Logo

                Stralingsbronnen

cellphone5

 

    Info kinderopvang / scholen

teacherschool2

 

             Veelgestelde vragen

veelgestelde vragen

 

                Onderzoeken

nieuws-kranten

 

Op de verpleegafdelingen van oncologie en maag-, darm- en leverziekten kunnen patiënten sinds kort kosteloos gebruik maken van een iPad. Die iPads zijn door de Rotary Hoorn ter beschikking gesteld. Rotary Hoorn: “Met de iPads dragen wij bij aan een beter en sneller herstel van patiënten, omdat zij minder snel uit hun dagelijkse ritme raken en via dit apparaat een eigen vorm van ontspanning kunnen selecteren.”

Met een iPad in bed
Patiënten kunnen de iPad gebruiken om contact te houden met familie en vrienden. Dankzij de internettoegang is het ook eenvoudig om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de buitenwereld. Uit de eerste resultaten blijkt dat de patiënten erg blij zijn met deze nieuwe service.

Veilig en schoon
Hugo Keuzenkamp, bestuurder van het Westfriesgasthuis, is blij met dit gebaar van de Rotary. "Het steunt de binding van het Westfriesgasthuis met de West-Friese gemeenschap, en helpt patiënten om zich thuis te voelen in ons ziekenhuis. Wij zijn dan ook blij dat dit door de Rotary mogelijk is gemaakt en gaan kijken of het breder in het ziekenhuis kan worden toegepast.” De iPad is een tablet die toegang biedt tot e-mail, websites, sociale netwerken en online dagbladen. Ook kan er via de iPad muziek worden geluisterd en tv worden gekeken. De iPad voldoet aan de strenge hygiënische eisen en na gebruik worden alle instellingen en gegevens weer gereset, zodat niemand gegevens kan terugvinden van het gebruik door de vorige patiënt.

ipad-cheque.ashx

V.l.n.r. Hugo Keuzenkamp (Westfriesgasthuis), Martien Dekkers,
Steef Stumpel en Carla Buijsman (alledrie Rotary Hoorn).

Bron: http://www.westfriesgasthuis.nl/nl-NL/nieuws/ipads.aspx

Geschreven door Caroline Hoek op 16 maart 2012 om 10:46 uur

Muizen die als foetus aan GSM-straling zijn blootgesteld, vertonen hyperactief gedrag dat doet denken aan ADHD.

De onderzoekers verdeelden een groep zwangere muizen in tweeën. De ene helft bevond zich in een kooi met daarboven een actieve telefoon. De telefoon belde, maar het geluid stond uit, dus de muizen konden niets horen. De tweede groep bevond zich in een kooi met daarop ook een telefoon. Alleen stond deze telefoon helemaal uit.

Gevolgen
De muizen zetten hun jongen op de wereld en de jongen werden volwassen. De onderzoekers begonnen ze daarna aan allerlei experimenten te onderwerpen. Zo werd hun gedrag en ook hun brein bestudeerd. De volwassen muizen die als foetus aan GSM-straling waren blootgesteld, vertoonden iets ander gedrag dan de andere muizen. Zo bleek de kans dat ze hyperactief waren iets groter. En hun geheugencapaciteit was kleiner. Dat alles zou het resultaat zijn van GSM-straling die de ontwikkeling van zenuwcellen in de prefrontale cortex beïnvloedt.

ADHD
“We hebben laten zien dat gedragsproblemen in muizen die sterk doen denken aan ADHD veroorzaakt worden door blootstelling in de baarmoeder aan de GSM,” vertelt onderzoeker Hugh S. Taylor. Hij wijst erop dat het goed mogelijk is dat het toenemende aantal gevallen van ADHD onder mensen ook het resultaat is van steeds meer zwangere vrouwen met een GSM op zak.

Nader onderzoek is echter noodzakelijk. En daarin willen de onderzoekers ook een andere methodiek toepassen. “In dit onderzoek werden mobiele telefoons gebruikt om de mogelijke blootstelling van mensen na te bootsen, maar in de toekomst willen we generatoren die een standaard elektromagnetisch veld genereren, gebruiken om de hoeveelheid straling precies te kunnen bepalen.” Ook zijn er natuurlijk nog al wat verschillen tussen een muis en een mens. Een zwangerschap van de muis duurt maar negentien dagen en het brein van jonge muizen is bij de geboorte veel minder ontwikkeld dan dat van de mens. Onduidelijk blijft dus of het effect dat GSM-straling op jonge muizen lijkt te hebben vergelijkbaar is met het effect dat GSM-straling op mensen heeft. Maar ondenkbaar is het niet, zo benadrukken de onderzoekers.

Bron: http://www.scientias.nl/muis-krijgt-adhd-van-gsm-straling/58451

Het is zover! Mobiele telefonie heeft dezelfde status als roken.

Voortaan moet er in Israël op ieder verkocht mobieltje de tekst staan:

”Pas op – Het Ministerie van Gezondheid wijst erop dat veelvuldig gebruik van dit apparaat zowel als het dragen ervan op het lichaam het risico op kanker kan vergroten, vooral bij kinderen”.

Er is een nieuwe stap gezet in de acceptatie van de relatie tussen gezondheidsklachten en straling. Dit keer is het Israël die deze eer toekomt. Eerder al wilde Israël eenzelfde strategie als Frankrijk gaan hanteren op scholen. Dat betekent zoveel als dat GSM’s verboden zouden zijn. Helaas heeft dat het niet gehaald. Maar nu is er dus wederom nieuws en deze keer is de wet wel volledig aangenomen.

Maar wacht eens even. Waarom horen we hier in Nederland niets van en waarom waarschuwen wij de gebruikers van een mobiele telefoon niet? Die vraag is door mij en andere ervaringsdeskundigen al zo ontzettend vaak gesteld. Nog nooit is daar echt een antwoord op gekomen. Wij in Nederland zijn zo nuchter dat we liever onze kinderen dood laten gaan aan kanker dan ze te beschermen. We zijn zo matgeslagen door alle reclames over iPads en mobiele speeltjes, dat we de gevaren ervan niet eens meer willen horen. Het doet mij denken aan het volgende. Als ouders van een kind van 11 wordt je geadviseerd om al met een kind over roken te praten voordat het naar de middelbare school gaat. Anders is het kind letterlijk doof voor jouw verhalen over de gevaren. Wanneer zou het dan een goed moment zijn om te beginnen over de gevaren van deze draadloze speeltjes? Voor hun geboorte misschien? Daar gaan we inmiddels wel hard naar toe met de huidige samenleving.

Het zal mij echt benieuwen hoe lang wij het in Nederland nog kunnen veroorloven om onze huidige waanvoorstelling vol te houden. Moeten eerst alle landen om ons heen maatregelen hebben genomen voordat wij durven? Daar begint het namelijk sterk op te lijken. Wat kost dit grapje ons eigenlijk al aan zorgkosten? Daar zou eens snel onderzoek naar moeten worden gedaan.

Bron: http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/sante/israel-attention-telephoner-tue_1093124.html

Te midden van een groeiende bezorgdheid over de inzet van draadloze technologie, met name wifi en mobieltjes heeft de OECTA, de Vereniging van Katholieke Engelstalige leraren in Ontaria, stelling genomen tegen de ongebreidelde inzet van deze technologie op scholen:

Leest u de volledige stellingname (position paper 8 pp) op

Engelstalige samenvatting:

1. We do not know what the long-term effects of low-level non-ionizing radiation are on
those who are exposed (workers and students). No form of radiation can be deemed
‘safe’ as it depends on the constitution of the individual exposed, the amount of
exposure as well as a sufficient amount of time to pass to observe any health effects
that have a long latency period (i.e. cancer).

2. The WHO has classified low-level non-ionizing radiation in the microwave band
associated with celluar phones as a class 2b carcinogen (possible carcinogen) and
Health Canada has warned about limiting the use of handheld personal electronic
equipment such as cellular phones among youth. Initializing WiFi for personal
electronic equipment will result in an unpredictable exposure as use varies.

3. A segment of the population are environmentally sensitive (a disability according to
the Canadian Human Rights Commission) to low level non-ionizing radiation and may
experience immediate physical/biological reactions when exposed.

4. Employers including School Boards have the duty to accommodate persons with
disabilities including that of electro-hypersensitivity. A widespread investment in a
redundant WiFi network may limit the ability to reduce WiFi exposure thereby
accommodating workers with an electro-hypersensitivity disability.

5. The safety of this technology has not thoroughly been researched and therefore the
precautionary principle and prudent avoidance of exposure should be practiced.

6. The purposeful introduction of non-ionizing radiation transmitters, such as WiFi, into
the work place is considered to be the introduction of new equipment that presents a
potential health and safety hazard for workers. As such, it is the duty of the Joint
Health and Safety Committee to develop a hazard control program to; assess the risk
of injury from the potential hazard, recommend controls to be applied to address the
hazards, and to monitor the effectiveness of the applied controls.

7. Administrative and physical control methods to address the hazards of non-ionizing
radiation, such as WiFi, in the workplace are readily available and relatively easy to
apply. Application of controls would be completely consistent with the ALARA (As Low
As Reasonably Achievable) approach and the precautionary principles as well as the
general duty clause, Section 25 (2)(h) of the Occupational Health and Safety Act.

Er worden momenteel ook plannen gemaakt om het onderwijs in Nederland keihard met de neus op de feiten te drukken. Onze kinderen mogen niet het kind van de rekening worden.

De straling die veroorzaakt wordt door gsm's en draadloze netwerken kan, zeker bij kinderen, de gezondheid in gevaar brengen. Dat is de conclusie van een rapport van de Raad van Europa, zo meldt de Belgische krant De Morgen.

De Raad van Europa pleit daarom voor een totaal verbod op mobiele telefoons en wifi in scholen.

De discussie over de al dan niet schadelijke gevolgen van de elektromagnetische straling die gsm's, draadloze telefoons en wifi-antennes uitstoten is niet nieuw. Voor- en tegenstanders schermen al jaren met allerhande wetenschappelijke onderzoeken in een poging hun gelijk te bewijzen.

Ook de leden van de Raad van Europa bogen zich over de kwestie en kwamen na het horen van een aantal experts en het doornemen van de recentste wetenschappelijke studie tot de conclusie dat die straling wel degelijk een potentieel gevaar voor de gezondheid vormt.

In zijn rapport vergelijkt de Raad die straling met asbest en tabak, ook zaken waarvan de schadelijke effecten op lange termijn eerst werden geminimaliseerd. Wachten op omstandig wetenschappelijk en medisch bewijs vooraleer tot actie over te gaan is geen optie. En dus stelt de Raad van Europa in zijn rapport een aantal maatregelen voor.

Zo wil de Raad in de toekomst strikte stralingslimieten opleggen, moeten toestellen die straling veroorzaken een duidelijk label krijgen dat op de gezondheidsrisico's wijst en komt er een grootschalige voorlichtingscampagne die op de potentiële gevaren van gsm's, babyfoons en draadloos internet wijst.

Het opvallendste voorstel is ongetwijfeld het totale verbod op het gebruik van gsm's en draadloze netwerken in schoolgebouwen. Op die manier wil Europa kinderen en jongeren, die kwetsbaarder zijn, zoveel mogelijk van die straling vrijwaren.

Het is voorlopig nog afwachten of het verbod er ook echt komt. In juni zal de plenaire vergadering van de Raad van Europa zich erover uitspreken en daarna moet het ook nog voorbij het Comité van Ministers, waarin de buitenlandministers van alle 47 leden zetelen.

Bijkomend probleem is het gebrek aan reële macht. De Raad van Europa kan zijn wil niet aan de lidstaten opleggen. Zijn beslissingen gelden enkel als aanbevelingen. Al blijft zo'n aanbeveling wel een krachtig signaal. Het is immers de bedoeling dat de bevoegde ministers van de lidstaten onderzoeken hoe ze de maatregelen die de Raad voorstelt ook effectief in de praktijk kunnen omzetten.

Bron: http://www.nationaleonderwijsgids.nl/anp/index.php?item_id=306&;anp_id=5497

Teken de petitie

Quotes

Als je kijkt naar de mobiele telefoon studie met tomaten uit 2008 zien we een aantal ernstige moleculaire effecten veroorzaakt door elektromagnetische velden. De tomaten werden blootgesteld aan 900 megahertz microgolven waarna ze op moleculair niveau eruit zagen alsof ze waren " platgeslagen met een hamer".
Prof. Olle Johansson (neuroscientist at Karolinska Institute, Sweden)

Feiten

  • Wist u dat de 'elektromagnetische velden' zoals die voorkomen bij mobiele telefoons gekwalificeerd zijn als: Mogelijk Kankerverwekkend?

  • Wist u dat de Raad van Europa al in 2011 een advies aan alle lidstaten heeft gegeven om het gebruik van mobiele telefoons en Wi-Fi in scholen te verbieden?
  • Wist u dat er mobiele telefoonverbod geldt op alle scholen in Frankrijk? En dat de mogelijke effecten op de gezondheid de hoofdreden hiervoor is?

Waarschuwingen San Fransisco

Go to top