Home
Zoeken
... en kortzichtig is (5) de industrie bewust de bevolking misleidt.   Aangaande de veiligheidsnormen De aanname van de Overheid dat binnen de gehanteerde normen zich absoluut geen negatieve gezondheidseffecten ...
27 november 2013
... voren dat: -De laatste jaren de hoeveelheid EMV enorm is toegenomen –De gezondheidseffecten van deze EMV zijn nog onbekend -Angst voor een potentieel risico is groeiende - Studies zijn moeilijk uit te ...
31 oktober 2013
... is (5) de industrie bewust de bevolking misleidt.   Aangaande de veiligheidsnormen De aanname van de Overheid dat binnen de gehanteerde normen zich absoluut geen negatieve gezondheidseffecten ...
23 juli 2013
... is (5) de industrie bewust de bevolking misleidt.   Aangaande de veiligheidsnormen De aanname van de Overheid dat binnen de gehanteerde normen zich absoluut geen negatieve gezondheidseffecten ...
23 juli 2013
... is (5) de industrie bewust de bevolking misleidt.   Aangaande de veiligheidsnormen De aanname van de Overheid dat binnen de gehanteerde normen zich absoluut geen negatieve gezondheidseffecten ...
23 juli 2013
... de gezondheidseffecten van moderne, kunstmatige electromagnetische velden zoals de stralingsvelden van mobiele telefoons en draadloos internet. Ook wordt er gekeken naar elektromagnetische overgevoeligheid ...
15 juli 2013
... beeld op. Recente publicaties tonen niet aan dat blootstelling aan radiogolven van mobiele telefoons of antennes negatieve gezondheidseffecten veroorzaken, maar leveren ook geen onomstotelijk bewijs voor ...
30 mei 2013
... induceren als gevolg van methylering van het genoom -- de wetenschappelijke literatuur concludeert dat biologische / gezondheidseffecten kunnen optreden bij lage blootstelling , en chronische blootstelling ...
25 april 2013
49. Onderzoeken
(Onderzoeken)
... Ecolog Instituut, een onafhankelijk onderzoeksinstituut, een studie uitgevoerd in opdracht van de telecomoperator T-Mobile. Het betrof een literatuuronderzoek naar de gezondheidseffecten van o.a. hoogfrequente ...
31 mei 2012
... professor E. Lebret van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden dat er geen onomstotelijk bewijs is dat mobiel bellen tot schadelijke gezondheidseffecten leidt. ‘Als je er zo weinig over weet, dan ...
29 mei 2012

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven