Logo

                Stralingsbronnen

cellphone5

 

    Info kinderopvang / scholen

teacherschool2

 

             Veelgestelde vragen

veelgestelde vragen

 

                Onderzoeken

nieuws-kranten

 

mobielEuropese landen nemen maatregelen, Nederland doet niets

Kinderen lopen grotere gezondheidsrisico’s door het gebruik van een mobiele telefoon dan volwassenen. Dat komt doordat de straling, afkomstig van de telefoon, dieper doordringt in de schedel van een kind dan in de schedel van een volwassene. Dat zegt de Belgische kinderoncoloog Stefaan van Gool in de ZEMBLA-aflevering ‘Ziek van je mobieltje’, die aanstaande vrijdag 1 juni om 21.20 uur te zien is bij de VARA op Nederland 2.

WHO: mogelijk kankerverwekkend
Vorig jaar classificeerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de blootstelling aan de straling van mobiele telefoons als ‘mogelijk kankerverwekkend’, nadat een werkgroep van dertig wetenschappers uit veertien landen een aantal wetenschappelijke studies had beoordeeld, die een verband tussen kanker en het gebruik van mobiele telefoons aantonen.

Verhoogd risico
Eén van die studies is van de hand van de Zweedse oncoloog prof. dr.
L. Hardell, die tevens lid is van de WHO-werkgroep. Al in 2007 bleek uit zijn onderzoek dat gebruikers van mobiele telefoons een verhoogd risico lopen op het krijgen van hersen- en oortumoren, de zogeheten brughoektumoren. Ook stelde hij vast dat tumoren zich vaker voordoen aan de kant van het hoofd waar de mobiele telefoon wordt gebruikt.

Megagroot experiment
Volgens prof. dr. S. van Gool, die als kinderoncoloog verbonden is aan de Universiteit van Leuven en tevens de Belgische Gezondheidsraad adviseert, is vooral het gebruik van een mobiele telefoon door kinderen riskant: ‘Kinderen worden veel blootgesteld en ook veel langer. Wat de gevolgen daarvan gaan zijn, weten we pas binnen vijftig, zestig jaar. Dus je kunt eigenlijk zeggen: dit is een megagroot experiment.’

Voorzorg
Daarom hebben verschillende Europese landen uit voorzorg maatregelen genomen om hun burgers tegen overmatige blootstelling van straling te beschermen. Zo is het in Frankrijk sinds 2010 om gezondheidsredenen voor kinderen tot 14 jaar verboden om op school een mobiele telefoon te gebruiken.
Landen als België, Duitsland en Engeland informeren hun bevolking over de gezondheidsrisico’s van mobiele telefoons en geven advies hoe de blootstelling aan straling kan worden verminderd.

Waarschuwingstekst
Ook in Israël werd in maart dit jaar een wet aangenomen die bepaalt dat mobiele telefoons, maar ook reclame-uitingen, een waarschuwende tekst moeten bevatten dat een mobiele telefoon straling genereert die schadelijk is voor de gezondheid, met name voor kinderen.

Onnodige onrust
De Nederlandse overheid neemt geen voorzorgsmaatregelen uit vrees voor onnodige onrust. In ZEMBLA zegt professor E. Lebret van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden dat er geen onomstotelijk bewijs is dat mobiel bellen tot schadelijke gezondheidseffecten leidt. ‘Als je er zo weinig over weet, dan maak je mensen onnodig ongerust als je vanuit voorzorg actief informatie gaat verspreiden’, aldus Lebret.

Risico onderzoek
Risico-onderzoeker dr. J. van der Sluijs van de Universiteit van Utrecht keurt de behoudende houding van het Kennisplatform af. ‘Ik zou als burger eerder in paniek zijn als de overheid stelselmatig waarschuwingen negeert en de gezondheid van de bevolking niet serieus neemt’, zegt Van der Sluijs in ZEMBLA.

Recht op informatie
Ook de Amerikaanse epidemioloog prof. dr. D. Davis, medeoprichter en voormalig directeur van het Centrum voor Milieu-Oncologie van de Universiteit van Pittsburgh, vindt de opstelling van het Kennisplatform onverantwoord: ‘De Nederlandse bevolking heeft het recht te weten waarom Belgen en Fransen verteld is hun kinderen tegen straling te beschermen. Het idee dat je mensen niet vertelt dat er mogelijk risico’s zijn, getuigt niet van respect voor hun integriteit en hun recht op informatie’, aldus Davis.

Voorlichting aan overheden
Davis schreef in 2010 de bestseller ‘Disconnect: The Truth About Cell Phone Radiation’. Davis was de afgelopen maand - op uitnodiging van verschillende landen - in Europa om voorlichting te geven aan overheden over hoe zij de blootstelling aan straling van draadloze apparatuur kunnen verminderen. Nederland heeft haar niet uitgenodigd.

Samenstelling & regie: Daan van Alkemade
Research: Norbert Reintjens
Eindredactie: Manon Blaas

ZEMBLA - 'Ziek van je mobieltje' vrijdag 1 juni 2012 om 21.20 uur bij de VARA op Nederland 2
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1261572

Een eerder uitzending van Zembla uit 2004 over hetzelfde onderwerp:
http://gemi.st/1530193

ikbenofflineUit het meest recente onderzoek van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij blijkt dat jongeren tussen 13 en 18 jaar lijden aan een serieuze vorm van Social Media Stress (SMS). De Sociale Media blijken met hun subtiele stimuli zoals geluiden, pushberichten, aandacht en beloningen jongeren in hun greep te houden. Jongeren geven aan niet meer zelfstandig te kunnen stoppen, omdat zij bang zijn buitengesloten te raken. Wanneer deze angst ernstige vormen aanneemt kan men spreken van FOMO – Fear of Missing Out. De Nationale Academie voor Media & Maatschappij pleit voor een nieuw bewustzijn en betere begeleiding van jongeren. In het kader van het onderzoek lanceert de Academie vandaag de landelijke Ikbenoffline.nl-campagne met de eerste officiële Ikbenoffline-dag op zondag 13 mei 2013.

Lees hier de Onderzoekrapportage ‘Jongeren lijden aan Social Media Stress’ 

Jongeren over hun Social Media Stress:

 “Als ik door mijn internetbundel heen ben, ben ik afhankelijk van Wifi en dus niet altijd bereikbaar… dat vind ik vreselijk, want ik mis daardoor zoveel.”- Yvonne, 14 jaar
 
“Als ik eerlijk ben… ik kan mij heel slecht concentreren op mijn huiswerk als ik thuis online ben… als ik dan berichten binnenkrijg, gaan die altijd voor…”- Timo, 13 jaar
 
“Ik word er echt nerveus van als ik weet dat er op mijn smartphone iets is binnengekomen en ik kan niet meteen kijken, omdat ik bijvoorbeeld in de klas of op de WC zit.”- Maarten 16 jaar

Op de verpleegafdelingen van oncologie en maag-, darm- en leverziekten kunnen patiënten sinds kort kosteloos gebruik maken van een iPad. Die iPads zijn door de Rotary Hoorn ter beschikking gesteld. Rotary Hoorn: “Met de iPads dragen wij bij aan een beter en sneller herstel van patiënten, omdat zij minder snel uit hun dagelijkse ritme raken en via dit apparaat een eigen vorm van ontspanning kunnen selecteren.”

Met een iPad in bed
Patiënten kunnen de iPad gebruiken om contact te houden met familie en vrienden. Dankzij de internettoegang is het ook eenvoudig om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de buitenwereld. Uit de eerste resultaten blijkt dat de patiënten erg blij zijn met deze nieuwe service.

Veilig en schoon
Hugo Keuzenkamp, bestuurder van het Westfriesgasthuis, is blij met dit gebaar van de Rotary. "Het steunt de binding van het Westfriesgasthuis met de West-Friese gemeenschap, en helpt patiënten om zich thuis te voelen in ons ziekenhuis. Wij zijn dan ook blij dat dit door de Rotary mogelijk is gemaakt en gaan kijken of het breder in het ziekenhuis kan worden toegepast.” De iPad is een tablet die toegang biedt tot e-mail, websites, sociale netwerken en online dagbladen. Ook kan er via de iPad muziek worden geluisterd en tv worden gekeken. De iPad voldoet aan de strenge hygiënische eisen en na gebruik worden alle instellingen en gegevens weer gereset, zodat niemand gegevens kan terugvinden van het gebruik door de vorige patiënt.

ipad-cheque.ashx

V.l.n.r. Hugo Keuzenkamp (Westfriesgasthuis), Martien Dekkers,
Steef Stumpel en Carla Buijsman (alledrie Rotary Hoorn).

Bron: http://www.westfriesgasthuis.nl/nl-NL/nieuws/ipads.aspx

Geschreven door Caroline Hoek op 16 maart 2012 om 10:46 uur

Muizen die als foetus aan GSM-straling zijn blootgesteld, vertonen hyperactief gedrag dat doet denken aan ADHD.

De onderzoekers verdeelden een groep zwangere muizen in tweeën. De ene helft bevond zich in een kooi met daarboven een actieve telefoon. De telefoon belde, maar het geluid stond uit, dus de muizen konden niets horen. De tweede groep bevond zich in een kooi met daarop ook een telefoon. Alleen stond deze telefoon helemaal uit.

Gevolgen
De muizen zetten hun jongen op de wereld en de jongen werden volwassen. De onderzoekers begonnen ze daarna aan allerlei experimenten te onderwerpen. Zo werd hun gedrag en ook hun brein bestudeerd. De volwassen muizen die als foetus aan GSM-straling waren blootgesteld, vertoonden iets ander gedrag dan de andere muizen. Zo bleek de kans dat ze hyperactief waren iets groter. En hun geheugencapaciteit was kleiner. Dat alles zou het resultaat zijn van GSM-straling die de ontwikkeling van zenuwcellen in de prefrontale cortex beïnvloedt.

ADHD
“We hebben laten zien dat gedragsproblemen in muizen die sterk doen denken aan ADHD veroorzaakt worden door blootstelling in de baarmoeder aan de GSM,” vertelt onderzoeker Hugh S. Taylor. Hij wijst erop dat het goed mogelijk is dat het toenemende aantal gevallen van ADHD onder mensen ook het resultaat is van steeds meer zwangere vrouwen met een GSM op zak.

Nader onderzoek is echter noodzakelijk. En daarin willen de onderzoekers ook een andere methodiek toepassen. “In dit onderzoek werden mobiele telefoons gebruikt om de mogelijke blootstelling van mensen na te bootsen, maar in de toekomst willen we generatoren die een standaard elektromagnetisch veld genereren, gebruiken om de hoeveelheid straling precies te kunnen bepalen.” Ook zijn er natuurlijk nog al wat verschillen tussen een muis en een mens. Een zwangerschap van de muis duurt maar negentien dagen en het brein van jonge muizen is bij de geboorte veel minder ontwikkeld dan dat van de mens. Onduidelijk blijft dus of het effect dat GSM-straling op jonge muizen lijkt te hebben vergelijkbaar is met het effect dat GSM-straling op mensen heeft. Maar ondenkbaar is het niet, zo benadrukken de onderzoekers.

Bron: http://www.scientias.nl/muis-krijgt-adhd-van-gsm-straling/58451

Het is zover! Mobiele telefonie heeft dezelfde status als roken.

Voortaan moet er in Israël op ieder verkocht mobieltje de tekst staan:

”Pas op – Het Ministerie van Gezondheid wijst erop dat veelvuldig gebruik van dit apparaat zowel als het dragen ervan op het lichaam het risico op kanker kan vergroten, vooral bij kinderen”.

Er is een nieuwe stap gezet in de acceptatie van de relatie tussen gezondheidsklachten en straling. Dit keer is het Israël die deze eer toekomt. Eerder al wilde Israël eenzelfde strategie als Frankrijk gaan hanteren op scholen. Dat betekent zoveel als dat GSM’s verboden zouden zijn. Helaas heeft dat het niet gehaald. Maar nu is er dus wederom nieuws en deze keer is de wet wel volledig aangenomen.

Maar wacht eens even. Waarom horen we hier in Nederland niets van en waarom waarschuwen wij de gebruikers van een mobiele telefoon niet? Die vraag is door mij en andere ervaringsdeskundigen al zo ontzettend vaak gesteld. Nog nooit is daar echt een antwoord op gekomen. Wij in Nederland zijn zo nuchter dat we liever onze kinderen dood laten gaan aan kanker dan ze te beschermen. We zijn zo matgeslagen door alle reclames over iPads en mobiele speeltjes, dat we de gevaren ervan niet eens meer willen horen. Het doet mij denken aan het volgende. Als ouders van een kind van 11 wordt je geadviseerd om al met een kind over roken te praten voordat het naar de middelbare school gaat. Anders is het kind letterlijk doof voor jouw verhalen over de gevaren. Wanneer zou het dan een goed moment zijn om te beginnen over de gevaren van deze draadloze speeltjes? Voor hun geboorte misschien? Daar gaan we inmiddels wel hard naar toe met de huidige samenleving.

Het zal mij echt benieuwen hoe lang wij het in Nederland nog kunnen veroorloven om onze huidige waanvoorstelling vol te houden. Moeten eerst alle landen om ons heen maatregelen hebben genomen voordat wij durven? Daar begint het namelijk sterk op te lijken. Wat kost dit grapje ons eigenlijk al aan zorgkosten? Daar zou eens snel onderzoek naar moeten worden gedaan.

Bron: http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/sante/israel-attention-telephoner-tue_1093124.html

Teken de petitie

Quotes

I'm contacted by several parents every week with children who have become sick from their school’s wireless system. The most common symptoms include headaches, increased sensitivity to noise, nose bleeds, concentration and memory problems, nausea, exhaustion, and hyperactivity. “Unfortunately, these harms are not potential but existing, and at an epidemic scale,
Dafna Tachover , former telecommunications officer, lawyer

Feiten

  • Wist u dat de 'elektromagnetische velden' zoals die voorkomen bij mobiele telefoons gekwalificeerd zijn als: Mogelijk Kankerverwekkend?

  • Wist u dat de Raad van Europa al in 2011 een advies aan alle lidstaten heeft gegeven om het gebruik van mobiele telefoons en Wi-Fi in scholen te verbieden?
  • Wist u dat er mobiele telefoonverbod geldt op alle scholen in Frankrijk? En dat de mogelijke effecten op de gezondheid de hoofdreden hiervoor is?

Waarschuwingen San Fransisco

Go to top