Resonance  Beings of Frequency documentary film  117523Deze nieuwe documentaire Beings of frequency is een waar meesterwerk. Het hele verhaal over waarom elektromagnetische velden schadelijk zijn wordt uit de doeken gedaan. Ook wordt uitgelegd waarom de bijen uitsterven. Een aanrader!

Shuman frequency

Al vroeg in de vorige eeuw werd ontdekt dat de aarde een eigen frequentie heeft. Deze frequentie van 7,83 Hz komt overeen met de frequentie van de alphagolven in het menselijk brein. Het is deze frequentie die ons immuunsysteem voedt en alle belangrijke processen in ons lichaam regelt. Zonder deze frequentie worden wij ziek en gaan de dood. Het leven op aarde heeft zich gedurende miljoenen jaren aangepast aan deze frequentie, maar recentelijk is deze frequentie bijna niet meer meetbaar (in de grote steden) omdat ze wordt overschaduwd door alle kunstmatige elektromagnetische signalen die wij mensen hebben gecreëerd. De effecten van deze omslag worden in Beings of Frequency langzaam en pijnlijk zichtbaar in de wereld om ons heen.

Bijen en vogels

Dieren navigeren op het magnetische velde van de aarde door speciale cellen in hun lichaam. Deze cellen blijken door minieme hoeveelheden elektromagnetische straling te worden verstoord. Ook mensen blijken deze cellen te bezitten. De afgelopen jaren is de populatie van diverse soorten vogels, vlinders en bijen enorm teruggelopen. Testen met elektromagnetische straling op bijenpopulaties laten onthutsende resultaten zien. In korven waar een DECT-telefoon in wordt geplaatst keren de bijen niet terug of loopt de populatie van de bijen sterk terug.

Cijfers:
- 90% van de bijenpopulatie in de V.S. is al verdwenen
- de vlinderpopulatie in Europa is gehalveerd
- 1/8 van de vogelpopulatie in Europa is verdwenen

Mensen

Zoals al eerder gezegd hebben ook mensen cellen die gevoelig zijn voor magnetisme. Meer en meer mensen geven aan dat ze in de afgelopen jaren vreemde klachten hebben ontwikkelt. Dit beeld wordt bevestigd door artsen over de hele wereld. Zij luiden de noodklok met allerlei oproepen. Tot op heden wordt hier echter niets mee gedaan omdat wetenschappelijk wordt aangenomen dat straling geen schade kan doen. Maar er is nooit onderzocht wat de effecten op de langere termijn zijn. Verder zijn alle blootstellingslimieten gebaseerd op thermische effecten (opwarming), de biologische effecten die optreden bij veel lagere blootstelling is nooit voldoende onderzocht. De huidige stand van zaken is gewoon niet meer houdbaar. Er moet snel actie komen, anders konden we weleens de bijen en de vogels achterna gaan.

Melatonine

Naast het verstoren van 7,83 Hz blijken elektromagnetische velden nog een effect te hebben. Ons lichaam ziet deze velden als licht. Ze verstoren dus de aanmaak van melatonine, die normaal gesproken wordt aangemaakt als het nacht is. Deze melatonine is onze meest krachtige anti-oxidant. Onderzoeken bij mensen die nachtdiensten draaien en een verstoorde melatonineproductie hebben, laat zien dat deze groep een veel grotere kans heeft om kanker te ontwikkelen dan een normaal mens. Mensen die in een elektromagnetisch veld slapen hebben dezelfde lage melatonineproductie als mensen die nachtdiensten werken. Ze zijn dus even gevoelig voor de ontwikkeling van kanker.

"De vraag zou niet moeten zijn of je kanker krijgt van elektromagnetische straling.
De vraag zou moeten zijn hoe het komt dat
elektromagnetische straling belemmert dat het lichaam kanker op kan ruimen."

Beings of Frequency geeft antwoord op deze vraag en dit zou algemeen bekend moeten zijn bij iedereen. Door de verstoring van de melatonineproductie .

Zelf kijken: Beings of Frequency

Briljant. Snel kijken dus en niet vergeten om zelf te verspreiden. Het gaat immers om de toekomst van deze planeet en haar bewoners.

http://www.youtube.com/watch?v=QqXjF2_sHtg