HomeNieuwsVan andere mediaNieuwsbrief Gezondheidsraad over risicos EMV

Nieuwsbrief Gezondheidsraad over risicos EMV

GRIn de "Graadmeter" van de Gezondheidsraad wordt aandacht gegeven aan het onderwerp: Mobiel bellen en kanker.

Alhoewel de Gezondheidsraad via eerdere publicaties aangeeft dat een link onwaarschijnlijk is wordt in dit artikel aangegeven dat: 'we het eigenlijk niet precies weten'.

 

 

Na het hier geplaatste voorgaande bericht over het advies van de Gezondheidsraad wordt in de Graadmeter wat dieper ingegaan op de afwegingen die spelen om tot eenn weloverwogen advies te komen.

 

Enkele uitspraken uit deze Graadmeter:

-Mathieu Pruppers, van het platform Elektromagnetische velden en gezondheid, nam als waarnemer deel aan de vergaderingen van de commissie en onderkent dat de boodschap van de Gezondheidsraad lastig is: 'eigenlijk weten we het niet precies'.

Hij ziet het als de uitdaging van zijn platform om wetenschappers en mensen die zich zorgen maken met elkaar in gesprek te brengen

 

-Gerard van Rhoon, voorzitter van de commissie, stelt dat het nog lang kan duren voordat er meer zekerheid is over een mogelijke relatie tussen mobiel bellen en kanker, omdat het ontstaan van kanker soms vele jaren in beslag neemt.

De commissie pleit er daarom voor om blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden zo laag 'als redelijkerwijs mogelijk is' te houden.

 

-Over de beoordeling van studies: 

Zo zijn er veel epidemiologische studies gedaan en dat heeft twee kampen opgeleverd. In één kamp wordt gezegd: als er
al een risico is, dan is het heel klein. In het andere kamp, dat zich met name in Scandinavië bevindt en rond één centrale figuur is georganiseerd, vindt men het risico best groot.

--------------------------

Wederom wordt door de Gezondheidsraad en partijen als het Kennisplatform gediscussieerd over het mobiele telefoon gebruik en het onstaan van kanker. Waar in dit artikel terrecht wordt aangegeven dat dit een lange termijn effect van enkele tientallen jaren kan zijn.

Echter zijn er vele onderzoeken die ook korte termijn effecten bestudeerd hebben van het mobiele telefoongebruik. Zo zijn er vele studies die aantonen dat de mobiele telefoon lichaamscellen en zelfs het DNA kan beschadigen.  Deze aanwijzingen behoren zwaar mee te wegen met de beoordeling van veiligheid. 

Het refereren naar een Scandinavisch kamp (van dr. Hardell) en het insinueren dat deze partij als enige / éen van de weinige een andere mening is toebedeeld doet niet geheel recht aan de waarheid. Mede door de recent uitgekomen eerste bevindingen van het NTP onderzoek zijn er vele kwalititatief goede aanwijzingen dat er schadelijke effecten kunnen optreden.

(In een noot worden deze eerste NTP bevindingen ook in dit artikel kort besproken.)

 

De Graadmeter nr2 van Juni 2016 is te lezen op:

https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/gauge/graadmeter_nr_2_juni_2016.pdf

of

https://www.gezondheidsraad.nl/nl/publicaties/graadmeter/graadmeter-2016

 

 

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven