Afgelopen week heb ik nagedacht over een voorstel voor het Baudartius College in Zutphen. Uiteindelijke ben ik tot de conclusie gekomen dat het niet aan mij is om een maatwerkadvies aan te bieden. Wat ik wel wil doen is verwijzen naar een advies dat komt van de Raad van Europa. Over dat advies hebben een hele hoop wijze mensen al goed nagedacht. Daarnaast legt het wat meer gewicht in de schaal dan een advies van Johan uit Zutphen.

De raad van Europa, het onafhankelijke adviesorgaan van de Europese Unie, heeft een conceptvoorstel (PDF) ingediend waarin het alle WiFi netwerken en mobiele telefoons wil verbannen van alle scholen in de EU.

De afdeling Milieu en lokale aangelegenheden van de raad dient met het voorstel vergaande maatregelen in om kinderen te beschermen tegen ‘schadelijke’  WiFi- en telefoonsignalen. Dat is het resultaat van een aantal hoorzittingen over de gevolgen van elektromagnetische straling.

Jean Huss, de opsteller van het rapport, vindt dat alle DECT-telefoons en WiFi systemen uit klaslokalen zouden moeten worden geweerd. Hij beroept zich op conclusies van “sommige regionale autoriteiten, medische organisaties en burgerorganisaties”. De Luxemburger is aangesloten bij de Socialistische groep binnen het parlementaire assemblee van de raad.

Huss pleit verder voor een grote voorlichtingscampagne vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De campagne zou gericht moeten worden op leraren, ouders en leerlingen zelf. Overigens is de commisie ook van mening dat ook babyfoons een risico zijn omdat ze erg dicht bij een baby staan.

Er wordt geadviseerd zoveel mogelijk gebruik te maken te maken van vaste telefoons; toestellen welke zijn aangesloten met een kabel. Ook overheden moeten zich bij de plaatsing van een GSM-, UMTS-, WiFi- of WiMax-masten niet laten leiden door de telecomoperators maar door goed overleg met burgerorganisaties en belangengroepen. Ook moet de overheid volgens de commissie beter gaan luisteren naar wetenschappers die in een vroeg stadium al waarschuwen voor de al dan niet schadelijke gevolgen van elektromagnetische straling.

Als laatste vind de opsteller van het rapport dat er ook stralingsvrije plekken moeten komen. Op deze plekken zou dan geen telefoonsignaal te ontvangen zijn en geen internetverbinding te maken zijn via een kabel of adsl-aansluiting. Dit moet mensen met een overgevoeligheid voor straling gaan helpen.

De commissie concludeert dan ook dat er nu moet worden ingegrepen voordat er zwaardere medische bewijzen zijn welke kunnen leiden tot grotere economische lasten en hogere gezondheidskosten.

Hier heb ik weinig meer aan toe te voegen. Kom dus over een paar jaar niet met: “We hebben het niet geweten”, want ik denk dat letselschadeadvocaten hier wel raad mee weten.