Swiss-Reinsurance-Co1Recent is een rapport uitgekomen van de Zwitserse verzekeringsmaatschappij Swiss Reinsurance Company Ltd.

In dit rapport wordt laag- en hoogfrequente EMV in de hoogste risico categorie ingedeeld.

In deze categorie staan:

- "Endocriene verstorende" chemische producten
- Onvoorziene gevolgen van elektromagnetische velden
 -Onvoorziene gevolgen van nanotechnologie

In dit rapport komt o.a. naar voren dat:
-De laatste jaren de hoeveelheid EMV enorm is toegenomen
–De gezondheidseffecten van deze EMV zijn nog onbekend
-Angst voor een potentieel risico is groeiende
- Studies zijn moeilijk uit te voeren. Tijd-trend studies zijn lastig door de korte tijdspanne
- WHO heeft EMV ingedeeld als "mogelijk kankerverwekkend"
- Recente rechterlijke uitspraak in Italie suggereert een link tussen mobiel bellen en gezondheidsschade

 

Concluderende constatering is dat:

Als een directe link tusssen EMV en gezondheidsschade wordt bewerkstelligd kan dit een ingeleide zijn voor nieuwe claims wat tot mogelijk grote financiele gevolgen kan leiden.

 

Enkele andere verzekeringsmaatschappijen zijn deze maatschappij al voor gegaan met waarschuwingen voor de mogelijke schadelijkheid van EMV. Zoals in 2009 het Oostenrijkse AUVA en in 2010 Lloyds.

Dit Swiss Re rapport is te vinden op:

http://files.newsnetz.ch/upload/3/0/30072.pdf

 

Meer info op :

http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/7839/zwitserland_verzekeringsmij_deelt_emv_in_in_hoogste_risicoklasse