Home
Zoeken
De Amerikaanse overheidsinstantie: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heeft een rapport gepubliceerd waar de het aantal kankergevallen in de jaren 2001-2014 is onderzocht. Bij jongeren ...
16 augustus 2018
... Velden is al tientallen jaren bekend dat deze een verhoogde kans op bijv. leukemie kunnen veroorzaken. Dit mede is ook een reden geweest voor de Nederlandse overheid om bewoners die >50 meter bij een ...
28 juni 2018
... Nederlandse overheid 1. Persoonlijke ervaringen Meerdere personen in deze gemeente ondervinden gezondheidsklachten van dichtbij geplaatste zendmasten. Gezondheidsklachten die worden aangegeven zijn ...
27 maart 2018
Het complete onderzoek van, de door de Amerikaanse overheid opgezette, National Toxicology Program (NTP) is op 2 februari 2018 gepubliceerd. In het bijgaande persbericht genaamd "High Exposure to Radiofrequency ...
08 februari 2018
... in het aantal geregistreerde SIM-kaarten per honderd inwoners) bedraagt in Rusland ongeveer 150% en in Moskou meer dan 200%. Volgens ROSSTAT (Federale overheidsdienst voor de statistiek van de Russische ...
25 januari 2018
De overheid van Californie geeft haar inwoners tips om de blootstelling aan EM-velden te verminderen. Dr Karen Smith (California Department of Public Health Director) geeft hierbij aan: “Our response ...
05 januari 2018
... ruim waren om de grootschalige productie en verkoop van mobiele telefoons mogelijk te maken. Deze adviezen waren voor vele nationale overheden de basis voor de door de overheid toegestane limieten. Veiligheidslimieten ...
17 juli 2017
... geen verantwoording nemen voor de veiligheid van haar eigen producten. - De industrie geeft aan dat ze zich simpelweg houden aan de door de overheid opgelegd normen die volgens deze overheid veilige normen ...
23 mei 2017
... veiligheidsnormen vallen.     In Canada worden veiligheidsnormen gehanteerd die gepubliceerd zijn in de Safety Code 6. Dit is een document uitgegeven door de Canadese overheid. Deze ...
10 mei 2017
In diverse landen wordt op overheidsniveau gesproken over het drastisch terugdringen van Wi-Fi in scholen. Waar in Frankrijk en Belgie al in de wet deze adviezen zijn opgenomen zijn nu ook in Cyprus, ...
08 maart 2017
... overheid gehanteerde normen, niet altijd gebaseerd zijn op enkele gezondheidseffecten maar dat ook economische overwegingen een rol spelen.     Dit advies van de Gezondheidsraad is geformuleerd ...
27 september 2016
Op 8 juli 2016 heeft het Franse nationale agentschap (van o.a.gezondheidszorg en milieu) een nieuw rapport gepubliceerd genaamd "Radiofrequency Exposure and the Health of Children" In dit rapport wordt ...
20 juli 2016
... in diverese onderzoeken van de incidentie van glioma   (Bron: http://www.beperkdestraling.org/1215-baanbrekend-onderzoek-amerikaanse-overheid-bevestigt-kankerrisico-door-gsm-2)     ...
01 juni 2016
14. Documentaire op Israelische TV
(Van andere media)
... op de gezondheid. Met speciale aandacht voor Wi-Fi op scholen.       In de documentaire wordt ook ingegaan op de adviezen die door de Israelische overheid worden gegeven aangaande ...
08 maart 2016
15. Artikel Managersonline.nl
(Van andere media)
... en tabak. De Duitse en Engelse overheid adviseren sinds 2014 om het gebruik van Wifi thuis te beperken en Frankrijk verbood vorig jaar het gebruik in de kinderopvang. Het Internationale Agentschap voor ...
13 februari 2016
De overheid van Cyprus heeft middels een video uitgebreide adviezen gegeven om het gebruik van draadloze apparaten ( smartphone, wifi) sterk in te perken. De vele verontrustende onderzoeken en de kwalificatie ...
18 januari 2016
... wordt tevens aangestipt dat overheidsinstanties redelijk bekend zijn met de gezondheidsgevaren. Diverse, door de overheid opgestarte onderzoeken, wijzen uit dat er mogelijke risicos zijn. Deze risicos ...
06 januari 2016
De Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en jongerenmagazine Joepie hebben onderzoek gedaan naar het mobiele telefoongebruik van de Vlaamse jongeren. In een persbericht aangaande dit onderzoek ...
12 oktober 2015
... i€™s in his 80s and has been working full-time for 8 years warning people about the great dangers of wireless   In een door Jerry Flynn geschreven brief naar een Canadese overheidsinstantie ...
09 mei 2015
...    Echter heeft de Nederlandse overheid het bestaan van elektrogevoeligheid of elektrohypersensitiviteit (EHS) nog steeds niet erkent en heeft geen enkele actie ondernomen om deze elektrogevoeligen ...
23 april 2015

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven