HomeNieuwsVan andere media25 jaar later: de controverse rond EMV

25 jaar later: de controverse rond EMV

nytIn een column in de New York Times wordt teruggekeken op een artikel in de Science Times over hoogspanningsleidingen en het ontstaan van kanker (juli 1989)

David Carpenter die in zowel het oude als in het nieuwe artikel wordt gequoot constateerd dat na zijn waarschuwingen toen, in de afgelopen 25 jaar nagenoeg niets is veranderd. In deze column wordt ook ingegaan op de hoogfrequente velden zoals Wifi, Umts, Gsm met een toelichting hierop van de Werelgezondheidsorganisatie WHO.

 

Op 11 juli 1989 verscheen in de Science Times een rapport welke een mogelijke link aangaf tussen de Elektromagnetische Velden van hoogspanningsleidingen en kanker.

In een epidemiologische studie werd geconcludeerd dat kinderen die in de nabijheid van elektrische distributie leidingen wonen een 2x grotere kans hebben op de ontwikkeling van kanker.

Naast deze studie waren er al meerdere epidemiologische studies die tot vergelijkbare conclusies kwamen. Ook in laboratorium experimenten werden resultaten gezien die verontrustend waren. Zo werden er onder andere veranderingen in celfuncties en beinvloeding van neurotransmitters geconstateerd. Ook werden er o.a. abnormale reacties bij embryos in kippeneieren aangetoond.

In het artikel verscheen een quote van Dr. David O. Carpenter (School of Public Health at the State University of New York at Albany): "The whole thing is very worrisome. We see the tips of the iceberg, but we have no idea how big the iceberg is. It ought to concern us all."

 

25 jaar later is Dr. Carpenter nog steeds erg bezorgt. "Nagenoeg niets is veranderd de laatste 25 jaar, alhoewel het bewijs voor het onstaan van biologische effecten sterker en sterker worden.

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Emilie van Deventer, (hoofd WHO-project gezondheid en EMV) geeft in haar reactie aan: dat maar een kleine fractie van de bevolking blootgesteld wordt aan ELF (Extreem Lage Frequenties) van hoogspanningsleidingen.

Van Deventer geeft aan dat, als er al een link is te vinden tussen het ontstaan van kanker/leukemie en ELF, dan zullen de kosten voor preventieve maatregelen onevenredig groot zijn voor het voorkomen van een relatief klein aantal kankergevallen.

De WHO heeft naast ELF van hoogspanningsleidingen ook hoogfrequente velden van bijv. mobiele telefoons en Wifi ingedeeld in de categorie:

"Mogelijk kankerverwekkend"

 

Deze indeling is volgen Dr. van Deventer " een beetje moeilijk uit te leggen voor het publiek".  "Mensen willen graag een zwart en wit antwoord"

Kijkend naar de trends van de afgelopen 20,30 jaar zien we geen verhoging in het aantal kankergevallen.
Of dit zo blijft in bijvoorbeeld de komende 10 jaar is moeilijk te zeggen, dat weten wij niet.

Zelf maakt van Deventer gewoon gebruik van toepassingen als de smartphone en de magnetron. "Maar uit professioneel oogpunt is het belangrijk om het onderwerp EMV goed in de gaten te houden. "

 

Het WHO project werkt aan een nieuw rapport welke de gezondheidsrisicos van radiofrequente velden in kaart brengt. Dit rapport zal medio 2015 verschijnen.

 

http://www.nytimes.com/2014/07/08/science/debate-continues-on-hazards-of-electromagnetic-waves.html?_r=0

http://microwavenews.com/short-takes-archive/nyt-time-travel

 

Waar ELF en hoogfrequente velden (Wifi, Umts) beide ingedeeld zijn in de categorie "mogelijk kankerverwekkend" is er toch een duidelijk verschil op te merken. Waar de blootstelling aan ELF onder de bevolking vrij laag is, is de blootstelling aan HF zeer hoog.

De redenatie lijkt dat, de bij ELF geziene verhoogde kans van zo'n 2-3x op het krijgen van kanker/leukemie, het totaal aantal ontstane ziektegevallen in verhouding zeer gering is. Ook zullen eventuele grote aanpassingen en de bijkomende hoge kosten om dit risico te verminderen niet opwegen tegen het klein aantal ziektegevallen die je daarmee zou kunnen voorkomen. Ofwel dit hogere risico moet algemeen geaccepteerd worden.

Ook Hoogfrequente velden zijn dus ingedeeld in de categorie "mogelijk kankerverwekkend". Echter staat nu een zeer groot deel van de wereldbevolking dagelijks, in hoge mate, bloot aan deze velden. De echte gezondheidsconsequenties van deze blootstelling zijn volgens de WHO nog onduidelijk. Mochten er echter wel gezondheidseffecten optreden (welke zich doorgaans pas na 10 jaar of meer zich gaan voordoen) dan zal de impact op de bevolking zeer groot zijn.

Ondertussen zijn er al duizenden (5000+) studies die negatieve gezondheidseffecten aantonen van HF-velden. Waarvan enkele (epidemiologische) studies welke de basis vormden voor de kwalificatie: mogelijk kankerverwekkend.

Omdat o.a. de WHO aangeeft nog geen duidelijke uitwerking te zien in de statistieken van het aantal kankergevallen wordt er geen aanbeveling gedaan om de blootstelling aan HF-velden te verminderen. 

Echter vele gezondheidseffecten die in de onderzoeken worden gezien zijn vooralsnog meestal korte termijneffecten zoals: celschade, DNA schade, verandering/beschadiging van hersenfuncties. Welke kunnen leiden tot diverse serieuze ziektebeelden. Het voor een langere duur aanhouden van deze effecten kan uiteindelijk gaan leiden tot echt levensbedreigende ziektevormen als bijvoorbeeld kanker.

De vraag is:

- Focust de WHO zich wel op de juiste statistieken door vooral te kijken naar de lange termijneffecten met als eindstadium kanker?

- Is het niet noodzakelijk te kijken naar voorstadium effecten? En te kijken naar een verhoging van ziektebeelden op de korte termijn welke ook een grote aantasting kunnen zijn op de wereldbevolking.

- Ofwel geven al deze duizenden studies geen reden om (uit voorzorg) preventief te handelen? 

Iets waar Dr. David O. Carpenter al jarenlang voor pleit!

 

 

 

 

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven