kpemvHet Kennisplatform EMV heeft april/mei 2014 enkele nieuwe informatie videos op op hun website geplaatst.

Hier is recent ook een video geplaatst van Michiel Haas welke behoort tot de Klankbordgroep van het Kennisplatform

 

Kijk de video: www.kennisplatform.nl/Videoberichten/Kennispalet.aspx

of: http://www.youtube.com/watch?v=R5nSZftyPAs