HomeNieuwsVan andere mediaAlarmerende studies stapelen zich op

Alarmerende studies stapelen zich op

powerwatchHet kunnen ontstaan van schadelijke gevolgen door Radiofrequente velden wordt (volgens bijv. de Nederlandse Gezondheidsraad) nog steeds betwist. Er is volgens de Gezondheidsraad nog geen consistent bewijs dat deze RF-velden schadelijk kunnen zijn.

Ondertussen stapelen de "schadelijke" studies zich op.

 

Wanneer kun je spreken van het mogelijk schadelijk zijn van RF-velden?

Er zijn ongeveer 20.000+ onderzoeken naar dit onderwerp gedaan. Bij welk percentage studies kan het alarmerend worden en bij welk percentage is het nagenoeg bewezen dat er schadelijke effecten zijn?

Onderzoeken naar de effecten van blootstelling aan RF-velden typeren zich door het feit dat zij, veelal op celniveau, mogelijke beschadigingen bekijken. Beschadiging op celniveau die in normale omstandigheden zich nauwelijks tot niet kunnen voordoen.
(evt. nog bij bijv. rontgen-, radioactive- of zonstraling).

Doordat in goed onderzoek de enigste afwijkende parameter de blootstelling aan RF-velden is kan hier nauwelijks nog een ander beschadigend element aanwezig zijn. Dit betekend dat als er bij een studie schadelijke effecten worden gezien de kans zeer groot is dat dit ook komt door de RF - blootstelling.

Bij onderzoek naar veiligheid van RF-velden zal dan eigenlijk moeten gelden dat nagenoeg 100% van de onderzoeken geen effect moeten aantonen.  Bij alle onderzoeken die wel effecten aantonen zullen meerdere gerepliceerde (gelijksoortige) studies moeten staan die de effecten van deze studies weer ontkracht.

 

Echter liggen de verhoudingen tussen de studies van:

wel negatieve effecten - geen negatieve effecten op (+/-):    70% - 30%

 

De aangehaalde stelling van bijv. de Gezondheidsraad dat deze percentages geen consistent beeld geven is een zeer laakbare zienswijze. Het impliceerd dat je studies met negatieve effecten kunt wegstrepen met studies met geen negatieve effecten.

Zoals gezegd worden veel studies op celniveau gedaan. Dit betekend dat er maar naar een zeer klein aantal soorten cellen wordt gekeken. Als bij onderzoek blijkt dat bij deze cellen zich geen significant effect voordoet, zegt dit nog niks over effecten op andere , niet onderzochte cellen. Dus hebben onderzoeken die geen effect aantonen totaal geen tegenwicht aan de onderzoeken die wel effecten zien.

Dat het merendeel van de studies negatieve effecten ziet betekend dat er dus een zeer alarmerende boodschap uit hoort te gaan van al deze studies.

 

Een 100% bewijs is niet waar je op moet wachten om preventieve maatregelen te nemen.  Zoals bij asbest is nog steeds geen 100% bewijs geleverd, want niet iedereen die met asbest heeft gewerkt heeft longkanker. Maar de kans dat je longkanker kunt krijgen is uitermate hoog en is het verhoogde risico de reden voor ingrijpen.

Het lijkt er met de beoordeling van de veiligheid van RF-velden op dat men wacht op het 100% bewijs terwijl het bewijs van grote risicos ondertussen duidelijk aangetoond is.

Wanneer wordt er ingegrepen?

 

Hier een overzicht van 20 recente wetenschappelijke publicaties:

http://www.powerwatch.org.uk/news/2015-04-13-science-update.asp

 

Zie ook op deze website:  http://www.wirelessinfo.nl/informatie/onderzoeken

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven