Home
Zoeken
... effecten kan hebben op de behandeling van een groot aantal ziektebeelden.   Enkele belangrijke onderzoeken over Wi-Fi 1) Taheri M et al.Evaluation of the Effect of Radiofrequency Radiation ...
17 april 2018
... zicht-/gehoorproblemen maar ook bijv. ernstige ziektebeelden als kanker. Het gemiddelde beeld wat uit deze onderzoeken naar voren komt is een 3x tot 5x grotere kans voor het krijgen van gezondheidsklachten ...
27 maart 2018
... velden (EMF) ziek worden. In de nabije en verre toekomst zal dit een van de hoekstenen zijn van het volksgezondheidsbeleid van het land. De internationale gemeenschap heeft dit probleem reeds erkend: ...
25 januari 2018
... Depressie, dementie, vruchtbaarheids problemen. Ziektebeelden die vooral de laatste jaren in opkomst zijn gekomen.   [ Jan 2018 ] 10.000-en onderzoeken zijn gepubliceerd rondom het onderwerp ...
25 januari 2018
... 3 procent van de bevolking heeft hier last van. In Nederland zijn dat dus zo'n half miljoen mensen. In Nederland is dit nog niet erkend als officiële ziekte, maar in Zweden is dit wel het geval. Het enige ...
14 september 2017
In een artikel van Geovital.com wordt uitgebreid ingegaan op de link tussen draadloze techniek en de ontwikkeling van chronische ziekten. De ziekte van Lyme, bacterien die resistent worden voor antibiotica, ...
19 augustus 2017
... ziektebeelden te onderzoeken. Bijvoorbeeld zijn in een aangehaalde studie, 66% van de onderzoeken niet langer dan 3 dagen. Dit is een veel te korte termijn om biologische effecten duidelijk op te merken ...
28 december 2016
In het Amerikaanse TV- programma "13" wordt de mogelijke relatie besproken tussen het mobiele telefoon gebruik en de ziekte kanker. Hier wordt in het kort een vrij volledig beeld gegeven van de problematiek. ...
17 november 2016
... nog een forse ziektelast, terwijl de normen in vrijwel heel Nederland worden gehaald.   Als advies wordt door de Gezondheidsraad gegeven:   Om de ziektelast door blootstelling ...
27 september 2016
... / 4G enz. netwerk te hebben   (Dit gaat dan bijvoorbeeld om:  - Het langdurig streamen van muziek / spotify /radio enz. - Constante verbindingen hebben met Facebook, Twitter, Whatsapp, ...
06 juni 2016
In de Argentijnse Chamber of Deputies is een wetsvoorstel gedaan om de maximale toegestane waarde van EM-velden (van bijv. zendmasten) te verlagen. Ook wordt bepaald dat in scholen en ziekenhuizen alle ...
25 april 2016
... toe te geven dat de staat grote fouten gemaakt heeft door het luchtruim voor veel geld te verkopen aan een ziekmakende luchtvervuilende industrie, bang om artikelen te schrijven waarbij de grote sponsoren ...
30 maart 2016
13. Artikel Managersonline.nl
(Van andere media)
... Managersonline is te vinden op : http://www.managersonline.nl/nieuws/17001/-smartphone-en-wifi-kunnen-mensen-ziek-maken.html   ------------------------- Smartphone en wifi kunnen mensen ziek ...
13 februari 2016
... microgolven worden al zo'n 70 -80 jaar geleden onderzocht. Veelal werden in deze onderzoeken ziektebeelden gezien die ondezoekers / artsen "microwave disease" zijn gaan noemen. Deze onderzoeken zijn ...
18 januari 2016
15. ES-UK nieuwsbrief
(Van andere media)
... celschade en de ontwikkelen van verschillende ziektes zoals alzheimer, kanker. Bij onderzoek op personen is vaak sprake van meer onstabiele factoren zoals de interpretatie of geheugen van de proefpersonen. ...
10 januari 2016
Jeromy Johnson heeft zo'n 15 jaar lang gewerkt als een succesvol manager in de 'Silicon Valley'.  Na jarenlang zonder problemen omringt te zijn geweest door diverse computers, Wifi, mobiele telefoons ...
12 oktober 2015
... Hierdoor kunnen ziekten optreden of verergeren. De bloed-hersenbarrière (BHB) De bloed-hersenbarrière is de grens tussen het bloed en de hersenen en kan worden gezien als een soldaat die selectief de ...
20 augustus 2015
... lange termijn (enkele jaren) bij voortdurende oxidatieve stress kan dit leiden tot wijdverbreide celschade / DNA-schade wat uiteindelijk een voorbode is tot de ontwikkeling van de ziekte kanker.   ...
28 juli 2015
...    - Slaapproblemen      http://www.gezondheidsnet.nl/slapen/slaapgebrek-steeds-groter-probleem - Stress     http://www.telegraaf.nl/gezondheid/22865790/__Ziekteverzuim_door_stress_fors_gestegen__.html ...
23 april 2015
Op de website www.ahealthylife.nl wordt een overzicht gegeven van zo'n 25 opvallende feiten en bevindingen wat betreft de uitwerkingen van EMV. Vele ziektebeelden en verstoringen worden gezien, vooral ...
17 maart 2015

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven