Logo

                Stralingsbronnen

cellphone5

 

    Info kinderopvang / scholen

teacherschool2

 

             Veelgestelde vragen

veelgestelde vragen

 

                Onderzoeken

nieuws-kranten

 

Het is zover! Mobiele telefonie heeft dezelfde status als roken.

Voortaan moet er in Israël op ieder verkocht mobieltje de tekst staan:

”Pas op – Het Ministerie van Gezondheid wijst erop dat veelvuldig gebruik van dit apparaat zowel als het dragen ervan op het lichaam het risico op kanker kan vergroten, vooral bij kinderen”.

Er is een nieuwe stap gezet in de acceptatie van de relatie tussen gezondheidsklachten en straling. Dit keer is het Israël die deze eer toekomt. Eerder al wilde Israël eenzelfde strategie als Frankrijk gaan hanteren op scholen. Dat betekent zoveel als dat GSM’s verboden zouden zijn. Helaas heeft dat het niet gehaald. Maar nu is er dus wederom nieuws en deze keer is de wet wel volledig aangenomen.

Maar wacht eens even. Waarom horen we hier in Nederland niets van en waarom waarschuwen wij de gebruikers van een mobiele telefoon niet? Die vraag is door mij en andere ervaringsdeskundigen al zo ontzettend vaak gesteld. Nog nooit is daar echt een antwoord op gekomen. Wij in Nederland zijn zo nuchter dat we liever onze kinderen dood laten gaan aan kanker dan ze te beschermen. We zijn zo matgeslagen door alle reclames over iPads en mobiele speeltjes, dat we de gevaren ervan niet eens meer willen horen. Het doet mij denken aan het volgende. Als ouders van een kind van 11 wordt je geadviseerd om al met een kind over roken te praten voordat het naar de middelbare school gaat. Anders is het kind letterlijk doof voor jouw verhalen over de gevaren. Wanneer zou het dan een goed moment zijn om te beginnen over de gevaren van deze draadloze speeltjes? Voor hun geboorte misschien? Daar gaan we inmiddels wel hard naar toe met de huidige samenleving.

Het zal mij echt benieuwen hoe lang wij het in Nederland nog kunnen veroorloven om onze huidige waanvoorstelling vol te houden. Moeten eerst alle landen om ons heen maatregelen hebben genomen voordat wij durven? Daar begint het namelijk sterk op te lijken. Wat kost dit grapje ons eigenlijk al aan zorgkosten? Daar zou eens snel onderzoek naar moeten worden gedaan.

Bron: http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/sante/israel-attention-telephoner-tue_1093124.html

Te midden van een groeiende bezorgdheid over de inzet van draadloze technologie, met name wifi en mobieltjes heeft de OECTA, de Vereniging van Katholieke Engelstalige leraren in Ontaria, stelling genomen tegen de ongebreidelde inzet van deze technologie op scholen:

Leest u de volledige stellingname (position paper 8 pp) op

Engelstalige samenvatting:

1. We do not know what the long-term effects of low-level non-ionizing radiation are on
those who are exposed (workers and students). No form of radiation can be deemed
‘safe’ as it depends on the constitution of the individual exposed, the amount of
exposure as well as a sufficient amount of time to pass to observe any health effects
that have a long latency period (i.e. cancer).

2. The WHO has classified low-level non-ionizing radiation in the microwave band
associated with celluar phones as a class 2b carcinogen (possible carcinogen) and
Health Canada has warned about limiting the use of handheld personal electronic
equipment such as cellular phones among youth. Initializing WiFi for personal
electronic equipment will result in an unpredictable exposure as use varies.

3. A segment of the population are environmentally sensitive (a disability according to
the Canadian Human Rights Commission) to low level non-ionizing radiation and may
experience immediate physical/biological reactions when exposed.

4. Employers including School Boards have the duty to accommodate persons with
disabilities including that of electro-hypersensitivity. A widespread investment in a
redundant WiFi network may limit the ability to reduce WiFi exposure thereby
accommodating workers with an electro-hypersensitivity disability.

5. The safety of this technology has not thoroughly been researched and therefore the
precautionary principle and prudent avoidance of exposure should be practiced.

6. The purposeful introduction of non-ionizing radiation transmitters, such as WiFi, into
the work place is considered to be the introduction of new equipment that presents a
potential health and safety hazard for workers. As such, it is the duty of the Joint
Health and Safety Committee to develop a hazard control program to; assess the risk
of injury from the potential hazard, recommend controls to be applied to address the
hazards, and to monitor the effectiveness of the applied controls.

7. Administrative and physical control methods to address the hazards of non-ionizing
radiation, such as WiFi, in the workplace are readily available and relatively easy to
apply. Application of controls would be completely consistent with the ALARA (As Low
As Reasonably Achievable) approach and the precautionary principles as well as the
general duty clause, Section 25 (2)(h) of the Occupational Health and Safety Act.

Er worden momenteel ook plannen gemaakt om het onderwijs in Nederland keihard met de neus op de feiten te drukken. Onze kinderen mogen niet het kind van de rekening worden.

De straling die veroorzaakt wordt door gsm's en draadloze netwerken kan, zeker bij kinderen, de gezondheid in gevaar brengen. Dat is de conclusie van een rapport van de Raad van Europa, zo meldt de Belgische krant De Morgen.

De Raad van Europa pleit daarom voor een totaal verbod op mobiele telefoons en wifi in scholen.

De discussie over de al dan niet schadelijke gevolgen van de elektromagnetische straling die gsm's, draadloze telefoons en wifi-antennes uitstoten is niet nieuw. Voor- en tegenstanders schermen al jaren met allerhande wetenschappelijke onderzoeken in een poging hun gelijk te bewijzen.

Ook de leden van de Raad van Europa bogen zich over de kwestie en kwamen na het horen van een aantal experts en het doornemen van de recentste wetenschappelijke studie tot de conclusie dat die straling wel degelijk een potentieel gevaar voor de gezondheid vormt.

In zijn rapport vergelijkt de Raad die straling met asbest en tabak, ook zaken waarvan de schadelijke effecten op lange termijn eerst werden geminimaliseerd. Wachten op omstandig wetenschappelijk en medisch bewijs vooraleer tot actie over te gaan is geen optie. En dus stelt de Raad van Europa in zijn rapport een aantal maatregelen voor.

Zo wil de Raad in de toekomst strikte stralingslimieten opleggen, moeten toestellen die straling veroorzaken een duidelijk label krijgen dat op de gezondheidsrisico's wijst en komt er een grootschalige voorlichtingscampagne die op de potentiële gevaren van gsm's, babyfoons en draadloos internet wijst.

Het opvallendste voorstel is ongetwijfeld het totale verbod op het gebruik van gsm's en draadloze netwerken in schoolgebouwen. Op die manier wil Europa kinderen en jongeren, die kwetsbaarder zijn, zoveel mogelijk van die straling vrijwaren.

Het is voorlopig nog afwachten of het verbod er ook echt komt. In juni zal de plenaire vergadering van de Raad van Europa zich erover uitspreken en daarna moet het ook nog voorbij het Comité van Ministers, waarin de buitenlandministers van alle 47 leden zetelen.

Bijkomend probleem is het gebrek aan reële macht. De Raad van Europa kan zijn wil niet aan de lidstaten opleggen. Zijn beslissingen gelden enkel als aanbevelingen. Al blijft zo'n aanbeveling wel een krachtig signaal. Het is immers de bedoeling dat de bevoegde ministers van de lidstaten onderzoeken hoe ze de maatregelen die de Raad voorstelt ook effectief in de praktijk kunnen omzetten.

Bron: http://www.nationaleonderwijsgids.nl/anp/index.php?item_id=306&;anp_id=5497

Laatst kwam ik het volgende artikel tegen. Dit stuit mij zeer tegen de borst. Al helemaal omdat wij frequente bezoekers van Centerparcs zijn waren.

Gasten van de Center Parcs-parken in Nederland, België en Duitsland beschikken voortaan over draadloos internet. Deze extra service is zowel in de cottages als bij de receptie als in de Market Dome te gebruiken. De volledige WiFi-dekking wordt gerealiseerd via KPN HotSpots en zorgt ervoor dat de gasten nu ook op elk moment van hun vakantie online kunnen zijn.

Volgens Center Parcs wordt hiermee doeltreffend ingespeeld op de behoefte van gasten om ook tijdens de vakantie online te kunnen zijn en overal informatie te kunnen opzoeken, vakantiefoto’s te kunnen plaatsen en om hun e-mail te kunnen checken. Daarnaast is het ook voor zakelijke gasten een belangrijke service, die voor hen overigens al eerder beschikbaar was in de Business Centers van Center Parcs. Nu is het dus uitgebreid naar alle gasten, die zelfs vanaf het terras van hun cottage internet kunnen raadplegen.

Het gebruik van het draadloos internet is opgesplitst in verschillende tarieven, afhankelijk van het verblijf en de gewenste tijdsduur. Deze tarieven variëren van 5,95 euro tot 15,95 euro. Meer informatie hierover is op te vragen bij Center Parcs.

De Franse Senaat verbiedt mobiele telefoons op scholen, reclame voor kinderen jonger dan 14 jaar en komt met nog vele andere voorzorgsmaatregelen. De uitrol van LTE en WiMax worden stilgelegd voor een duur van 5 jaar. En Nederland gaat lekker door met de uitrol van al deze ellende... dom dom dom.

Teken de petitie

Quotes

I'm contacted by several parents every week with children who have become sick from their school’s wireless system. The most common symptoms include headaches, increased sensitivity to noise, nose bleeds, concentration and memory problems, nausea, exhaustion, and hyperactivity. “Unfortunately, these harms are not potential but existing, and at an epidemic scale,
Dafna Tachover , former telecommunications officer, lawyer

Feiten

  • Wist u dat de 'elektromagnetische velden' zoals die voorkomen bij mobiele telefoons gekwalificeerd zijn als: Mogelijk Kankerverwekkend?

  • Wist u dat de Raad van Europa al in 2011 een advies aan alle lidstaten heeft gegeven om het gebruik van mobiele telefoons en Wi-Fi in scholen te verbieden?
  • Wist u dat er mobiele telefoonverbod geldt op alle scholen in Frankrijk? En dat de mogelijke effecten op de gezondheid de hoofdreden hiervoor is?

Waarschuwingen San Fransisco

Go to top