Home
Zoeken
... de productie van biotoxines door microben zijn enkele effecten die besproken worden.     Als gesproken wordt over de mogelijke effecten van blootstelling aan Radiofrequente Velden wordt ...
19 augustus 2017
... Velden te verminderen.   Verder in deze nieuwsbrief: * Courts recognise mobile phone-cancer risks Two recent legal judgments strengthen the link between mobile phone radiation and brain tumours. ...
05 juli 2017
... eerder terughoudend was om in overleg te treden met vele wetenschappers heeft op 3 Maart 2017 een overleg plaatsgevonden waar het onderwerp de gevaren van Elektromagnetische Velden werdt besproken.   ...
10 mei 2017
In tientallen landen zijn er al wettelijke maatregelen genomen om blootstelling aan EM-velden (straling) drastisch te verminderen. Het gaat hier om EM-velden afkomstig van: mobiele telefoons, tablets, ...
08 maart 2017
Oud United Nations-medewerker Olga Sheean uit stevige kritiek op de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het lopende EMF-project van de WHO waarin gekeken wordt naar de gezondheidsrisicos van EM-velden ...
06 februari 2017
Een Engelse vertaling is uitgekomen van een brochure geschreven door Karl Hecht over de lange termijn effecten door blootstelling aan EM-Velden. Hierin zijn vele Sovjet/Oostblok studies meegenomen. In ...
28 december 2016
In een studie gedaan in medewerking met meerdere instituten en universiteiten blijkt dat 3G-UMTS velden meer schadelijke effecten kunnen genereren dan 2G-GSM. Een hogere incidintie is te zien bij glioma. ...
28 november 2016
In een overzicht van 700 studies waarbij de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden worden onderzocht blijken tientallen schadelijke effecten op te treden. Deze studies worden allen besproken ...
04 november 2016
De effecten die de draadloze velden van Wi-Fi kunnen hebben op de gezondheid worden al vele jaren onderzocht. Vele tientallen negatieve gezondheidseffecten worden geconstateerd zoals: DNA-schade, oxidatieve ...
19 oktober 2016
... overigens al ruim aandacht aan (zoals recent bijvoorbeeld bij adviezen inzake prenatale blootstelling of elektromagnetische velden). Dikwijls gaat het om effecten die op langere termijn niet uit te ...
27 september 2016
... wat dieper ingegaan op de afwegingen die spelen om tot eenn weloverwogen advies te komen.   Enkele uitspraken uit deze Graadmeter: -Mathieu Pruppers, van het platform Elektromagnetische velden ...
13 juli 2016
... de eerste, verontrustende, onderzoeksresultaten van het U.S National Toxicology Program is de Nederlandse Gezondheidsraad uitgekomen met haar 3de deel van adviezen rondom Elektromagnetische Velden. In ...
06 juni 2016
In de Argentijnse Chamber of Deputies is een wetsvoorstel gedaan om de maximale toegestane waarde van EM-velden (van bijv. zendmasten) te verlagen. Ook wordt bepaald dat in scholen en ziekenhuizen alle ...
25 april 2016
... van de 31 leden was van de WHO-IARC-commissie die de elektromagnetische velden afkomstig van draadloze apparatuur, in 2011, kwalificeerde als " mogelijk kankerverwekkend" In zijn blog heeft hij wederom ...
18 april 2016
In 2001 zijn door meerdere telecombedrijven patenten aangevraagd voor stralingsafschermings van de EM-velden afkomstig van mobiele telefoons. Volgens deze patenten moet deze afscherming bescherming geven ...
11 april 2016
... dat er sinds de jaren 70 25.000 tot 30.000 wetenschapelijke rapporten zijn verschenen die aantonen dat electromagnetische velden mensen schaden. Desondanks rolt de industrie een deken van zendmasten over ...
30 maart 2016
37. Artikel Managersonline.nl
(Van andere media)
... maken 11 februari 2016 - Te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) van mobiele en draadloze telefoons, wifi, elektrische apparaten, elektriciteitskabels en andere bronnen in huis en op ...
13 februari 2016
Professor Emeritus Martin Pall van de Washington State University gaat in een uitgebreide brief in op de in wetenschappelijke onderzoeken geziene effecten van elektromagnetische velden zoals Wi-Fi. ...
26 januari 2016
... naar lagere normen voor microgolf-velden Deze ruime Westerse normen zijn, op dit moment, nog steeds de basis voor de gezondheids veiligheid van Telecommunicatie apparatuur als UMTS/4G-masten, mobiele ...
18 januari 2016
40. ES-UK nieuwsbrief
(Van andere media)
... Amerika ; ICNIRP-> Europa) Zij geven adviezen voor veiligheidsnormen van EM-velden. De normen die zij nog steeds hanteren is alleen gebaseerde op een maximaal opwarmend effect. Tienduizenden studies ...
10 januari 2016

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven