Home
Zoeken
...      * Wat zijn effecten en risico's van elektromagnetische straling van zendmasten, tablets, telefoons en wifi op gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren? * Waarom raden ...
22 februari 2018
Wi-Fi - en gelijksoortige digitale signalen. Je hoort, voelt, en ziet ze niet. Hierdoor lijken ze niet te bestaan. Door bepaalde meetapparatuur kunnen deze signalen hoorbaar gemaakt worden. Zo kun je ...
15 november 2017
... van onze wifi-routers en mobiele telefoons hieraan bijdragen was tot nu toe nog niet eenduidig aangetoond. Dit is ook lastig, omdat kanker zich vaak pas ontwikkelt jaren nadat de eerste blootstelling aan ...
14 september 2017
...    * Maryland recommends WiFi precautions in schools An advisory Council to the City of Maryland has issued a report recommending precautions to reduce children's exposure to wireless radiation ...
05 juli 2017
...        France: 2016 The National Agency of Health Security of Food, Environment and Labour Report recommends the following: WiFi Banned in Nursery Schools: ...
08 maart 2017
... hij aan dat het overgrote deel van de internetaansluitingen in deze scholen bedraad zijn. Van de 45 lagere scholen hebben er 6 wifi-aansluitingen. Van alle high schools heeft er geeneen wifi meer. Bij ...
08 maart 2017
... in klaslokalen en de, in onderzoeken geziene, biologische effecten bij deze niveaus aan blootstelling.   http://www.wifiinschools.com/uploads/3/4/3/4/34340185/lfc_presentation_final.pdf   ...
21 februari 2017
... Kraków, Poland's second city, takes steps to protect its citizens from rising electromagnetic 'smog' from mobile phones, wifi, Bluetooth, smart meters and other devices, Lynne Wycherley summarises 2016's ...
14 januari 2017
... is nog of deze schildklier ook gevoelig is voor niet-ioniserende straling (bijv. UMTS, Wifi enz) In deze studie blijkt een sterke stijging gaande te zijn van het aantal schildkliertumoren welke in gelijke ...
14 november 2016
De effecten die de draadloze velden van Wi-Fi kunnen hebben op de gezondheid worden al vele jaren onderzocht. Vele tientallen negatieve gezondheidseffecten worden geconstateerd zoals: DNA-schade, oxidatieve ...
19 oktober 2016
... and cell phone ads are banned for young children and SAR labeling is mandatory. Official government recommendations to reduce exposures are on the government website. Some municipalities have banned wifi ...
14 oktober 2016
... een dringende aanbeveling gedaan om, voor kinderen, het gebruik van draadloze apparatuur als smartphones, tablets, wifi onmiddelijk drastisch te verminderen.     Naast deze dringende ...
20 juli 2016
... van de mobiele telefoonverbinding voor langere tijdsperiodes wordt dus afgeraden. Dit betekend in de praktijk dat het logischerwijs afgeraden wordt om: -- Een constante open verbinding met een WIFI ...
06 juni 2016
14. Overzicht Wifi-vrije scholen
(Van andere media)
Sinds kort is er een nieuw project opgezet om wifi-vrije of wifi-bewuste scholen in België en Nederland in kaart te brengen. Een inititatief die door vele stralingsexperts wordt aanbevolen.   ...
20 mei 2016
... over this, and as "immission" radiation resulting from all sources of electromagnetic radiation present in a place . The briefing Deputies, when the law was introduced. ►Sin wifi in schools ...
25 april 2016
... stuk belastender zijn voor ons systeem dan de oude masten voor radio en tv. Daarbij hebben we ook nog eens miljoenen zendmasten onze huizen binnengehaald. We zijn een land geworden met zoveel wifi hotspots ...
30 maart 2016
17. Documentaire op Israelische TV
(Van andere media)
... het Wifi gebruik in scholen. De Israelische overheid geeft in haar adviezen aan de voorkeur te geven aan bedrade internetsystemen, in plaats van draadloze / wifi systemen. Echter blijkt in de praktijk ...
08 maart 2016
18. Artikel Managersonline.nl
(Van andere media)
In meerder Nederlandse internetmagazines zijn artikelen verschenen over het onderwerp smartphones, wifi en de effecten op de gezondheid. Zo ook in het magazine Managersonline.nl     Artikel ...
13 februari 2016
... het uitgebreid installeren van Wifi-apparatuur in scholen. Al vele EMV- en health-experts hebben het Onderwijs departement aangeschreven om af te zien van deze grootschalige uitrol van Wifi in scholen ...
26 januari 2016
... telefoons, Wifi, Dect enz.. Van de microgolven afkomstig van draadloze apparatuur is dus al vele tientallen jaren bekend dat zij effecten kunnen hebben op de gezondheid!     Bijkomend ...
18 januari 2016

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven