thDe onderstaande video is een fragment uit de documentaire "Take back your power". In het hierin getoonde levend bloedanalyse is een duidelijke negatieve invloed te zien op het menselijke bloed door de EM-straling afkomstig van een Smart Meter.

Duidelijk is te zien hoe de bloedcellen beschadigen of samentrekken in zogeheten geldrollen.

 

Meer dan 5.000 studies laten zien dat RF / MW-straling schadelijk uitwerkingen heeft op de biologie van mensen, dieren en planten. Acute en chronische blootstelling aan RF (radiofrequentie) en MW (magnetron) straling, zelfs bij zeer lage stroom-dichtheden, kan leiden tot niet alleen de negatieve gezondheidseffecten in deze video, maar ook tot:

Calciumionen schade in cellen, endotheelcellen dysfunctie , stikstofmonoxide uitputting, oxidatieve stress, melatonine verstoring, bloed-hersen-barrière lekkage, DNA-schade, beschadiging van het sperma en nog veel meer.

Glucosemetabolisme veranderingen in de hersenen zijn waarneembaar na slechts enkele minuten gebruik van de mobiele telefoon.

De mechanismen voor de schade als gevolg van niet-thermische, niet-ioniserende straling worden almeer duidelijk.

Helaas zijn de zogenaamde "veiligheids" normen die gehanteerd worden hopeloos verouderd en achterhaald, waardoor nog steeds een stortvloed van zeer winstgevende,  draadloze apparatuur op de markt blijft komen. In vele landen wordt actie gevoerd om aandacht te krijgen voor de negatieve effecten van deze apparatuur op ieders leefmilieu.

Uzelf kunt ook positieve actie ondernemen om uzelf en uw gezin te beschermen door uw eigen blootstelling aan RF-en MW-apparatuur te beperken (zoals slimme meters, mobiele telefoons, WiFi-routers en-apparaten, draadloze babyfoons, draadloze alarmsystemen, draadloze spelcomputers, etc.)

Video:

http://www.youtube.com/watch?v=y4JDEspdx58

 

Het onstaan van het in de video getoonde bloedbeeld geldt voor de meeste draadloze apparatuur, dus niet alleen in de directe nabijheid van een slimme meter. Het bloedbeeld kan zich weer verbeteren indien men zich op voldoende afstand bevind van draadloze apparatuur. Echter door het wijdverbreid voorkomen van vele 24uurs-stralers als Dect, Wifi, Zendmasten is dit afstand houden voor velen nagenoeg onmogelijk geworden wat resulteerd in een constant verslechterd bloedbeeld met alle kwalijke gevolgen van dien.

Meer info:

http://stopsmartmeters.org.uk/live-blood-analysis-observable-effects-of-rfmw-radiation-from-smart-meter/

 

Overzicht van de hoogte van het stralingsniveau met betrekking tot de afstand vanaf een smart meter. Met referenties naar studies die bij desbetreffende stralingsniveau negatieve effecten heeft gevonden.

Biological-Effects-Chart-Dr-R-M-Powell4-1024x787