Home
Zoeken
41. Presentaties van Dr.Devra Davis
(Van andere media)
...  In 5 korte lezingen gaat zij in op de, in wetenschappelijk onderzoek geziene, uitwerkingen van elektromagnetische velden op de gezondheid.   Can Non-Ionizing Cell Phone Radiation Damage DNA? ...
03 november 2015
... al het uitgekomen onderzoek, de Radiofrequente velden voorkomend bij bijvoorbeeld mobiele telefoons ingedeeld in de categorie: " 2B- mogelijk kankerverwekkend" Diverse experts van het IARC hebben zich ...
12 oktober 2015
... de komende jaren sterk gaan stijgen. Het ontstaan van gezondheidsklachten door overmatige blootstelling aan EM-velden van draadloze apparatuur wordt in vele tienduizenden onderzoeken aangetoond en/of ...
12 oktober 2015
...  Diverse presentaties zijn gegeven die een goed overzicht geven over de problematiek en de vele wetenschappelijke aanwijzingen van gezondheidsschade door RF-velden.   Een overzicht van enkele ...
20 juli 2015
... van Dect-babyfoons in de nabijheid van kleine kinderen / babies. ......   Dr. Mary Redmayne geeft in haar onderzoek aan dat blootstelling aan Elektromagnetische Velden van smartphones, tablets, ...
09 juli 2015
De belangrijkste instanties die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de veiligheidsnormen voor Elektromagnetische Velden zijn de ICNIRP en de IEEE. In een uitgebreide Noorse documentaire (2008) ...
28 juni 2015
Op 11 mei 2015 hebben 190 scientists uit 39 landen een appèl gedaan aan de Verenigde Naties om de bevolking betere bescherming te geven tegen de elektromagnetische velden van communicatie apparatuur. Het ...
11 mei 2015
... dat al in de jaren 40 bekend was dat de gepulste velden bij de telecommunicatie grote effecten kunnen hebben op biologische systemen van met name het menselijk lichaam. Jerry Flynn -> From a military ...
09 mei 2015
... EM-velden voor veel meer personen een groot gezondheidsprobleem aan het worden?     De afgelopen jaren is een enorme toename opgemerkt van onder andere de volgende gezondheidsklachten: ...
23 april 2015
Het kunnen ontstaan van schadelijke gevolgen door Radiofrequente velden wordt (volgens bijv. de Nederlandse Gezondheidsraad) nog steeds betwist. Er is volgens de Gezondheidsraad nog geen consistent bewijs ...
20 april 2015
... velden.   Dit artikel is te lezen op: http://safertechsolutions.net/wp-content/uploads/2013/08/In-flight-WiFi-Health-Safety-Issues_STSolutions.pdf    ...
09 april 2015
... waarschuwingstickers hebben als doel de consumenten te waarschuwen voor de mogelijke gezondheidsrisicos van de, van deze apparatuur, afkomstige  RF-velden die mogelijk kankerverwekkend kunnen zijn. ...
23 januari 2015

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven