Home
Zoeken
21. Overzicht Wifi-vrije scholen
(Van andere media)
... overzichtskaart is te vinden op: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FBkT5D-xDB9r6PBwEs8jsrjVILw   Op deze website staat nog een nadere toelichting: Deze kaart kan u helpen bij het vinden ...
20 mei 2016
22. Nieuwsbrief EMR Australia
(Van andere media)
... nieuwsbrief: http://tinyurl.com/huloqw7     Een overzicht van enkele recent uitgekomen onderzoeken:   Testis A mother's exposure to mobile phone radiation may affect the ...
04 april 2016
... overzicht te zien van 481 biologische studies naar de effecten van blootstelling aan Radiofrequente velden. Uitkomsten Onderzoek    ( totaal: 481 studies)   Wel Significante ...
12 december 2015
... verklaard. Een overzicht van een groot deel van deze onderzoeken is te vinden op: http://www.emfanalysis.com/research/          ...
12 oktober 2015
...  Diverse presentaties zijn gegeven die een goed overzicht geven over de problematiek en de vele wetenschappelijke aanwijzingen van gezondheidsschade door RF-velden.   Een overzicht van enkele ...
20 juli 2015
In veel landen worden adviezen gegeven, met name voor kinderen, om voorzichtig om te gaan met draadloze apparatuur als de smartphone, I-pad enz. Dr. Mary Redmayne van de Monash University, Australie ...
09 juli 2015
... veiligheid van RF-velden op dat men wacht op het 100% bewijs terwijl het bewijs van grote risicos ondertussen duidelijk aangetoond is. Wanneer wordt er ingegrepen?   Hier een overzicht van 20 ...
20 april 2015
Op de website www.ahealthylife.nl wordt een overzicht gegeven van zo'n 25 opvallende feiten en bevindingen wat betreft de uitwerkingen van EMV. Vele ziektebeelden en verstoringen worden gezien, vooral ...
17 maart 2015
... overzicht gegeven van de meest gestelde vragen over dit onderwerp.     Bron: ehtrust.org/wp-content/uploads/2014/08/CommonlyaskedquestionsaboutwifiandchildrenEHT-preliminary-copy.pdf ...
03 maart 2015
Terugblikkend op het jaar 2014 heeft www.saferemr.com een mooi overzicht gegeven van belangrijke ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Vooral zijn hier twee uitgekomen studies toonaangevend omdat deze ...
09 januari 2015
Op de website van Naturalnews.com wordt een overzicht gegeven van studies die een goede onderbouwing geven van hun stelling: "The science is conclusive: Mobile phones cause cancer"   http://www.naturalnews.com/048112_cell_phone_electromagnetic_radiation_cancer.html ...
30 december 2014
Het aantal kankergevallen is al jarenlang aan het toenemen. Hierbij een overzicht van de cijfers afkomstig van www.kanker.nl Voor een verklaring voor deze stijgende lijn zijn diverse oorzaken te benoemen. ...
12 december 2014
... met een overzicht van de, per land, gehanteerde norm: http://www.gsma.com/publicpolicy/mobile-and-health/networks-map  ...
06 oktober 2014
...    Overzicht van de hoogte van het stralingsniveau met betrekking tot de afstand vanaf een smart meter. Met referenties naar studies die bij desbetreffende stralingsniveau negatieve effecten heeft ...
22 september 2014
Mikko Ahonen, PhD, Researcher van de Universiteit van Tampere (Finland) heeft voorjaar 2014 een presentatie gegeven over het onderwerp Microgolven. Hij geeft hierin een overzicht van de ontwikkelingen ...
21 juni 2014
... (EMV) op het menselijk lichaam. In zijn onlangs verschenen onderzoeksrapport geeft Prof. Pall een overzicht van gezondheidseffecten die consistent in de vele studies naar voren komen. Ook wordt aangegeven ...
02 juni 2014
...    Link Franse studie: http://oem.bmj.com/content/early/2014/05/09/oemed-2013-101754.abstract.   Overzicht van studies betreffende het onderwerp mobiele telefoons: http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp#phones ...
19 mei 2014
In deze interessante videoreportage wordt een kort overzicht gegeven over de schadelijke uitwerkingen die mobiele telefoons kunnen hebben op de gezondheid. Zo worden door de geinterviewde personen het ...
12 mei 2014
Lynne Wycherley geeft in haar artikel een kort overzicht van wetenschappelijke bevindingen en zienswijzen met betrekking tot de impact van de draadloze communicatie op mens en natuur. De titel 'beschadigt ...
29 maart 2014
... met links naar alle onderzochte studies:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3752730/   Voor een overzicht van oudere studies naar de effecten op voortplantingscellen, zie: http://www.electricwords.emfacts.com/index-Spm.html ...
06 januari 2014

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven