Logo

                Stralingsbronnen

cellphone5

 

    Info kinderopvang / scholen

teacherschool2

 

             Veelgestelde vragen

veelgestelde vragen

 

                Onderzoeken

nieuws-kranten

 

Op vrijdag 19 april is er een kort gesprek geweest tussen een van onze adviseurs en de directeur van de Krullevaar. Tijdens dit gesprek is ondubbelzinnig duidelijk gemaakt door onze adviseur dat wij de Krullevaar in het visier hebben. De directeur erkende dat er inmiddels een draadloos netwerk is opgehangen in de school en dat er plannen zijn om de klaslokalen van de nog nieuw te bouwen school ook met Wi-Fi uit te rusten. Door onze adviseur is er gewezen op de verantwoordelijkheid die de school heeft tegenover haar leerlingen en de situatie in Frankrijk.

Uiteindelijk werd er gevraagd waarom het College van Bestuur nog niet heeft gereageerd op het WOB verzoek. De directeur zou zich tot het college van bestuur wenden en vragen om een reactie. Tijdens het gesprek bleek dat zowel het College van Bestuur als de directeur niet gehinderd worden door enige kennis over straling en dat ze waarschijnlijk zwaar worden beinvloed door partijen die een geldelijk belang bij een dekkend Wi-Fi netwerk hebben.

Wordt vervolgd?

Wij beraden ons op het inlichten van de leerkrachten en de medezeggenschapsraad. Zij horen ook te weten welke plannen er worden gesmeed voordat ze een voldongen feit zijn.

Brummen, 26 maart 2013


Onderwerp: is draadloos Internet op scholen echt zo normaal?


Beste leerkrachten en directie van de Krullevaar,

Graag zou ik u op het volgende willen attenderen. In deze tijd worden scholen meer en meer verplicht door de maatschappij om een draadloos Internet aan te leggen. Dit kan dan worden gebruikt om via tablets en laptops onderwijs te geven. Vooropgesteld ik ben zelf al jaren werkzaam in de ICT-sector als software specialist en ben niet tegen technologie. Toch maak ik me zorgen om de ontwikkeling om alles draadloos te moeten doen.

De stichting Archipel heeft een prijs van 30000 euro gewonnen voor het indienen van een social media plan waarbij apparatuur van Samsung aangekocht mag worden. Samsung apparatuur is gemaakt om via draadloze overdracht met elkaar samen te werken. Het toepassen van deze apparatuur in een school veroorzaakt een grote verandering in het binnenklimaat. Deze verandering zal aantoonbaar leiden tot slechtere prestaties van kinderen en leerkrachten.

Nederland heeft de hoogste blootstellingslimieten op het gebied van elektromagnetische straling ter wereld. Deze limieten zijn gebaseerd op de opwarming van een zak zout water met 1 graad. Ze beschermen ons niet tegen de biologische effecten die het verblijven in elektromagnetische straling veroorzaken. Deze effecten zijn: een sterk verminderde weerstand, hoofdpijn, misselijk, duizelig enzovoorts. Deze klachten worden in Nederland door de autoriteiten niet als erg genoeg gezien om de bevolking ervoor te waarschuwen.

In Frankrijk zijn mobiele telefoons sinds 2010 verboden op scholen om gezondheidsredenen. Daar is deze week Wi-Fi (draadloos Internet) aan toegevoegd. Er is daar bij wet vastgelegd dat scholen verplicht zijn om voor de minst schadelijke oplossing te kiezen. Dit is 180 graden anders dan in Nederland. België staat op het punt om een compleet verbod op mobiele telefoons voor kinderen aan te nemen. In Zwitserland is de gevoeligheid voor elektromagnetische straling een officiële ziekte geworden. Hoe kan het dan dat wij nog steeds in de fabel geloven dat we veilig alles draadloos kunnen maken?

Er heerst in Nederland een klimaat van ontkenning en ridiculisering. Iedereen die durft te beweren dat elektromagnetische straling schadelijk is, wordt belachelijk gemaakt. Dit moet stoppen, omdat onze kinderen de rekening zullen betalen. Zij kampen al met een sterk verminderde weerstand omdat ze dagelijks verblijven in ruimten met elektromagnetische straling. Veel ouders hebben namelijk een eigen draadloos netwerk dat door de Internet provider werd aangeleverd. Ze hebben vaak niet in de gaten dat dit de hoofdoorzaak is van de chronische gezondheidsklachten waar half Nederland inmiddels mee kampt.

Vanuit mijn kennis en ervaring als ICT specialist weet ik hoe hard straling gezonde mensen kan treffen. Ik heb de afgelopen jaren veel mensen onderuit zien gaan door zogenaamde stressklachten. Elektromagnetische straling veroorzaakt stress op celniveau. Als je dat weet ga je ineens heel anders naar al die ziektegevallen in je omgeving kijken. Ik ontstoor huizen van vrienden en kennissen en geef advies. Vaak is het zo dat als je de straling weghaalt, je klachten ook direct verdwijnen. Vanuit deze achtergrond stoort het mij bijzonder om te ontdekken dat de stichting Archipel plannen heeft om kinderen met draadloze apparatuur te laten werken.

Vorige week heb ik middels een WOB verzoek de stichting Archipel verzocht om hun plannen openbaar te maken. Ik zou graag mij kennis en ervaring in willen zetten om de plannen op tijd bij te sturen en waar mogelijk een andere en veiligere oplossing voor te stellen.

Daarnaast zou ik graag alle leerkrachten van de Krullevaar willen vragen om tijdig in het verweer te komen tegen een plan om draadloos Internet in een klaslokaal aan te leggen. De kans dat uw prestaties en die van uw leerlingen gaan lijden onder de elektromagnetische straling is erg groot. Er is een directe link tussen ADHD en blootstelling aan elektromagnetische straling. Aangezien de budgeten in het onderwijs al bijzonder laag zijn, zou een extra stressfactor de druppel kunnen zijn. Als u ziek wordt van de elektromagnetische straling is er geen weg meer terug. U zult uw baan verliezen omdat een eenmaal aanwezig netwerk niet zal worden verwijderd. Er zal worden verwezen naar de blootstellingslimieten en de Gezondheidsraad.

Indien u meer informatie wilt, dan bent u altijd welkom. Ik kan nog een waslijst aan bewijs opnoemen waaruit blijkt dat elektromagnetische straling van invloed is op mensen, dieren en planten, maar dan wordt de brief wel erg lang. In het nabije verleden is er al samenwerking geweest tussen de voormalig directrice Marjolijn en mij. Daarbij is voorlichting gegeven en zijn de DECT-telefoons zo ingesteld dat ze minimale elektromagnetische velden verspreiden. Met onze kennis en kunde zijn op deze manier veel mogelijke problemen op te lossen.

De komende weken zal ik alle informatie die er naar buiten komt publiceren op Wireless Info. Dit is de website waar ik projectleider van ben. Via mijn netwerk kan ik de school in contact brengen met meetspecialisten en adviseurs. Ik hoop als ouder van een leerling van de Krullevaar dat dit een school zal blijven waar na wordt gedacht over de gezondheid van kinderen en leerkrachten en waar beide veilig naar school kunnen blijven gaan.

Team Wireless Info
www.wirelessinfo.nl

Bijgevoegd: een oproep van artsen om in actie te komen.

Geachte mevrouw Jansen,

Graag zou ik mijn verzoek willen veranderen.
Op basis van de wet W.O.B. zou ik de stichting willen verzoeken om het volledige plan dat in is gediend bij Samsung openbaar te maken. Daarnaast zou ik graag willen weten wat de toekomstplannen op dit gebieden zijn en of de stichting op de hoogte is van de juridische aansprakelijkheid die zij heeft. Verder zou ik graag antwoord willen ontvangen op de door mij al eerder gesteld vragen.

De opgevraagd informatie zal door mij gepubliceerd worden op de website: www.wirelessinfo.nl

Bij voorbaat dank.

In afwachting,

Team Wireless Info

Geachte heer/mevrouw,

Via uw website lees ik dat de Archipel verregaande plannen heeft om draadloos Internet in de basisscholen te gaan uitrollen.

http://www.archipelprimair.nl/Archipel/Nieuws/TabId/34736/art/674832/archipel-wint-30000-euro-voor-scholing-social-media.aspx

Graag zou ik u op voorhand willen waarschuwen dat ik hier als bewuste ouder zeer veel moeite mee heb.

Wij zijn momenteel plannen aan het voorbereiden om een proefproces tegen een school te beginnen

om deze te dwingen om geen Wi-Fi maar bedraad Internet te installeren.

Een eerste optie voor dit proces was een school in Enschede.
http://www.tubantia.nl/regio/enschede/ziek-van-wifi-in-school-1.3640533

Deze school is wijs geweest en heeft alle Wi-Fi verwijderd en daarmee een proces voorkomen.

Om ons heen zien we echter vele andere scholen die niet willen luisteren. Zij zien draadloos Internet als een vereiste

en willen niet luisteren naar de klachten en bezwaren van ouders. Deze klachten zijn zeer terecht als men kijkt naar de verregaande
waarschuwingen van onafhankelijke wetenschappers.

Het heeft hier geen zin om een hele lijst te gaan noemen. Als u zelf onderzoek zou doen, zou u voldoende informatie kunnen vinden.

De Raad van Europa heeft in 2010 alle lidstaten opgeroepen om te stoppen om Wi-Fi in scholen te installeren. Daar wordt tot op heden
niet genoeg mee gedaan. Wij als ouders zijn het zat. Scholen hebben een verantwoordelijkheid om onderwijs te leveren in een veilige

omgeving. Daar hoort een zeer omstreden techniek als Wi-Fi niet bij. Ongeacht wat de maatschappelijke standaard is.

Daarnaast stoort het mij enorm dat dit wordt gesponsord door Samsung. Hier in Nederland gebeurd nu hetzelfde als in Canada al eerder is gebeurd.

Draadloze techniek wordt door de industrie met bakken in de scholen gedumpt. Zogenaamd omdat het nodig is. Wellicht loont het om deze website

eens te lezen: http://www.safeschool.ca/  over de gevolgen van deze actie. Scholieren met hartklachten en allerhande andere gezondheidsproblemen.

Kinderen van basisschoolleeftijd. Is dit ook het toekomstbeeld voor de scholen in Nederland?

Als eerste zou ik u om een officiële reactie willen vragen|

  • Zijn er plannen om alle lokalen van de huidige locatie van de Krullevaar in Brummen te voorzien van draadloos Internet?
  • Hoe zit dit met de nieuwe locatie?
  • Hoe zit het met andere scholen die onder het bewind van de Archipel vallen?
  • Bent u zich ervan bewust dat in Frankrijk mobiele telefoons verboden zijn in scholen al sinds 2010, om gezondheidsredenen.
  • Dat België een zelfde wet in de maak heeft. Een totaal verbod op mobiele telefoons voor kinderen?

Wij zien uw reactie met veel interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Wireless Info
www.wirelessinfo.nl

Teken de petitie

Quotes

I'm contacted by several parents every week with children who have become sick from their school’s wireless system. The most common symptoms include headaches, increased sensitivity to noise, nose bleeds, concentration and memory problems, nausea, exhaustion, and hyperactivity. “Unfortunately, these harms are not potential but existing, and at an epidemic scale,
Dafna Tachover , former telecommunications officer, lawyer

Feiten

  • Wist u dat de 'elektromagnetische velden' zoals die voorkomen bij mobiele telefoons gekwalificeerd zijn als: Mogelijk Kankerverwekkend?

  • Wist u dat de Raad van Europa al in 2011 een advies aan alle lidstaten heeft gegeven om het gebruik van mobiele telefoons en Wi-Fi in scholen te verbieden?
  • Wist u dat er mobiele telefoonverbod geldt op alle scholen in Frankrijk? En dat de mogelijke effecten op de gezondheid de hoofdreden hiervoor is?

Waarschuwingen San Fransisco

Go to top