Logo

                Stralingsbronnen

cellphone5

 

    Info kinderopvang / scholen

teacherschool2

 

             Veelgestelde vragen

veelgestelde vragen

 

                Onderzoeken

nieuws-kranten

 

 

maps1Sinds kort is er een nieuw project opgezet om wifi-vrije of wifi-bewuste scholen in Belgiƫ en Nederland in kaart te brengen. Een inititatief die door vele stralingsexperts wordt aanbevolen.

De doelstelling van de inititiatiefnemers is alsvolgt:

"Met het project Wifi-vrije scholen stellen wij ons ten doel ouders die rekening houden met de impact van draadloze technologie op de gezondheid en leerprestaties van hun kinderen, te helpen bij het vinden van een school zonder Wifi netwerk en/of andere draadloze communicatieapparatuur.

Dit doen we door het in kaart brengen van Wifi-vrije scholen / zones in scholen."

Hebt u weet van scholen om aan de kaart toe te voegen? Contacteer de initiatiefnemers 'Team Wifi-vrije-scholen' op: 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

De overzichtskaart is te vinden op:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FBkT5D-xDB9r6PBwEs8jsrjVILwOp deze website staat nog een nadere toelichting:

Deze kaart kan u helpen bij het vinden van scholen die Wifi-vrij zijn (of bewust omgaan met Wifi).*

Weet u nog scholen die vermeld kunnen worden?
U kunt dit melden via: http://straling.gerelateerd.nl/contact.php

Teken de petitie

Quotes

Als je kijkt naar de mobiele telefoon studie met tomaten uit 2008 zien we een aantal ernstige moleculaire effecten veroorzaakt door elektromagnetische velden. De tomaten werden blootgesteld aan 900 megahertz microgolven waarna ze op moleculair niveau eruit zagen alsof ze waren " platgeslagen met een hamer".
Prof. Olle Johansson (neuroscientist at Karolinska Institute, Sweden)

Feiten

  • Wist u dat de 'elektromagnetische velden' zoals die voorkomen bij mobiele telefoons gekwalificeerd zijn als: Mogelijk Kankerverwekkend?

  • Wist u dat de Raad van Europa al in 2011 een advies aan alle lidstaten heeft gegeven om het gebruik van mobiele telefoons en Wi-Fi in scholen te verbieden?
  • Wist u dat er mobiele telefoonverbod geldt op alle scholen in Frankrijk? En dat de mogelijke effecten op de gezondheid de hoofdreden hiervoor is?

Waarschuwingen San Fransisco

Go to top