HomeInformatieVoor scholenGezondheidsklachten door Wi-Fi

Gezondheidsklachten door Wi-Fi

Overal ter wereld worden dezelfde gezondheidsklachten gerapporteerd bij de ingebruikname van Wi-Fi netwerken. Deze gezondheidsklachten treffen op scholen zowel studenten als leerkrachten.

- Hoofdpijnen
- Duizeligheid - misselijkheid- verdoofdheid (wordt minder als een student naar huis gaat)
- Visuele and auditieve verstoringen
- Zeer snelle hartslag (Tachycardia)
- Geheugenverlies (moeite om leerstof te onthouden)
- Concentratieproblemen (moeite om te concentreren terwijl je in de klas zit)
- Uitslag (gaat weg in de vakanties)
- Hyperactiviteit en opgejaagd voelen (gedrag dat het kind voorheen niet had)
- Nachtelijke zweten (Niet te verklaren, geen verband met koorts)
- Slapeloosheid (elektromagnetische velden beeinvloeden het melatonine niveau)

Deze klachten tasten het vermogen om te leren sterk aan. Het is dus bijzonder vreemd dat dergelijke apparatuur juist in omgevingen wordt geplaatst, waar juist het vermogen om te kunnen leren en concentreren zo belangrijk zijn.

Video's over Wi-Fi

Voor meer video's over de gevaren van Wi-Fi
klik hier

Meer over Wi-Fi

Voor uitgebreide informatie over de gevaren van Wi-Fi
klik hier

lyon20advertjpeg

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven