidseffecten door blootstelling aan RF-Velden opgemerkt. Deze onderzoeksresultaten zijn exemplarisch voor de grote hoeveelheid ...
17 april 2018
In een artikel van www.Nation.com wordt een historisch overzicht gegeven van de manipulatie van wetenschappelijke onderzoeken door de telecomindustrie "How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones ...
05 april 2018
Een panel van experts heeft, in een peer review, de onderzoeksresultaten van het NTP-onderzoek uitgebreid geanalyseerd. Het panel concludeerd dat er een duidelijke link ('clear evidence') is tussen: ...
04 april 2018
...  Met het plaatsingsbeleid van zendmasten spelen deze onderwerpen een belangrijke rol: 1. Persoonlijke ervaringen 2. Wetenschappelijke onderzoeken 3. Normen 4. Internationale adviezen 5. Beleid van de ...
27 maart 2018

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven