kpemvHet Kennisplatform EMV & Gezondheid heeft onlangs een video gepubliceerd met het onderwerp: "Mobiele telefoon: Afstand houden?"

Hierin wordt geadviseerd om de mobiele telefoon niet tegen het lichaam te dragen omdat hierbij de veiligheidsnormen kunnen worden overschreden. Het is beter voldoende afstand te houden, vooral als de telefoon een constante open verbinding heeft met bijv. internet of netwerkapparatuur.

 

Video Kennisplatform EMV: Mobiele telefoon: Afstand houden?
https://www.youtube.com/watch?v=wEQ69fNBCuc

 

Na de, door het Kennisplatform EMV, eerder gepubliceerde adviezen:

-- Memo: Omgaan met EMV
http://www.kennisplatform.nl/Files/Kennisberichten/20140220%20Memo%20Omgaan%20met%20EMV.pdf

-- Kennisbericht Elektrogevoeligheid  
http://www.kennisplatform.nl/Kennisbericht%20Elektrogevoeligheid%2020120419.pdf

-- Het advies van het Ministerie van I&M om de blootstelling aan de EMV van mobiele telefoons zoveel mogelijk te beperken
http://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/239-advies-ministerie-i-m-beperk-gebruik-mobiele-telefoon

 

Is dit wederom een oproep van de Nederlandse Rijksoverheid om voorzichting om te gaan met het gebruik van de mobiele telefoon