Home
Zoeken
1. Onderzoeken
(Categorie)
... (WHO) die sinds 2011 aanneemt dat veelvuldig en langdurige mobiel bellen mogelijk kan leiden tot tumoren in het hoofd.     Dat er ook veel onderzoeken zijn waaruit geen schadelijke ...
21 december 2018
... onderzoeken. Uit onderzoeken gedaan tussen 2011-2018 zijn volgens deze onderzoekers voldoende aanwijzingen gevonden om de Radiofrequente Velden afkomstig van Wifi, dect, GSM/UMTS/4G nu te kwalificeren ...
11 oktober 2018
Het National Toxicology Program (NTP) behoort tot eén van de uitgebreidste onderzoeken die zijn gedaan naar de relatie tussen GSM/UMTS velden en het ontstaan van gezondheidseffecten op proefdieren. In ...
22 september 2018
... van recente onderzoeken, volgens deze wetenschappers nu gekwalificeerd worden als "Kankerverwekkend". In het rapport: Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency ...
14 september 2018
Op de website: www.cancertutor.com is een zeer uitgebreid artikel gepubliceerd: "The full story on EMFs: Research, dangers, and how to protect yourself" Hierin worden de belangrijkste onderzoeken, adviezen ...
16 augustus 2018
... to be completely safe Geen actieve houding en negeren van wetenschappelijke (negatieve) onderzoeken door Gezondheids autoriteiten -  Bio-Effects routinely found in well conducted studies are not ...
26 juli 2018
... verbannen van Wi-Fi, tablets, laptops in klaslokalen Enkele belangrijke punten uit dit artikel van de DailyMail: Een groeiend aantal onderzoeken tonen gezondheidseffecten aan: By contrast, ...
30 juni 2018
Bedrijven zoals Blackberry, Nokia en Vodafone geven waarschuwingen aan hun investeerders. Het risico bestaat dat consumenten deze bedrijven aan kunnen klagen als wetenschappelijke onderzoeken een link ...
04 juni 2018
... onderzoeken waaruit blijkt dat het wel degelijk effect heeft op je. Er zijn tegenwoordig ook bureaus die zich hier in gespecialiseerd hebben. Laat je vooral door die mensen goed informeren. Je hoeft het ...
29 mei 2018
... mogelijkerwijs effecten hebben op de flora en fauna. Enkele honderden onderzoeken geven een beeld dat schadelijke effecten op de flora en fauna zeker geloofwaardig zijn. Electromagnetic radiation from ...
23 mei 2018
In, recent gepubliceerde, onderzoeken worden wederom diverse schadelijk gezondheidseffecten door blootstelling aan RF-Velden opgemerkt. Deze onderzoeksresultaten zijn exemplarisch voor de grote hoeveelheid ...
17 april 2018
In een artikel van www.Nation.com wordt een historisch overzicht gegeven van de manipulatie van wetenschappelijke onderzoeken door de telecomindustrie "How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones ...
05 april 2018
... een "peer review" (collegiale toetsing). Een standaard procedure bij kwalitatief wetenschappelijk onderzoek. Het expertpanel onderschrijft de bevindingen die gedaan zijn bij de onderzoeken naar de effecten ...
04 april 2018
...  Met het plaatsingsbeleid van zendmasten spelen deze onderwerpen een belangrijke rol: 1. Persoonlijke ervaringen 2. Wetenschappelijke onderzoeken 3. Normen 4. Internationale adviezen 5. Beleid van de ...
27 maart 2018
... Research. Ook op de website van Environmental Health Trust wordt dit Ramazzini onderzoek uitgebreid besproken: Zoals ook de diverse commentaren van experts op het gebied van onderzoeken naar ...
26 maart 2018
In een nieuw uitgekomen studie van L. Hardell en M. Carlberg worden de resultaten besproken van het National Toxicology Program (NTP). In relatie met andere onderzoeken kwalificeren zij nu RF-velden als: ...
18 maart 2018
... wetenschappelijke onderzoeken zie ook het informatiedocument op deze website: http://www.wirelessinfo.nl/informatie/voor-scholen/134-informatie-scholen      ...
22 februari 2018
... in het hanteren van veel strengere veiligheidsnormen dan die gehanteerd werden in bijvoorbeeld West-Europa en Amerika. Zie bijvoorbeeld een vertaling van Russische onderzoeken gedaan in 1977 door de CIA: ...
25 januari 2018
Op de website van EMFResearch staan diverse overzichten van onderzoeken naar de effecten van Elektromagnetische Velden en de gezondheid. Deze onderzoeken zijn per categorie ingedeeld waaronder bijvoorbeeld: ...
25 januari 2018

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven