Home
Zoeken
Op 21 maart 2018 wordt er een informatiebijeenkomst gehouden waar de problematiek rondom "straling in het onderwijs" wordt besproken. Deze bijeenkomst is gratis te bezoeken. Meer informatie op: https://stralinginonderwijs.wordpress.com/ ...
22 februari 2018
De Russische experts van de commissie RNCNIRP adviseren al meerdere jaren voor strenge normen voor stralingsniveaus van bijvoorbeeld zendmasten, mobiele telefoons en laptops. De Europese tegenhanger ...
25 januari 2018
... wordt aangegeven dat er een statistisch significante verhoging van DNA-schade wordt aangetoond bij ratten en muizen die worden blootgesteld aan GSM- of CDMA- straling.     Scientists ...
06 oktober 2017
Op de website jessevandervelde.com is een duidelijk en goed leesbaar artikel gepubliceerd welke enkele belangrijke punten in de problematiek rond Elektromagnetische straling bespreekt. Vooral voor degenen ...
14 september 2017
Na een gerechtelijke uitspraak heeft het Franse National Frequency Agency (ANFR) haar onderzoeksuitkomsten naar de stralingsniveaus van mobiele telefoons moeten publiceren. Bij 89% van de onderzochte ...
06 juni 2017
De Candase stichting Canadians for Safe Technology (C4ST) heeft een overzicht gepubliceerd van 200 onderzoeken. Al deze onderzoeken tonen gezondheidseffecten aan bij stralingsniveaus die binnen de geldende ...
10 mei 2017
... (Specific Absorption Rate). Hierin wordt bepaald in welke mate het lichaam de straling van de mobiele telefoon absorbeert. Deze SAR-meting wordt gedaan middels het meten van de temperatuur binnenin een ...
06 april 2017
In tientallen landen zijn er al wettelijke maatregelen genomen om blootstelling aan EM-velden (straling) drastisch te verminderen. Het gaat hier om EM-velden afkomstig van: mobiele telefoons, tablets, ...
08 maart 2017
... (maximaal 1 uur per dag) ingeschakeld. Ook worden speciale Wi-Fi acces point gebruikt die de stralingsintensiteit aanpast aan het aantal aangemelde apparaten. Zo wordt het stralingsniveau zo laag mogelijk ...
08 maart 2017
... en de mogelijke gezondheidseffecten is te lezen in onderstaand document. Alhoewel dit document in 2014 is opgemaakt geeft dit document de belangrijkste punten weer. Zo ook de gemiddelde stralingsniveaus ...
21 februari 2017
Het Cyprus National Committee on Children's Environment and Health adviseerd: "Bescherm de foetus voor EM-straling afkomstig van mobiele telefoons, Wi-Fi en andere draadloze toepassingen".   ...
30 januari 2017
In een studie uitgekomen in oktober 2015 worden verschillende soorten zendtechnieken onderzocht in relatie tot het biologische systeem van het menselijk lichaam. In de studie blijkt dat de, tot nu toe ...
15 november 2016
...  In de V.S. wordt bijvoorbeeld een stijging gezien van (2002-2012):  174%   Van de schildklier is bekend dat deze gevoelig is voor ioniserende straling ( bijv. radioactiviteit). Onduidelijk ...
14 november 2016
In een reportage van het Vlaamse Telefacts vertellen verschillende wetenschappers en stralingsexperts hoe ze door de mobiele telefonie-industrie al jarenlang worden gedwarsboomd en zelfs bedreigd. Dit ...
02 oktober 2016
... EM-straling. Op de nieuwe Apple Iphone 7 wordt de hoofdtelefoonplug weggelaten en kan alleen via wireless Airpods de hoofdtelefoonfunctie worden gebruikt. Deze Airpods gaan waarschijnlijk werken ...
08 september 2016
... Registry rapporteert toegenomen glioma'sin de drie meest stralingsgevoelige delen van de hersenen. - De kwalificatie van het IARC 2B- Mogelijk kankerverwekkend is mede gebaseerd op de geziene stijging ...
01 juni 2016
The U.S. National Toxicology Program (NTP) heeft een zeer uitgebreid onderzoeksprogramma gedaan welke de effecten van telefoonstraling (GSM, CDMA) op dieren onderzoekt. De $25 miljoen dollar kostende ...
26 mei 2016
...  De aantallen en kwaliteit van deze onderzoeken hebben, de 31 experts van het IARC, doen besluiten om in 2011 de EM-straling afkomstig van mobiele telefoons te kwalificeren als: "mogelijk kankerverwekkend" ...
23 mei 2016
19. Overzicht Wifi-vrije scholen
(Van andere media)
Sinds kort is er een nieuw project opgezet om wifi-vrije of wifi-bewuste scholen in BelgiĆ« en Nederland in kaart te brengen. Een inititatief die door vele stralingsexperts wordt aanbevolen.   ...
20 mei 2016
In de Argentijnse Chamber of Deputies is een wetsvoorstel gedaan om de maximale toegestane waarde van EM-velden (van bijv. zendmasten) te verlagen. Ook wordt bepaald dat in scholen en ziekenhuizen alle ...
25 april 2016

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven