microwavenewsOngeveer een jaar geleden publiceerde het Danish Cancer Society (DCS) een alarmerend bericht: het aantal mannen met de diagnose "glioblastoma" ( kwaadaardige hersentumor) is de laatste tien jaar verdubbeld.

Na deze berichtgeving bleef het echter stil. De journalisten van de website:www.microwavenews.com hebben dit afgelopen jaar vele betrokken personen gevraagd wat er met deze berichtgeving wordt gedaan en waarom het lijkt of deze cijfers genegeerd worden.

 

Kort verslag van dit artikel:

 

- Navraag voor meer informatie bij o.a. de Danish Cancer Society bleek zeer moeilijk en stroef te verlopen. Na vele pogingen voor een uitleg kwam er uiteindelijk een zeer kort bericht van het hoofd-communicatie dat de eerder genoemde verdubbeling van glioblastoma een foute diagnose was.

In de zoektocht naar de plotselinge ontkenning van de eerdere berichtgeving is er ook contact geweest met een onderzoeker van het DCS. Deze gaf aan onderzoek te doen naar de oorzaken van de stijging van het aantal gevallen van glioblastoma. Hier worden twee oorzaken onderzocht.

1. Een virus-infectie van het brein, welke door de onderzoeker niet waarschijnlijk werd geacht.

2. Het mobiele telefoongebruik. De onderzoeker gaf aan dat deze link eigenlijk niet te maken is omdat "cell phones have been ruled out by the Danish Cancer Society."

 

- Half december 2013 is er in het tijdschrift Epidemiology een artikel gepubliceerd met als hoofdauteur Jonathan Samet. Samet is een lid van het Amerikaanse National Cancer Advisory Board (NCAB) en heeft mede nauw samengewerkt met de auteur Skovgaard Poulsen van het alarmerende Deense DCS-rapport.

Echter geeft hij in zijn artikel aan dat er geen aanwijzingen zijn dat, in Noordelijke landen, het aantal hersentumoren is gestegen. Meerdere vragen naar het negeren van de uitkomsten van het DCS-rapport worden door Samet en ook door Poulsen niet beantwoord.

 

- Naast het DCS is er in Denemarken ook het State Serum Institute (SSI) die cijfers publiceerd over het aantal kankergevallen. In het SSI-rapport is, tussen 2002-2011 een stijging aangegeven van hersen- en centraal zenuwstelsel tumoren van: Mannen: 30%, Vrouwen: 25%.

 

- Opvolgend is recent, 23 december 2013, een nieuw SSI rapport gepubliceerd. Deze rapporteerd dat het  aantal gevallen van deze type tumoren tussen 2003 - 2012 verder is gestegen. Namelijk: Mannen: 41.2% , Vrouwen: 46.1%  

 

Aantallen gevallen van specifiek glioblastoma zijn niet terug te vinden in deze cijfers omdat de cijfers van hersen- en centraal zenuwstelsel tumoren geclusterd zijn. Echter lijkt de genoemde verdubbeling van glioblastoma niet onwaarschijnlijk bij deze gegeven percentages.

 

De toch werkelijk bestaande verontrustende cijfers lijken nog steeds door overheids-instanties (en gerelateerde personen) aktief genegeerd te worden. Wat de titel van het Microwave News-artikel wel erg treffend maakt: " Something is Rotten in Denmark"

 

http://microwavenews.com/news-center/something-rotten-denmark

Zie ook:  http://www.emfacts.com/2013/12/more-on-the-danish-brain-tumor-rates/

 

Laatste SSI- rapport:

http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyheder/2013/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Registre/Cancerregisteret/Cancerregisteret%202012.ashx