Home
Zoeken
... geeft voor blootstellingslimieten van EMV.   Bij de introductie van de eerste draadloze communicatie technieken in de jaren 90 (GSM) heeft De Nederlandse Overheid advies gevraagd aan de Gezondheidsraad ...
18 oktober 2014
... wordt o.a. ingegaan op de IARC- kwalificatie van RF-straling als "mogelijk kankerverwekkend". Het CDC geeft aan: "Net als vele organisaties wereldwijd, adviseren wij terughoudend te zijn met het mobiele ...
23 augustus 2014
... bewijs voor het onstaan van biologische effecten sterker en sterker worden. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Emilie van Deventer, (hoofd WHO-project gezondheid en EMV) geeft in haar reactie aan: ...
15 juli 2014
Het grootste Australische telecombedrijf 'Telstra' heeft hun klanten een bericht gestuurd met betrekking tot het verstandig gebruik van de mobiele telefoon. In het bericht worden diverse adviezen gegeven ...
07 juli 2014
Mikko Ahonen, PhD, Researcher van de Universiteit van Tampere (Finland) heeft voorjaar 2014 een presentatie gegeven over het onderwerp Microgolven. Hij geeft hierin een overzicht van de ontwikkelingen ...
21 juni 2014
... (EMV) op het menselijk lichaam. In zijn onlangs verschenen onderzoeksrapport geeft Prof. Pall een overzicht van gezondheidseffecten die consistent in de vele studies naar voren komen. Ook wordt aangegeven ...
02 juni 2014
... velden en geeft aan hoe mensen met risico's kunnen omgaan. Op de website zijn enkele videos over dit onderwerp toegevoegd.   http://www.kennisplatform.nl/actueel/14-04-11/Omgaan_met_wetenschappelijke_onzekerheden.aspx ...
28 april 2014
De BioInitiative Working Group geeft aan, in zijn update 2012-2014, dat er groeiende bewijzen zijn voor het onstaan van gezondheidsrisico's door draadloze technologieen. De werkgroep pleit, net als in ...
14 april 2014
... de hoeveelheid scholieren die EHS-klachten ondervinden. In plaats hiervan is Prof. Sadetzky gevraagd zijn visie te geven over EHS. Prof Sadetzky geeft aan dat er geen bewijs is dat EHS veroorzaakt wordt ...
07 april 2014
Lynne Wycherley geeft in haar artikel een kort overzicht van wetenschappelijke bevindingen en zienswijzen met betrekking tot de impact van de draadloze communicatie op mens en natuur. De titel 'beschadigt ...
29 maart 2014
Het Kennisplatform EMV vergaard kennis en geeft informatie omtrent het onderwerp Elektromagnetische Velden (EMV). Dit Kennisplatform is opgericht door de Nederlandse Rijksoverheid. In een zojuist uitgekomen ...
20 februari 2014
... reden om goedkeuring te geven voor de inzet van deze onbewezen technologieën. Zij beweren meestal dat er geen consensus is in de wetenschap. Ondanks dat de wetenschap een kans van 1 op 3 ( 38 % ) aangeeft ...
17 februari 2014
... het alarmerende Deense DCS-rapport. Echter geeft hij in zijn artikel aan dat er geen aanwijzingen zijn dat, in Noordelijke landen, het aantal hersentumoren is gestegen. Meerdere vragen naar het negeren ...
27 december 2013
... of niet, geeft de telefoon een hoge stralingspiek. Als de telefoon in de direct nabijheid van een persoon gehouden wordt, kunnen deze stralingspieken dus 24/7 een negatieve invloed hebben op de gezondheid ...
10 december 2013
35. Straling leidt tot Spasmofilie
(Van andere media)
... opstellen. Dit verslag geeft een technisch overzicht van de verschillende stralingen en hun RICHTINGEN. Dit is belangrijk voor het bepalen van een oplossing. Afschermingstechnieken kunnen aangewend worden ...
06 december 2013
... hiervan is Prof. Sadetzky gevraagd zijn visie te geven over EHS. Prof Sadetzky geeft aan dat er geen bewijs is dat EHS veroorzaakt wordt door elektromagnetische velden EMV (afkomstig van Wifi-apparatuur). ...
27 november 2013
... kan worden doorgegeven aan volgende generaties. Barrie geeft vervolgens een vereenvoudigd voorbeeld over hoe dit werkt: Stel je voor dat je vijf jaar oud bent en je zit met op school met een laptop in ...
26 augustus 2013
Een studie gedaan in 2011 door onderzoekers, uit Tsjechie en Oekraine, is recent weer in diverse nieuwsbronnen uitgelicht. Dit mede doordat deze studie een goed en informatief beeld geeft van de wetenschappelijke ...
31 juli 2013
... hiervan is Prof. Sadetzky gevraagd zijn visie te geven over EHS. Prof Sadetzky geeft aan dat er geen bewijs is dat EHS veroorzaakt wordt door elektromagnetische velden EMV (afkomstig van Wifi-apparatuur). ...
23 juli 2013
... hiervan is Prof. Sadetzky gevraagd zijn visie te geven over EHS. Prof Sadetzky geeft aan dat er geen bewijs is dat EHS veroorzaakt wordt door elektromagnetische velden EMV (afkomstig van Wifi-apparatuur). ...
23 juli 2013

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven