Logo

                Stralingsbronnen

cellphone5

 

    Info kinderopvang / scholen

teacherschool2

 

             Veelgestelde vragen

veelgestelde vragen

 

                Onderzoeken

nieuws-kranten

 

Afgelopen week heb ik nagedacht over een voorstel voor het Baudartius College in Zutphen. Uiteindelijke ben ik tot de conclusie gekomen dat het niet aan mij is om een maatwerkadvies aan te bieden. Wat ik wel wil doen is verwijzen naar een advies dat komt van de Raad van Europa. Over dat advies hebben een hele hoop wijze mensen al goed nagedacht. Daarnaast legt het wat meer gewicht in de schaal dan een advies van Johan uit Zutphen.

De raad van Europa, het onafhankelijke adviesorgaan van de Europese Unie, heeft een conceptvoorstel (PDF) ingediend waarin het alle WiFi netwerken en mobiele telefoons wil verbannen van alle scholen in de EU.

De afdeling Milieu en lokale aangelegenheden van de raad dient met het voorstel vergaande maatregelen in om kinderen te beschermen tegen ‘schadelijke’  WiFi- en telefoonsignalen. Dat is het resultaat van een aantal hoorzittingen over de gevolgen van elektromagnetische straling.

Jean Huss, de opsteller van het rapport, vindt dat alle DECT-telefoons en WiFi systemen uit klaslokalen zouden moeten worden geweerd. Hij beroept zich op conclusies van “sommige regionale autoriteiten, medische organisaties en burgerorganisaties”. De Luxemburger is aangesloten bij de Socialistische groep binnen het parlementaire assemblee van de raad.

Huss pleit verder voor een grote voorlichtingscampagne vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De campagne zou gericht moeten worden op leraren, ouders en leerlingen zelf. Overigens is de commisie ook van mening dat ook babyfoons een risico zijn omdat ze erg dicht bij een baby staan.

Er wordt geadviseerd zoveel mogelijk gebruik te maken te maken van vaste telefoons; toestellen welke zijn aangesloten met een kabel. Ook overheden moeten zich bij de plaatsing van een GSM-, UMTS-, WiFi- of WiMax-masten niet laten leiden door de telecomoperators maar door goed overleg met burgerorganisaties en belangengroepen. Ook moet de overheid volgens de commissie beter gaan luisteren naar wetenschappers die in een vroeg stadium al waarschuwen voor de al dan niet schadelijke gevolgen van elektromagnetische straling.

Als laatste vind de opsteller van het rapport dat er ook stralingsvrije plekken moeten komen. Op deze plekken zou dan geen telefoonsignaal te ontvangen zijn en geen internetverbinding te maken zijn via een kabel of adsl-aansluiting. Dit moet mensen met een overgevoeligheid voor straling gaan helpen.

De commissie concludeert dan ook dat er nu moet worden ingegrepen voordat er zwaardere medische bewijzen zijn welke kunnen leiden tot grotere economische lasten en hogere gezondheidskosten.

Hier heb ik weinig meer aan toe te voegen. Kom dus over een paar jaar niet met: “We hebben het niet geweten”, want ik denk dat letselschadeadvocaten hier wel raad mee weten.

Het is natuurlijk makkelijk om te klagen over een school, maar dat is niet echt constructief en levert alleen maar discussie op. Dat is niet mijn bedoeling. Want het Baudartius College zal echt niet dit soort beslissingen nemen om mensen te schaden. Ze gaan mee met de wereld waar we in leven. Dat is een wereld waarin we liever niet naar de nadelen van techniek willen kijken. En Nederland heeft daarbij ook nog eens de twijfelachtige eer om helemaal achteraan te lopen met de acceptatie van de relatie tussen straling en gezondheidsklachten.

Met het eerste artikel heb ik een knuppel in het hoenderhok willen gooien om deze, maar ook andere scholen wakker te maken. Wat er in Nederland wordt gedaan met onze kinderen klopt van geen kant. Waar in andere landen zendmasten ver van scholen moeten staan, zetten we ze in Nederland naast scholen en als het even kan er ook nog op. En als toefje op de taart plakken we vervolgens ook de lokalen vol met zenders voor draadloos Internet. De resultaten van deze domme denk- en handelswijze moeten dan ook zichtbaar worden. Gezien het aantal kinderen dat een psychisch label (ADHD, ADD, PDD-NOS of Autisme) krijgt in Nederland zijn we goed op weg.

Analyse

Gebouw Berkenlaan
Berkenlaan 389
7204 EN Zutphen

Als we de locatie bekijken waar de school ligt, dan zien we dat die al belast is. Dat betekent dat je al te maken hebt met een probleem voordat je zelf met zenders aan de slag gaat. Als we ons voorstellen dat het glas al zo ver vol water zit, dan is er weinig voor nodig om het te laten overstromen. Gezien de achtergrondstraling van de locatie is het dus uit den boze om alleen al aan Wifi te gaan denken. Dat is vragen om een gigantisch probleem.

Wat is er zeker aanwezig:
- C2000 van de brandweerkazerne
- binnen 600 meter nog een keer C2000 van de mast voor het politiebureau
- UMTS van meerdere zendmasten op zo’n 150 meter van de school
- Hoogspanning op zo’n 100 meter van de school

Wat is er vermoedelijk aanwezig:
- meerdere Wifi zenders van de huizenblokken in de buurt
- meerdere DECT zenders van de huizenblokken in de buurt
- geopathische verstoringen

Om dit te neutraliseren moet je al erg goed je best doen. De locatie zelf is dus bijzonder zwaar belast.

Uitwerking

Wat deze bijzondere cocktail dagelijks met de leerlingen en leraren doet, dat laat zich raden. Gezien resultaten in het verleden kan ik wel vast een kleine opsomming geven: het immuunsysteem krijg het hevig te voortduren, de hormoonspiegel gaat allerlei pieken en dalen vertonen, mensen gaan zich depressief en mat voelen, vaak hoofdpijn, darmklachten en hartkloppingen. Dat is een kleine opsomming van de klachten die gerelateerd zijn aan de blootstelling aan straling.

Waarschuwingen genoeg

We kunnen ons later niet beroepen op het feit dat we niks geweten hebben. In de landen waar men ons voor is gegaan met de draadloze uitrol zitten nu met de gebakken peren. Laten we hier van leren en op tijd maatregelen nemen.

http://www.safeschool.ca
http://www.citizensforsafetechnology.org
http://www.centerforsaferwireless.org
http://www.emfeffectsonkids.com
http://www.wiredchild.org

Oplossingen zoeken

Nu we ons bewust zijn van het probleem, kunnen we oplossingen zoeken.
Die ben ik momenteel aan het uitwerken en verschijnen in een volgend artikel.

Afgelopen zaterdag zijn we met het hele gezin om scholenjacht gegaan. Onze zoon is 11 en moet volgend jaar naar de grote school. Hij kan erg goed leren en heeft momenteel een HAVO/VWO advies. Omdat hij tevens goed is in sporten, wilde hij graag op het Baudartius gaan kijken. Daar hebben ze zogenaamde sportoriëntatie uren.

Om ongeveer 10:00 uur kwamen we bij de school aan. We liepen met de grote menigte mee naar binnen. Binnen aangekomen kregen we een wegwijzer en we konden beginnen. Het viel me eigenlijk al direct op dat de atmosfeer in de school slecht was. Naar mate we meer lokalen hadden bezocht kreeg ik steeds meer klachten die op straling wijzen. Vooral een enorme hoofdpijn kwam opzetten. Ik droeg die dag een ClaeSmog, maar die kon niet voorkomen dat ik klachten kreeg.

Na een aantal lokalen te hebben bezocht besloot ik mijn electrosmogmeter uit de auto te gaan pakken. Deze kan van 100 mHz t/m 3 GHz meten. Buiten de school stond de meter al op 0,100 mW/m2. Dat is in mijn ogen hoog aangezien het buiten is. In de school schoot de meter zelfs ver door de 0,300 mW/m2 heen op sommige plaatsen. De WLan-zenders waren vooral in de gangen gehangen. Zover ik kon beoordelen waren het corporate toestellen met een bijzonder hoog zendvermogen. Ze waren van het merk Panasonic en het serienummer eindigde op 114. Ik heb ze later thuis niet meer terug kunnen vinden, dus ik heb geen aanvullende gegevens. Wel vermoed ik dat ze op 5 GHz draaien in plaats van 2,4. Dit zou betekenen dat ik ze niet heb kunnen meten en dat de straling in de school vele malen hoger is.

Na een rondje in het eerste gebouw gingen we naar het tweede gebouw. Dat was een oude basisschool welke was omgebouwd om aan de vraag naar lesruimte te kunnen voldoen. In deze school vond ik de atmosfeer prettiger, maar nog steeds niet goed genoeg. Korte metingen leverde waarden van 0,050 – 0,100 mW/m2 op. In dit gebouw hingen de zenders van het merk Linksys boven de deuren van de lokalen. Deze leken een minder hoog vermogen te hebben.

Na mijn metingen heb ik de meter weer terug naar de auto gebracht. Een korte blik in de omgeving leverde op: hoogspanningsmasten op 150 meter met meerdere UMTS zenders erin gericht op de school, nog meer UMTS op een flatgebouw op 150 meter van de school en een brandweer kazerne met vermoedelijk C2000 op 50 meter van de school. Als mijn zoontje net zo gaat reageren op straling als hij laatst op mijn werk deed, dan gaat hij helse jaren tegemoet.

Uiteindelijk hebben we netjes onze ronde gedaan en enthousiast om informatie gevraagd over het onderwijs. Thuis aangekomen heb ik een middag en een avond migraine gehad en kreeg mijn vriendin een uitbarsting van woede. Het verschil tussen onze gebiosaneerde woning en dat stralingshol is ook wel erg groot. Dan moet je ontladen.

Zijn wij gek of is de wereld gek geworden? Als ik kijk naar de landen om ons heen, dan moeten wij als Nederlanders ons schamen. Dat wij onze kinderen naar dergelijke plaatsen durven te sturen. Scholen dienen een maatschappelijk belang en hebben een verantwoording tegenover de ouders en de kinderen. Deze verantwoording is hier volledig zoek. Ook deze school adverteert op open dagen met “Draadloos Internet door het hele gebouw.” Terwijl scholen in het buitenland (Canada, Frankrijk en Duitsland) hier al steeds meer van terugkomen. Wat is er nodig om ook hier in Nederland het tij te keren?

Ik vraag me dus af hoeveel kinderen en leraren er op het Baudartius nu al met de bekende klachten zullen lopen. Dagelijks hoofdpijn, concentratieproblemen, hartkloppingen, matheid, kortademig, darmklachten. Wie durft er te reageren op dit artikel? Dat mag ook anoniem.

En hoe nu verder… Hoe kun je als ouders kiezen voor een school waarvan je weet dat je kind er in zo’n omgeving terecht zal komen. Maar, welk alternatief heb je? Welke andere geschikte school heeft er geen Wifi? Want ze willen allemaal modern zijn en leerlingen scoren.

Dit bezoek gaat in elk geval nog een staartje krijgen….

Teken de petitie

Quotes

De industrie gaat geen cent betalen als achteraf blijkt dat Elektromagnetische Velden toch schadelijk blijken te zijn. Nee uiteindelijk moet de samenleving ervoor betalen zowel met hun gezondheid, als ook financieel.
Prof. Olle Johansson (neuroscientist at Karolinska Institute, Sweden)

Feiten

  • Wist u dat de 'elektromagnetische velden' zoals die voorkomen bij mobiele telefoons gekwalificeerd zijn als: Mogelijk Kankerverwekkend?

  • Wist u dat de Raad van Europa al in 2011 een advies aan alle lidstaten heeft gegeven om het gebruik van mobiele telefoons en Wi-Fi in scholen te verbieden?
  • Wist u dat er mobiele telefoonverbod geldt op alle scholen in Frankrijk? En dat de mogelijke effecten op de gezondheid de hoofdreden hiervoor is?

Waarschuwingen San Fransisco

Go to top