assemble nationalIn Frankrijk is een wet aangenomen door de Assemblee Nationale ter beperking van de radiofrequente stralingsbelasting. Zo wordt o.a. reclame maken voor tablets voor kinderen onder de 14 jaar verboden.

Ook staat in deze wet de verplichting van de regering om stralingsarme 'witte zones' te creëren voor extreem elektrogevoelige personen (EHS)

 

Januari 2013 is o.a. door kamerlid Laurence Bee en Jean -Marc Ayrault een advies geschreven naar het Assemblee Nationale (Franse Lagerhuis ofwel Tweede Kamer). In dit advies werdt gepleit voor een drastische vermindering van blootstelling van radiofrequente velden afkomstig van draadloze technieken als de mobiele telefoon, tablets, wifi.

Na een intensief overleg met diverse partijen en de Franse Regering is een compromis bereikt welke is uitgewerkt in een nieuwe wet.

De Minister van Ecology, Philippe Martin begeleide deze nieuwe wet met de woorden dat dit "een eerste reactie is op de zorgen die er zijn over radiofrequente straling"

 

Enkele belangrijke punten in deze nieuwe wet:

 

 • Plaatsingen van nieuwe zendmasten moeten nu in samenspraak met de lokale autoriteiten worden overlegd. Hierdoor kan bijvoorbeeld meer rekening worden gehouden met omliggende gebouwen als scholen en kinderopvang. Als dit overleg mislukt heeft de overheidsinstelling ANFR het laatste woord. (ANFR: l'Agence nationale des fréquences)
  Bij zendmastplaatsingen had de telecomprovider alleen goedkeuring nodig van de eigenaar van het gebouw/locatie waar de antenne wordt geplaatst. Lokale autoriteiten als de gemeenteraad hadden meestal weinig invloed op zendmastplaatsingen.

 

 • Telecombedrijven, van bestaande zendmasten met een hoger dan gemiddeld stralingsniveau, mogen nu door de ANFR gesommeerd worden om hun antenneinstallatie aan te passen. Aanpassingen welke moeten zorgen voor een lager stralingsniveau

 

 • In de wettekst wordt ook gesproken om inzake het stralingsniveau het principe van "het matigen" aan te houden. "Als het stralingsniveau minder kan verminder het dan ook".
  In het eerste concept is gepleit om het ALARA principe te hanteren (As Low As Reasonably Achievable) Uiteindelijk is de tekst aangepast naar het principle of moderation " (" if you can limit it, limit ") and sobriety

 

 • Verbod voor het gebruik van Wifi in (kinderopvang) -instellingen bedoeld voor kinderen onder de 3 jaar.
  (Gepleit was voor een verbod van Wifi op basisscholen welke door Minister Martin is afgewezen. Reden hiervoor was dat deze maatregel anders een te grote obstakel werd voor de ontwikkelingen van digitale technologieen welke op dit moment voor veel scholen nu een prioriteit heeft. Ook zou zo'n verbod een signaal van angst kunnen geven aan families die in het eigen huis ook bloot worden gesteld aan Wifi-signalen)

 

 • In de wet is een tekst aangenomen welke pleit voor het adviseren van de bevolking om:
  - Bij geen gebruik de Wifi of internetbox uit te zetten.
  - Het publiek te informeren als er Wifi is geinstalleerd in openbare ruimtes.

 

 • Er moet een uitgebreide informatiecampagne komen om enkele basisregels aan te leren zoals:
  -Niet slapen met een mobiele telefoon onder je kussen of vlakbij je bed
  -Wanneer mogelijk de telefoon of tablet in vliegtuigmodus zetten vooral als kinderen er mee spelen
  -Niet bellen of internetten in trein of metro


 •  Reclame maken voor tablets voor kinderen onder de 14 jaar wordt verboden.
  Voor de mobiele telefoon was voor deze leeftijdsgroep al een reclameverbod van kracht

 • Aandacht wordt gevraagd voor personen die elektrogevoelig zijn geworden. De regering moet zich gaan orienteren om voor deze personen stralingsarme gebieden te ontwikkelen. Ook moet aandacht worden gegeven aan de problemen die elektrogevoeligen kunnen hebben op de werkplek.

 

Dit wetsvoorstel is reeds aangenomen door het Franse Lagerhuis. Deze wet ligt nu bij de Franse Senaat welke nog goedkeuring moet geven.

 

 

Engelstalige vertaling van dit Franse artikel:
mieuxprevenir.blogspot.ch/2014/01/france-law-on-electromagnetic-waves-in.html

Artikel Liberation:
http://www.liberation.fr/societe/2014/01/23/ondes-wi-fi-antennes-ce-qui-pourrait-changer_974996

Artikel Le Monde (Frans):
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/22/ondes-une-loi-pour-limiter-l-exposition-de-la-population_4351967_3244.html