VideoZeer leerzame video over straling in onze leefomgeving. Hier wordt op zeer eenvoudige manier het probleem uitgelegd en met voorbeelden aangeven waarom we totaal de weg kwijt zijn geraakt.

NSDZaterdag 25 mei 2013 van 13.00 tot 17.00 uur Den Bosch

http://www.denationalestralingsdag.nl/

pageNHD


In diverse kranten in Nederland is aandacht gegeven aan het voornemen, van in ieder geval meer dan honderd personen, om een proefproces te starten tegen de staat. (zoals bijv. op voorpagina NH Dagblad)

Alhoewel het proces zelf een vrij lastig en moeilijk begaanbaar pad zal zijn heeft dit proces ook als doel om de stralingsproblematiek uitgebreid in de media te krijgen en zodoende de nietswetende burgers bekend te maken met de eventuele gevaren van o.a. zendmasten, mobieltjes, wifi etc.

Resonance  Beings of Frequency documentary film  117523Nieuw onderzoek toont aan dat bijen sterk reageren op de elektromagnetische signalen van mobiele telefoons. Bijen reageren met een hoog piepend geluid op mobiele telefoons die worden aangezet in de buurt van een korf.

4 web Kinder im Gras cutBinnenkort starten er er op scholen in Duitsland lessen over de gevaren van mobiele apparatuur op de gezondheid. Funky schools is een initiatief van verschillende organisaties die willen dat straling een bespreekbaar onderwerp wordt.

Go to top