HomeNieuwsVan andere mediaVideoreportage: aanklacht mobiele telefoonfabrikanten

Videoreportage: aanklacht mobiele telefoonfabrikanten

tsIn deze interessante videoreportage wordt een kort overzicht gegeven over de schadelijke uitwerkingen die mobiele telefoons kunnen hebben op de gezondheid.

Zo worden door de geinterviewde personen het ontstaan van o.a. hersentumoren en borstumoren toegeschreven aan het mobiele telefoongebruik.

 

Er wordt in deze reportage ook ingegaan op een aanklacht die mobiele telefoongebruiker hebben ingediend aan mobiele telefoonfabrikanten. De telefoongebruikers menen diverse tumoren te hebben gekregen door het mobiele telefoon gebruik.

Een goede duiding van de risicos die er kleven aan het mobiele telefoongebruik. Waar het, in de eerdere berichtgeving genoemde, advies van het Kennisplatform EMV als een verstandige eerste aanzet kan worden gezien om deze genoemde risicos zoveel mogelijk in te perken.

Reportage van Russia Today:

https://www.youtube.com/watch?v=kOcM8zYkZ6k

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven