Home
Zoeken
In 2001 zijn door meerdere telecombedrijven patenten aangevraagd voor stralingsafschermings van de EM-velden afkomstig van mobiele telefoons. Volgens deze patenten moet deze afscherming bescherming geven ...
11 april 2016
... dat er sinds de jaren 70 25.000 tot 30.000 wetenschapelijke rapporten zijn verschenen die aantonen dat electromagnetische velden mensen schaden. Desondanks rolt de industrie een deken van zendmasten over ...
30 maart 2016
23. Artikel Managersonline.nl
(Van andere media)
... maken 11 februari 2016 - Te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) van mobiele en draadloze telefoons, wifi, elektrische apparaten, elektriciteitskabels en andere bronnen in huis en op ...
13 februari 2016
Professor Emeritus Martin Pall van de Washington State University gaat in een uitgebreide brief in op de in wetenschappelijke onderzoeken geziene effecten van elektromagnetische velden zoals Wi-Fi. ...
26 januari 2016
... naar lagere normen voor microgolf-velden Deze ruime Westerse normen zijn, op dit moment, nog steeds de basis voor de gezondheids veiligheid van Telecommunicatie apparatuur als UMTS/4G-masten, mobiele ...
18 januari 2016
26. ES-UK nieuwsbrief
(Van andere media)
... Amerika ; ICNIRP-> Europa) Zij geven adviezen voor veiligheidsnormen van EM-velden. De normen die zij nog steeds hanteren is alleen gebaseerde op een maximaal opwarmend effect. Tienduizenden studies ...
10 januari 2016
... reden hiervoor is dat de Elektromagnetische velden van deze apparatuur mogelijk schadelijke uitwerkingen kunnen hebben op de gezondheid van leerlingen en leraren. De gehanteerde veiligheidsnormen voor ...
28 december 2015
... presentaties blijkt nogmaal zeer duidelijk dat er vanuit de wetenschap veel aanwijzingen zijn van schadelijke uitwerking door Elektromagnetische Velden uitgezonden door smartphone, wifi, zendmasten etc.  ...
12 december 2015
Op 11 mei 2015 hebben 190 scientists uit 39 landen een appèl gedaan aan de Verenigde Naties om de bevolking betere bescherming te geven tegen de elektromagnetische velden van communicatie apparatuur. Het ...
12 december 2015
In het artikel "The Alarming Ways EMFs Are Changing Your Brain"  wordt uitgebreid ingegaan op de diverse uitwerkingen die Elektromagnetische Velden kunnen hebben op het menselijke brein. Zo worden ...
23 november 2015
31. Presentaties van Dr.Devra Davis
(Van andere media)
...  In 5 korte lezingen gaat zij in op de, in wetenschappelijk onderzoek geziene, uitwerkingen van elektromagnetische velden op de gezondheid.   Can Non-Ionizing Cell Phone Radiation Damage DNA? ...
03 november 2015
... al het uitgekomen onderzoek, de Radiofrequente velden voorkomend bij bijvoorbeeld mobiele telefoons ingedeeld in de categorie: " 2B- mogelijk kankerverwekkend" Diverse experts van het IARC hebben zich ...
12 oktober 2015
... de komende jaren sterk gaan stijgen. Het ontstaan van gezondheidsklachten door overmatige blootstelling aan EM-velden van draadloze apparatuur wordt in vele tienduizenden onderzoeken aangetoond en/of ...
12 oktober 2015
...  Diverse presentaties zijn gegeven die een goed overzicht geven over de problematiek en de vele wetenschappelijke aanwijzingen van gezondheidsschade door RF-velden.   Een overzicht van enkele ...
20 juli 2015
... van Dect-babyfoons in de nabijheid van kleine kinderen / babies. ......   Dr. Mary Redmayne geeft in haar onderzoek aan dat blootstelling aan Elektromagnetische Velden van smartphones, tablets, ...
09 juli 2015
De belangrijkste instanties die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de veiligheidsnormen voor Elektromagnetische Velden zijn de ICNIRP en de IEEE. In een uitgebreide Noorse documentaire (2008) ...
28 juni 2015
Op 11 mei 2015 hebben 190 scientists uit 39 landen een appèl gedaan aan de Verenigde Naties om de bevolking betere bescherming te geven tegen de elektromagnetische velden van communicatie apparatuur. Het ...
11 mei 2015
... dat al in de jaren 40 bekend was dat de gepulste velden bij de telecommunicatie grote effecten kunnen hebben op biologische systemen van met name het menselijk lichaam. Jerry Flynn -> From a military ...
09 mei 2015
... EM-velden voor veel meer personen een groot gezondheidsprobleem aan het worden?     De afgelopen jaren is een enorme toename opgemerkt van onder andere de volgende gezondheidsklachten: ...
23 april 2015
Het kunnen ontstaan van schadelijke gevolgen door Radiofrequente velden wordt (volgens bijv. de Nederlandse Gezondheidsraad) nog steeds betwist. Er is volgens de Gezondheidsraad nog geen consistent bewijs ...
20 april 2015

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven