Er worden de afgelopen weken veelvuldig reclames getoond van de nieuwe Stichting Stop Hersentumoren. Deze reclames zijn schokkend van aard en lijken erop gericht om mensen wakker te maken. Maar hoe wakker is men  bij deze stichting zelf eigenlijk. Is deze stichting ervan op de hoogte dat er de afgelopen jaren veelvuldig is gewaarschuwd voor de gevolgen van mobiel bellen, in verband met de verhoogde kans op hersentumoren.

Als deze stichting dus enig bestaansrecht wil hebben, dan gaat men op zoek naar de oorzaak van de stijging van het aantal hersentumoren. Maar wij vermoeden dat ze net als de Stichting Kika en de Kankerstichting niet open zullen staan voor het feit dat mobiel bellen de kans op een hersentumor aanzienlijk vergroot. Zelfs nadat er in Italië door het hoogste gerechtsorgaan een uitspraak is gedaan die dit voor eens en altijd juridisch heeft bevestigd.  Het is al in 2006 en 2009 door onafhankelijk onderzoek bewezen dat het bellen met een gsm de kans op tumoren aan die kant van het gezicht vergroot.

Als we een prognose maken op basis van de huidige cijfers, dan ziet het er in elk geval niet zo best uit volgens Zweeds onderzoek. Zij spreken van een dreigende pandemie van hersentomoren. Om dit te voorkomen komen ze met een advies waarvan de volgende regels het meest belangrijke zijn.

- Bel zoveel mogelijk met een vast toestel
- Als je toch mobiel wilt bellen, gebruik dan een headset met draad
- Draag een mobiele telefoon nooit op je lichaam

Moeten we op dit punt nu weer een opsomming gaan geven van alle bewijzen die geleverd zijn, of zullen we dat niet doen?

Deze uitzending van Zembla zegt  dan eigenlijk voldoende:
http://www.youtube.com/watch?v=CC-Cpa3TTz4

Wij hopen dat deze stichting de relatie zal durven benoemen en haar leden en anderen zal waarschuwen tegen de gevolgen van mobiel bellen. Maar kanker is geld waard en stichtingen die zogenaamd ideële doelen hebben gedijen hier goed op. Als we de stichting Pink Ribbon als voorbeeld nemen dan kunnen we overal op Internet lezen dat deze stichting hele andere doelen heeft dan mensen met Kanker helpen. Is de stichting Stop Hersentumoren anders? De tijd zal het leren.

Bij deze de oproep aan deze Stichting Stop Hersentumoren. Wordt wakker en durf dit probleem te benoemen...

-- Onze post op de Facebookpagina van de stichting is in elk geval direct verwijderd, wat al aangeeft dat men de link niet durft te leggen. --