Home
Zoeken
... peer-reviewed studies gepubliceerd over biologische en gezondheidseffecten van niet- ioniserende straling. (Een lijst van ondertekenaars is onder aan dit artikel te vinden)   In het kort doet ...
11 mei 2015
... rapporteert over de stand van zaken over de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. Europa en vele nationale overheden baseren hun beleid en blootstellingsnormen op de rapporten ...
17 maart 2015
... bepleitte onder meer een verlaging van de blootstellingsnormen, een WiFi-verbod dat ook voor basisscholen geldt en waarschuwingen voor de mogelijke gezondheidseffecten op de verpakking van draadloze producten. ...
02 februari 2015
... tussen intensief gebruik van ICT en de mobiele telefoon en slaapstoornissen; ook wordt een verband gelegd met depressies.   Gezondheidseffecten straling De beide Zweedse onderzoeken leggen een ...
16 januari 2015
... toepassingen van deze technologie op de markt brengt een PR-campagne om de gezondheidseffecten te ontkennen of te bagatelliseren door misleidende of verdraaide feiten te presenteren en andere feiten onbenoemd ...
07 januari 2015
... van het IARC ontkracht en wordt aangegeven dat er geen negatieve gezondheidseffecten zijn te verwachten van het gebruik van de mobiele telefoon.   "To date, no adverse health effects have been ...
03 november 2014
... andere landen, besloten de lagere ICNIRP-norm te hanteren.  Al snel na de introductie van GSM verschenen de eerste onderzoeken die mogelijke schadelijke gezondheidseffecten aantoonden. Ondertussen ...
18 oktober 2014
... kan leiden tot niet alleen de negatieve gezondheidseffecten in deze video, maar ook tot: Calciumionen schade in cellen, endotheelcellen dysfunctie , stikstofmonoxide uitputting, oxidatieve stress, melatonine ...
22 september 2014
... groot deel van de wereldbevolking dagelijks, in hoge mate, bloot aan deze velden. De echte gezondheidsconsequenties van deze blootstelling zijn volgens de WHO nog onduidelijk. Mochten er echter wel gezondheidseffecten ...
15 juli 2014
... (EMV) op het menselijk lichaam. In zijn onlangs verschenen onderzoeksrapport geeft Prof. Pall een overzicht van gezondheidseffecten die consistent in de vele studies naar voren komen. Ook wordt aangegeven ...
02 juni 2014
... een groep van ouders een rechtszaak aan tegen het Ministerie van Gezondheid en van Onderwijs over WiFi op school. In de rechtszaak getuigen 13 kinderen over hun elektrogevoeligheid en de gezondheidseffecten ...
07 april 2014
... betrekking tot de gezondheidseffecten op de mens van elektromagnetische straling . In feite zijn er meer dan 16.000 onderzoeken die dit onderwerp hebben onderzocht. Meer dan 6.000 studies verbinden draadloze ...
17 februari 2014
... termijn gezondheidseffecten van het gebruik van mobiele telefoons. In reactie hierop heeft Staatsecretaris Mansveld (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) een advies gerapporteerd naar de Tweede Kamer.  ...
22 januari 2014
34. Meer zendmasten door 4G
(Van andere media)
... en scholen en zijn bewoners bang voor gezondheidseffecten van de straling. Locatie luistert nauw De bewoners verwijten T-Mobile te weinig aandacht te hebben voor alternatieve locaties. De provider ...
13 januari 2014
... wetenschappelijk bewijs gepresenteerd dat EM-Velden biologische- en gezondheidseffecten veroorzaken.   Kort verslag van deze bijeenkomst is te lezen op: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/09/21/cell-phone-wifi-radiation.aspx ...
10 december 2013
... en kortzichtig is (5) de industrie bewust de bevolking misleidt.   Aangaande de veiligheidsnormen De aanname van de Overheid dat binnen de gehanteerde normen zich absoluut geen negatieve gezondheidseffecten ...
27 november 2013
... voren dat: -De laatste jaren de hoeveelheid EMV enorm is toegenomen –De gezondheidseffecten van deze EMV zijn nog onbekend -Angst voor een potentieel risico is groeiende - Studies zijn moeilijk uit te ...
31 oktober 2013
... is (5) de industrie bewust de bevolking misleidt.   Aangaande de veiligheidsnormen De aanname van de Overheid dat binnen de gehanteerde normen zich absoluut geen negatieve gezondheidseffecten ...
23 juli 2013
... is (5) de industrie bewust de bevolking misleidt.   Aangaande de veiligheidsnormen De aanname van de Overheid dat binnen de gehanteerde normen zich absoluut geen negatieve gezondheidseffecten ...
23 juli 2013
... is (5) de industrie bewust de bevolking misleidt.   Aangaande de veiligheidsnormen De aanname van de Overheid dat binnen de gehanteerde normen zich absoluut geen negatieve gezondheidseffecten ...
23 juli 2013

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven