Logo

                Stralingsbronnen

cellphone5

 

    Info kinderopvang / scholen

teacherschool2

 

             Veelgestelde vragen

veelgestelde vragen

 

                Onderzoeken

nieuws-kranten

 

frank cleggVoormalig Microsoft president van Canada Frank Clegg geeft zijn visie op de ontwikkelingen rondom de veiligheid en gezondheid van draadloze technologieen.

Hij geeft aan dat er vanuit de industrie geen onderzoeken worden gedaan die de mogelijke uitwerkingen op de gezondheid onderzoeken.

emfscientistAdviseurs van het EMF-scientists appeal hebben opnieuw een oproep gedaan aan de Verenigde Naties Environment Program (UNEP).  Zij roepen de UNEP op om de potentiele biologische impact van 4G en 5G telecommunicatie technologieen op mensen dieren en planten te herwaarderen.

Deze oproep wordt ondersteund door 248 scientists afkomstig uit 42 landen.

studiesIn deze overzichtsstudie worden de uitkomsten van zo'n 100 onderzoeken besproken welke de biologische effecten van 2.45 GHz Wi-Fi signalen hebben onderzocht.

In deze studies worden duidelijke effecten aangetoond van: schade aan het reproductie systeem, impacts op de EEG en brein functies, effecten op het hart, lever, schildklier, gen expressie, cel cyclus, cel membraan, bacterieen, en planten.

bioinitiativeHet eerste Bioinitiative Report, gepubliceerd in 2012,  biedt een overzicht van wetenschappelijke onderzoeken waarbij gezondheidseffecten door RF-straling zijn onderzocht. Hierbij is vooral gekeken naar de biologische effecten die RF-straling kan opwekken.

De toen gepubliceerde resultaten gaven een beeld weer dat in zo'n 2/3 van deze onderzoeken (schadelijke) biologische effecten werden aangetoond. In de 2019 update is te zien dat nu, in verreweg het overgrote deel (>90%) van de onderzoeken,  biologische effecten van RF-straling worden gezien.


Oad logop de website van het Algemeen Dagblad werd 17 juli een artikel gewijd aan het onderwerp: is 5G schadelijk voor de gezondheid?

In dit artikel wordt kort en bondig ingegaan op een aantal belangrijke onderdelen aangaande dit onderwerp.Teken de petitie

Quotes

I'm contacted by several parents every week with children who have become sick from their school’s wireless system. The most common symptoms include headaches, increased sensitivity to noise, nose bleeds, concentration and memory problems, nausea, exhaustion, and hyperactivity. “Unfortunately, these harms are not potential but existing, and at an epidemic scale,
Dafna Tachover , former telecommunications officer, lawyer

Feiten

  • Wist u dat de 'elektromagnetische velden' zoals die voorkomen bij mobiele telefoons gekwalificeerd zijn als: Mogelijk Kankerverwekkend?

  • Wist u dat de Raad van Europa al in 2011 een advies aan alle lidstaten heeft gegeven om het gebruik van mobiele telefoons en Wi-Fi in scholen te verbieden?
  • Wist u dat er mobiele telefoonverbod geldt op alle scholen in Frankrijk? En dat de mogelijke effecten op de gezondheid de hoofdreden hiervoor is?

Waarschuwingen San Fransisco

Go to top