Home
Zoeken
1. Onderzoeken
(Categorie)
... verbannen van Wi-Fi, tablets, laptops in klaslokalen Enkele belangrijke punten uit dit artikel van de DailyMail: Een groeiend aantal onderzoeken tonen gezondheidseffecten aan: By contrast, ...
30 juni 2018
Bedrijven zoals Blackberry, Nokia en Vodafone geven waarschuwingen aan hun investeerders. Het risico bestaat dat consumenten deze bedrijven aan kunnen klagen als wetenschappelijke onderzoeken een link ...
04 juni 2018
... onderzoeken waaruit blijkt dat het wel degelijk effect heeft op je. Er zijn tegenwoordig ook bureaus die zich hier in gespecialiseerd hebben. Laat je vooral door die mensen goed informeren. Je hoeft het ...
29 mei 2018
... mogelijkerwijs effecten hebben op de flora en fauna. Enkele honderden onderzoeken geven een beeld dat schadelijke effecten op de flora en fauna zeker geloofwaardig zijn. Electromagnetic radiation from ...
23 mei 2018
In, recent gepubliceerde, onderzoeken worden wederom diverse schadelijk gezondheidseffecten door blootstelling aan RF-Velden opgemerkt. Deze onderzoeksresultaten zijn exemplarisch voor de grote hoeveelheid ...
17 april 2018
In een artikel van www.Nation.com wordt een historisch overzicht gegeven van de manipulatie van wetenschappelijke onderzoeken door de telecomindustrie "How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones ...
05 april 2018
... een "peer review" (collegiale toetsing). Een standaard procedure bij kwalitatief wetenschappelijk onderzoek. Het expertpanel onderschrijft de bevindingen die gedaan zijn bij de onderzoeken naar de effecten ...
04 april 2018
...  Met het plaatsingsbeleid van zendmasten spelen deze onderwerpen een belangrijke rol: 1. Persoonlijke ervaringen 2. Wetenschappelijke onderzoeken 3. Normen 4. Internationale adviezen 5. Beleid van de ...
27 maart 2018
... Research. Ook op de website van Environmental Health Trust wordt dit Ramazzini onderzoek uitgebreid besproken: Zoals ook de diverse commentaren van experts op het gebied van onderzoeken naar ...
26 maart 2018
In een nieuw uitgekomen studie van L. Hardell en M. Carlberg worden de resultaten besproken van het National Toxicology Program (NTP). In relatie met andere onderzoeken kwalificeren zij nu RF-velden als: ...
18 maart 2018
... wetenschappelijke onderzoeken zie ook het informatiedocument op deze website: http://www.wirelessinfo.nl/informatie/voor-scholen/134-informatie-scholen      ...
22 februari 2018
... in het hanteren van veel strengere veiligheidsnormen dan die gehanteerd werden in bijvoorbeeld West-Europa en Amerika. Zie bijvoorbeeld een vertaling van Russische onderzoeken gedaan in 1977 door de CIA: ...
25 januari 2018
Op de website van EMFResearch staan diverse overzichten van onderzoeken naar de effecten van Elektromagnetische Velden en de gezondheid. Deze onderzoeken zijn per categorie ingedeeld waaronder bijvoorbeeld: ...
25 januari 2018
... het vinden en synchroniseren van het draadloze netwerk. Deze bakensignalen hebben hoorbaar een hoge intensiteit en uit vele wetenschappelijke onderzoeken blijkt, dat deze bakensignalen alleen al, duidelijke ...
15 november 2017
...      Na de eerder gepubliceerde deelonderzoeken van dit NTP-onderzoek werden effecten gevonden als: - Increased incidences of glioma (a rare, aggressive and highly malignant brain cancer) ...
06 oktober 2017
... conclusies trekken uit één enkel onderzoek dat een verband aantoont. Maar de waarschijnlijkheid wordt wel steeds groter nu er steeds meer onderzoeken komen die ondersteunen dat draadloos telefoongebruik ...
14 september 2017
... effecten die RF-velden kunnen hebben op het bevorderen van chronische ziektebeelden. In diverse onderzoeken wordt gezien dat schimmels, bacterien, virussen.. biologisch kunnen reageren op blootstelling ...
19 augustus 2017
De Candase stichting Canadians for Safe Technology (C4ST) heeft een overzicht gepubliceerd van 200 onderzoeken. Al deze onderzoeken tonen gezondheidseffecten aan bij stralingsniveaus die binnen de geldende ...
10 mei 2017
... in klaslokalen en de, in onderzoeken geziene, biologische effecten bij deze niveaus aan blootstelling.   http://www.wifiinschools.com/uploads/3/4/3/4/34340185/lfc_presentation_final.pdf   ...
21 februari 2017

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven