Uit een uitgebreide analyse van de uitkomsten van het NTP- onderzoek blijkt een duidelijke associatie te worden aangetoond tussen de straling van mobiele telefoons en het ontstaan van DNA schade.

Het NTP- onderzoek, welke geinitieerd is door de Amerikaanse overheid, is eén van de grootste en uitgebreidste onderzoeken die is gedaan naar de effecten van de straling van mobiele telefoons

Het 2019 Hippocrates Electrosmog Appeal is ondertekend door 347 medici, artsen en gezondheids- professionals in Belgie.

Geconfronteerd wordend met de grootschalige aanwezigheid van electrosmog pleitten zij ervoor het voorzorgsprincipe te hanteren. Dit om de gezondheid te beschermen met name die van de kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en kinderen.

frank cleggVoormalig Microsoft president van Canada Frank Clegg geeft zijn visie op de ontwikkelingen rondom de veiligheid en gezondheid van draadloze technologieen.

Hij geeft aan dat er vanuit de industrie geen onderzoeken worden gedaan die de mogelijke uitwerkingen op de gezondheid onderzoeken.

emfscientistAdviseurs van het EMF-scientists appeal hebben opnieuw een oproep gedaan aan de Verenigde Naties Environment Program (UNEP).  Zij roepen de UNEP op om de potentiele biologische impact van 4G en 5G telecommunicatie technologieen op mensen dieren en planten te herwaarderen.

Deze oproep wordt ondersteund door 248 scientists afkomstig uit 42 landen.

studiesIn deze overzichtsstudie worden de uitkomsten van zo'n 100 onderzoeken besproken welke de biologische effecten van 2.45 GHz Wi-Fi signalen hebben onderzocht.

In deze studies worden duidelijke effecten aangetoond van: schade aan het reproductie systeem, impacts op de EEG en brein functies, effecten op het hart, lever, schildklier, gen expressie, cel cyclus, cel membraan, bacterieen, en planten.

Go to top