gist2Wat voor invloed kan EMV hebben op het menselijk lichaam, welke effecten kunnen er ontstaan en wat is een mogelijke verklaring hiervoor? Dr. Dietrich Klinghardt heeft zich al vele jaren verdiept in de effecten van straling op bacteriën, schimmels en andere micro-organismen in ons lichaam. Uit ee'n van zijn onderzoeken blijkt dat de invloed van straling zorgt dat schimmels 600 x meer biotoxines gaan produceren.

eric-van-rongenWelke personen spelen een hoofdrol in het bepalen en het onderzoeken van de veiligheid van Elektromagnetische Velden. Wie beoordelen de wetenschappelijke onderzoeken en wie vertaald deze naar het te voeren beleid?

Aflevering 1:  Eric van Rongen

thDe onderstaande video is een fragment uit de documentaire "Take back your power". In het hierin getoonde levend bloedanalyse is een duidelijke negatieve invloed te zien op het menselijke bloed door de EM-straling afkomstig van een Smart Meter.

Duidelijk is te zien hoe de bloedcellen beschadigen of samentrekken in zogeheten geldrollen.

kpemvHet Kennisplatform EMV heeft wederom eén en ander aan informatie toegevoegd op hun website.
Dit keer is er uitgebreide informatie geplaatst over het onderwerp:
Mobiele telefoons en zendmasten
.

http://www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/Mobieletelefoonsenzendmasten/Mobieletelefoonsenzendmasten.aspx

Go to top