Home
Zoeken
1. Voor scholen
(Categorie)
... bewust van de gevolgen van elektromagnetische velden voor de gezondheid van hun leerlingen en personeel. Wij hopen hier die hiaten in de kennis op te vullen. Dat doen we door het een en ander beter uit ...
2. Voor ouders
(Categorie)
Op deze pagina zal alle informatie terug te vinden zijn die gericht is op ouders. Nederlandse ouders zijn zich meestal niet of niet voldoende bewust van de gevolgen van elektromagnetische velden voor de ...
... RNCNIRP rapporteren al vanaf hun oprichting in 1997, om strenge normen te hanteren voor stralingsblootstellingen van EM-mobiele communicatie- velden van bijvoorbeeld zendmasten en mobiele telefonie. In ...
25 januari 2018
Op de website van EMFResearch staan diverse overzichten van onderzoeken naar de effecten van Elektromagnetische Velden en de gezondheid. Deze onderzoeken zijn per categorie ingedeeld waaronder bijvoorbeeld: ...
25 januari 2018
De overheid van Californie geeft haar inwoners tips om de blootstelling aan EM-velden te verminderen. Dr Karen Smith (California Department of Public Health Director) geeft hierbij aan: “Our response ...
05 januari 2018
...    In een aanvullend document worden 16 tips gegeven om blootstelling aan RF-velden te verminderen: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/PosStat-eng_sign-RUL-1.pdf   ------------------------------------------------------------ ...
01 december 2017
In de handleiding van verschillende Wi-Fi routers van T-mobile wordt gewaarschuwd deze router niet te plaatsen dichtbij slaap- en kinderkamers. Na het geven van waarschuwingen in de handleidingen van ...
24 oktober 2017
... velden mogelijk kankerverwekkend zijn voor mensen. Ze baseerde deze waarschuwing onder andere op een onderzoek dat een verhoogd risico op glioma, een kwaadaardig type hersenkanker in verband bracht met ...
14 september 2017
... de productie van biotoxines door microben zijn enkele effecten die besproken worden.     Als gesproken wordt over de mogelijke effecten van blootstelling aan Radiofrequente Velden wordt ...
19 augustus 2017
... Velden te verminderen.   Verder in deze nieuwsbrief: * Courts recognise mobile phone-cancer risks Two recent legal judgments strengthen the link between mobile phone radiation and brain tumours. ...
05 juli 2017
... eerder terughoudend was om in overleg te treden met vele wetenschappers heeft op 3 Maart 2017 een overleg plaatsgevonden waar het onderwerp de gevaren van Elektromagnetische Velden werdt besproken.   ...
10 mei 2017
In tientallen landen zijn er al wettelijke maatregelen genomen om blootstelling aan EM-velden (straling) drastisch te verminderen. Het gaat hier om EM-velden afkomstig van: mobiele telefoons, tablets, ...
08 maart 2017
Oud United Nations-medewerker Olga Sheean uit stevige kritiek op de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het lopende EMF-project van de WHO waarin gekeken wordt naar de gezondheidsrisicos van EM-velden ...
06 februari 2017
Een Engelse vertaling is uitgekomen van een brochure geschreven door Karl Hecht over de lange termijn effecten door blootstelling aan EM-Velden. Hierin zijn vele Sovjet/Oostblok studies meegenomen. In ...
28 december 2016
In een studie gedaan in medewerking met meerdere instituten en universiteiten blijkt dat 3G-UMTS velden meer schadelijke effecten kunnen genereren dan 2G-GSM. Een hogere incidintie is te zien bij glioma. ...
28 november 2016
In een overzicht van 700 studies waarbij de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden worden onderzocht blijken tientallen schadelijke effecten op te treden. Deze studies worden allen besproken ...
04 november 2016
De effecten die de draadloze velden van Wi-Fi kunnen hebben op de gezondheid worden al vele jaren onderzocht. Vele tientallen negatieve gezondheidseffecten worden geconstateerd zoals: DNA-schade, oxidatieve ...
19 oktober 2016
... overigens al ruim aandacht aan (zoals recent bijvoorbeeld bij adviezen inzake prenatale blootstelling of elektromagnetische velden). Dikwijls gaat het om effecten die op langere termijn niet uit te ...
27 september 2016
... wat dieper ingegaan op de afwegingen die spelen om tot eenn weloverwogen advies te komen.   Enkele uitspraken uit deze Graadmeter: -Mathieu Pruppers, van het platform Elektromagnetische velden ...
13 juli 2016
... de eerste, verontrustende, onderzoeksresultaten van het U.S National Toxicology Program is de Nederlandse Gezondheidsraad uitgekomen met haar 3de deel van adviezen rondom Elektromagnetische Velden. In ...
06 juni 2016

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven