kpemvHet Kennisplatform EMV heeft wederom eén en ander aan informatie toegevoegd op hun website.
Dit keer is er uitgebreide informatie geplaatst over het onderwerp:
Mobiele telefoons en zendmasten
.

http://www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/Mobieletelefoonsenzendmasten/Mobieletelefoonsenzendmasten.aspx