Het FCC is een belangrijke instantie die de veiligheidsnormen bepaald van EM- Straling. De gehanteerde FCC normen stammen uit 1998, en ondanks de vele  wetenschappelijke aanwijzingen is nog steeds geen goede herziening geweest van deze normen.

De rechtbank heeft bepaald dat het FCC niet voldoende heeft gereageerd op de vele, door publiek/instanties aangegeven, effecten van gezondheids- en milieuschade door te hoge blootstelling aan EM-Straling

Het bewijs is overweldigend, zeggen onderzoekers van de Nature en Biodiversity Conservation Union.

Zij ontdekten dat de straling een schadelijke invloed had op insecten, en vooral op bijen, wespen en vliegen.

De Tweede Kamer heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over het onderwerp 5G en gezondheid.

De raad kan geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert.

Voor de meeste kinderen is het gebruik van draadloze apparaten als smartphones, tablets en Wi-Fi dagelijkse kost.
Het beeld van de meeste gebruikers is dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat dit mogelijk schadelijke effecten kan hebben.

Maar is dat wel zo? Een korte opsomming van enkele belangrijke punten worden in dit artikel weergegeven.


De adviezen van de instantie ICNIRP worden door vele internationale overheden als leidend beschouwd voor het bepalen van de veiligheidsnormen van RF-straling.

Al vele tientallen jaren worden deze normen door vele wetenschappers bekritiseerd. Zo ook door dr. Hugo Schooneveld die in zijn blog een goed overzicht geeft welke problemen er spelen rondom ICNIRP.

Go to top