Home
Zoeken
In veel landen worden adviezen gegeven, met name voor kinderen, om voorzichtig om te gaan met draadloze apparatuur als de smartphone, I-pad enz. Dr. Mary Redmayne van de Monash University, Australie ...
09 juli 2015
... al deze leden wel 100% onafhankelijk om de absolute veiligheid van de EM-velden van draadloze apparatuur te garanderen? Deze instanties hebben allen geen duidelijke open structuur en hebben feitelijk ...
28 juni 2015
... the International EMF Scientist Appeal een oproep aan de United Nations, the WHO, and the UN Member States om: *  Erken de opkomende gezondheidscrisis in relatie tot mobiele telefoons, draadloze ...
11 mei 2015
... als zij in de buurt komen van draadloze apparaten als bijvoorbeeld een smartphone, I-pad, Wifi-router, Dect-telefoon en ook zendmasten. Het aantal van deze "elektrogevoeligen" is naar schatting ongeveer ...
23 april 2015
Het kunnen ontstaan van schadelijke gevolgen door Radiofrequente velden wordt (volgens bijv. de Nederlandse Gezondheidsraad) nog steeds betwist. Er is volgens de Gezondheidsraad nog geen consistent bewijs ...
20 april 2015
46. Nieuwsbrief Stralingsvrij wonen
(Van andere media)
... Dect-telefoon is te herkennen aan de kwalificatie: Eco Mode Plus Meer informatie hierover is te vinden op deze website bij: Stralingsbronnen- Draadloze huistelefoon (DECT)   De Nederlandse Overheid ...
18 april 2015
... ADHD op latere leeftijd (5). Twee Zweedse studies hebben aangetoond dat het gebruik van een mobiele telefoon het risico op een tumor in de hersenen verhoogt (6). De gezondheidsraad van Israël raadt ...
17 maart 2015
... van suggesties uit de publieke raadpleging. Nietigverklaring van het SCENIHR-rapport over gezondheidsrisico’s van EM straling. De aanstelling, door een onafhankelijke stuurgroep, van een nieuwe, ...
17 maart 2015
De Environmental Health Trust is een Amerikaanse stichting die als doel heeft de bevolking actief te informeren voor de potentiele risicos van het gebruik van draadloze apparatuur. Zij hebben een uitgebreid ...
03 maart 2015
... van het ALARA-principe (as low as reasonably achievable) - zoals ook geadviseerd wordt door de Gezondheidsraad - met betrekking tot het zendvermogen van zendmasten, WiFi routers, etc.   Bron: ...
10 februari 2015
...  De wet hanteert een principe van ‘matiging’ en voorziet concreet in: ... Een wifi-verbod in crèches ... Voor basisscholen: uitschakelen WiFi wanneer niet in gebruik ,,, Draadloze apparaten ...
02 februari 2015

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven