1-0467e4dfa7Op 20 april 2013 werd in een internationale wetenschappelijke conferentie gehouden in Potenza Picena, Italië. De bijeenkomst werd georganiseerd door de International Commission on Electromagnetic Safety ( http://www.icems.eu ). Aan het einde van de vergadering, hebben de twaalf deskundigen twee resoluties aangenomen op basis van het voorzorgsbeginsel.

In het, door de wetenschappers gepresenteerde, onderzoek blijkt dat microgolfstraling de mens en andere diersoorten gezondheidsschade kan toebrengen

De deskundigen kwamen tot de volgende conclusies:

-- Microgolven die gebruik maken van gepulste radiofrequente (RF) veroorzaken biologische effecten meer invasief dan niet-gepulste elektromagnetische velden;
-- RF kunnen structurele veranderingen in enzymen veroorzaken in nanoseconden, Pulsering in RF gebeurt elke milliseconde wat suggereert dat voor elke pulserende evenement meerdere enzymatische veranderingen optreden;
-- de gepulste signalen kunnen belangrijke wijzigingen in DNA regelgeving induceren als gevolg van methylering van het genoom
-- de wetenschappelijke literatuur concludeert dat biologische / gezondheidseffecten kunnen optreden bij lage blootstelling , en chronische blootstelling kan een levend organisme gevoeliger maken voor effecten van elektromagnetische velden ;
-- ICEMS monografie (. Eur. J. Oncol 2010) concludeerd dat er niet-thermische werkingsmechanismen zijn van EMF (inclusief RF) op de levende materie;
-- experimenten op cellen gekweekt in woonwijken van Potenza Picena bleek dat microgolven apoptose activeert
-- In voorlopige resultaten van dierproeven blijkt dat RF een co-kankerverwekkende stof is;
-- RF induceert oxidatieve stress in weefsels en levende organismen;
-- epidemiologische studies vinden significante gezondheidsrisico's voor mensen die zijn blootgesteld aan gepulste RF; meer onderzoek is nodig, in het bijzonder met betrekking tot gepulseerde RF;
-- De wetenschappelijke literatuur suggereert dat het voorzorgsbeginsel internationaal moet worden toegepast op EMF.
--Strengere veiligheidsnormen voor EMF zouden moeten worden aangenomen door regeringen en de volksgezondheid agentschappen, omdat de bestaande normen zijn verouderd en niet zijn gebaseerd op de recente literatuur over biologische effecten.1-df39b439e4

 

 

Volgens het voorzorgsbeginsel moeten bronnen van RF zo laag als mogelijk zijn omdat het op dit moment onmogelijk is om een veilige grens vast te stellen waarbij geen biologische effecten kunnen worden waargenomen

RF bronnen moeten ver verwijderd blijven van woongebieden. Voor gepulseerde RF bronnen zoals GSM/UMTS/ 4G zendmasten en Wi-Max antennes, moet de afstand tot de stralingsbron nog groter worden omdat bij deze stralingsbronnen meer biologische effecten zijn dan bij niet-gepulste signalen.

Wi-Fi mag niet op scholen en in openbare ruimten worden geplaatst omdat deze techniek werkt met gepulste signalen.

Het voorzorgsbeginsel stelt ook dat er speciale voorzorgen moeten gelden met betrekking op jongere mensen en met die gevoelig zijn voor elektromagnetische velden zoals EHS, een toestand die drastisch toeneemt in de moderne samenleving en die mensen zelfs al aan lage blootstelling aan EMV, ziek maakt

 

 

De twee resoluties zijn beschikbaar op:

www.scribd.com/doc/137733972/Potenza-Picena-Scientific-Resolution-Radar-radiofrequency-and-health-risk .

www.scribd.com/doc/137734801/Resolution-on-the-Radar-in-Potenza-Picena .