alcoholthVlak na de recente berichtgevingen in de media over het EMV-proefproces tegen de Staat en de problematiek over dit onderwerp komen er diverse berichten in de media die hier enigszins aan gerelateerd zijn.

Zo ook dit bericht over het waarschuwen van de bevolking voor de gevaren van alcohol met de relatie tot kanker.

 

 

 -- AD 29mei 2013 ---

Etiketten alcohol moeten waarschuwen voor kanker'

Op de etiketten van alcoholische drank moeten waarschuwingen komen dat alcohol kanker kan veroorzaken. Daarvoor pleiten gezondheidsdeskundigen woensdag in Dublin op een internationale conferentie in het kader van de Europese week tegen kanker. Volgens hen is bij het grote publiek niet bekend dat alcoholgebruik tot verschillende vormen van kanker kan leiden.

In 10 procent van de gevallen van kanker bij mannen en bij 3 procent van kanker bij vrouwen droeg alcohol daaraan bij, benadrukken onderzoekers. Het gaat om onder meer om kanker in de keelholte, slokdarm en lever, maar ook om darm- en borstkanker.

Onmiddellijke actie is in hun ogen noodzakelijk omdat in Europa verreweg de meeste alcohol ter wereld wordt gedronken. In sommige Europese landen wordt meer dan 2,5 keer meer gedronken dan het wereldwijde gemiddelde.

Volgens Peter Rice van een Schotse gezondheidsorganisatie leidt alcohol vooral tot gezondheidsschade bij oudere mensen, maar gaat de meeste aandacht uit naar jongeren die te veel drinken en daardoor overlast veroorzaken. Dat alcohol kankerverwekkend is, moet volgens hem nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.

Dat zou een taak moeten zijn voor overheden en de drankindustrie. 'We hebben het recht om te weten wat er in onze drank zit en wat voor effect dat heeft op onze gezondheid', aldus Mariann Skar van Eurocare, een Europese koepelorganisatie voor alcoholpreventie.

http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/3448696/2013/05/29/Etiketten-alcohol-moeten-waarschuwen-voor-kanker.dhtml

 --------------------

Opvallend hierin is de sterke overeenkomst met de problematiek rondom het mobiele telefoon gebruik. Als het woord "alcohol" verandert wordt in "mobiele telefoon" staat er een verhaal wat al jarenlang bepleit wordt door vele experts, onderzoekers en instanties wereldwijd.

De verschillen tussen alcohol en bijvoorbeeld mobiele telefoon zijn:

-De gezondheidsgevaren van alcoholgebruik zijn redelijk goed bekend bij de bevolking en alleen bij buitensporig gebruik van alcohol treden doorgaans serieuze gezondheidsproblemen op. Het geven van extra waarschuwingen hiervoor zal doorgaans als betuttelend worden gezien.

-De gezondheidsgevaren van de mobiele telefoon en andere draadloze producten zijn weinig bekend onder de bevolking. Ook vormen zij potentieel een veel groter gevaar omdat nagenoeg iedereen deze producten gebruikt. Waar serieus alcoholgebruik maar bij een klein percentage van de (volwassen) bevolking een probleem vormt en waarin zijzelf een keuze in hebben, is de blootstelling van EM-velden van zendmasten, dect,wifi, mobiele telefoon veelal onvrijwillig en kunnen deze vooral voor jonge kinderen erg schadelijk zijn.

Als deze organisatie wil waarschuwen voor gezondheidsgevaren van alcohol dan zal deze organisatie al zeker moeten waarschuwen voor de gevaren van mobiele telefonie en andere EMV-producten.

(Is deze alcohol-waarschuwing dan ook een oprecht statement of is het een poging om de burger waarschuwings-moe te krijgen en zo de problemen rondom mobiele telefoons en EMV te maskeren....?)