Home
Zoeken
1. Voor scholen
(Categorie)
Op deze pagina zal alle informatie terug te vinden zijn die gericht is op de beleidsmakers  van scholen en andere onderwijsinstellingen. Deze instellingen zijn zich meestal niet of niet voldoende ...
Wij treden regelmatig in contact met scholen om ze te wijzen op hun verantwoordelijkheden en het gebrek aan kennis en bewustzijn in Nederland.  ...
... op scholen. Maar Nederland neemt geen maatregelen. Het kabinet lijkt de verantwoordelijkheid af te willen wentelen op de telecomindustrie.   “Voor kinderen in het algemeen, en in het bijzonder ...
21 december 2018
Diverse Nederlandse onderwijsinstelling worden zich bewuster van de mogelijke risicos die draadloze technieken met zich mee kunnen brengen. Diverse scholen hebben dan ook concrete stappen ondernomen ...
29 mei 2018
In een artikel van de Engelse krant 'The Mirror ' wordt ingegaan op de mogelijke gevaren van Wi-Fi in scholen. Volgens kankerexpert en adviseur van de WHO (Wereldgezondheids organisatie) Dr. Anthony Miller ...
29 mei 2018
... zien dat scholen, crèches, rusthuizen en zorginstellingen zich op een specifieke, op basis van wetenschappelijke criteria vastgestelde afstand van dit soort apparatuur bevinden; B – Raad van Europa, ...
27 maart 2018
... In dit onderzoek hebben 18 leerkrachten van 7 verschillende scholen meegedaan waarbij zij gedurende 1-4 dagen een exposimeter hebben gedragen. Enkele resultaten uit dit onderzoek waren: - Het gemiddelde ...
08 maart 2018
... wetenschappelijke onderzoeken zie ook het informatiedocument op deze website: http://www.wirelessinfo.nl/informatie/voor-scholen/134-informatie-scholen      ...
22 februari 2018
... https://www.nu.nl/mobiel/5043977/frankrijk-verbiedt-mobiele-telefoons-scholen.html ------------------------------------------------------------------   In het artikel van The Local wordt kort ...
11 december 2017
... en voor basisscholen. Dit document is te vinden bij: Informatie - Voor scholen  ...
19 november 2017
In diverse landen wordt op overheidsniveau gesproken over het drastisch terugdringen van Wi-Fi in scholen. Waar in Frankrijk en Belgie al in de wet deze adviezen zijn opgenomen zijn nu ook in Cyprus, ...
08 maart 2017
... effecten is hier aanleiding toe.     Een goed en uitgebreid overzicht over de problematiek van het gebruik van draadloze apparaten als laptops, tablets en dus ook Wi-Fi netwerken in scholen ...
21 februari 2017
13. Overzicht Wifi-vrije scholen
(Van andere media)
Sinds kort is er een nieuw project opgezet om wifi-vrije of wifi-bewuste scholen in België en Nederland in kaart te brengen. Een inititatief die door vele stralingsexperts wordt aanbevolen.   ...
20 mei 2016
In de Argentijnse Chamber of Deputies is een wetsvoorstel gedaan om de maximale toegestane waarde van EM-velden (van bijv. zendmasten) te verlagen. Ook wordt bepaald dat in scholen en ziekenhuizen alle ...
25 april 2016
15. Documentaire op Israelische TV
(Van andere media)
... op de gezondheid. Met speciale aandacht voor Wi-Fi op scholen.       In de documentaire wordt ook ingegaan op de adviezen die door de Israelische overheid worden gegeven aangaande ...
08 maart 2016
...  Het gebruik van Wi-Fi, met name in scholen, is volgens Martin Pall: "Sheer Insanity".     In de deelstaat Montgomery County, Maryland wordt al enkele jaren stevig gedebateerd over ...
26 januari 2016
... op scholen: http://www.wifiinschools.com/   http://www.intermediair.nl/magazine/20151217/#11 Het onderwijs brandt mensen op 1 miljoen Een miljoen Nederlanders hebben last van burn-outklachten. ...
28 december 2015
... in om te waarschuwen voor het gebruik van draadloze apparatuur als tablets en smartphones. Hij waarschuwd dan ook: "Draadloze technologie in scholen kan leiden naar een epidemie van hersensbeschadigingen" ...
17 december 2015
...  De wet hanteert een principe van ‘matiging’ en voorziet concreet in: ... Een wifi-verbod in crèches ... Voor basisscholen: uitschakelen WiFi wanneer niet in gebruik ,,, Draadloze apparaten ...
02 februari 2015
... wordt blootgesteld, ouders een draadloze babyfoon met een bereik van 2,5 km in het wiegje van hun baby hangen, scholen massaal worden voorzien van WiFi-routers en het gebruik van draadloze tablets wordt ...
07 januari 2015

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven