HomeInformatieVoor scholen

Op deze pagina zal alle informatie terug te vinden zijn die gericht is op de beleidsmakers  van scholen en andere onderwijsinstellingen. Deze instellingen zijn zich meestal niet of niet voldoende bewust van de gevolgen van elektromagnetische velden voor de gezondheid van hun leerlingen en personeel.

Wij hopen hier die hiaten in de kennis op te vullen. Dat doen we door het een en ander beter uit te leggen en te verwijzen naar voorbeelden uit andere landen. De informatie die wij bieden is een "wakeup call" voor deze maatschappij. Onderwijsinstellingen zijn het aan zichzelf en deze maatschappij verplicht dat ze een veilige omgeving bieden waarin het leren voorop staat. Dat is op dit moment niet het geval.

Waarschuwingsvideo over Wi-Fi

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

Dit is een uitstekende waarschuwing voor Nederland. Canada loopt een paar jaar op ons voor. Daar is men een aantal jaren geleden al begonnen met het plaatsten van Wi-Fi zenders in klaslokalen. De gezondheidsklachten die daar onder leerlingen worden gesignaleerd zijn typisch voor de blootstelling aan Wi-Fi.

Gezondheidsklachten door Wi-Fi

Overal ter wereld worden dezelfde gezondheidsklachten gerapporteerd bij de ingebruikname van Wi-Fi netwerken. Deze gezondheidsklachten treffen op scholen zowel studenten als leerkrachten.

- Hoofdpijnen
- Duizeligheid - misselijkheid- verdoofdheid (wordt minder als een student naar huis gaat)
- Visuele and auditieve verstoringen
- Zeer snelle hartslag (Tachycardia)
- Geheugenverlies (moeite om leerstof te onthouden)
- Concentratieproblemen (moeite om te concentreren terwijl je in de klas zit)
- Uitslag (gaat weg in de vakanties)
- Hyperactiviteit en opgejaagd voelen (gedrag dat het kind voorheen niet had)
- Nachtelijke zweten (Niet te verklaren, geen verband met koorts)
- Slapeloosheid (elektromagnetische velden beeinvloeden het melatonine niveau)

Deze klachten tasten het vermogen om te leren sterk aan. Het is dus bijzonder vreemd dat dergelijke apparatuur juist in omgevingen wordt geplaatst, waar juist het vermogen om te kunnen leren en concentreren zo belangrijk zijn.

Video's over Wi-Fi

Voor meer video's over de gevaren van Wi-Fi
klik hier

Meer over Wi-Fi

Voor uitgebreide informatie over de gevaren van Wi-Fi
klik hier

lyon20advertjpeg

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven