thRondom Elektromagnetische Velden en Gezondheid gaat de discussie met name over het wel of niet ontstaan van biologische effecten in het menselijk/dierlijk lichaam. De officiele stralingsnormen gaan alleen uit van een opwarmend (thermisch) effect en laten deze biologische effecten buiten beschouwing.  

Echter was in 1975 al overduidelijk dat (schadelijke) biologische effecten optreden bij blootstelling aan EMV.

 

In een onderzoeksrapport van de Defense Intelligence Agency (onderdeel van de U.S. Army) wordt uitgebreid onderzocht welke biologische effecten optreden bij de blootstelling aan diverse soorten microgolven van bijv. radarinstallaties. Veel informatie in dit rapport is afkomstig uit onderzoeken met name gedaan in de Oostbloklanden waar al uitgebreid onderzoek werd gedaan naar de biologische effecten.

Hieruit voortvloeiend wordt in het rapport ingegaan op het feit dat deze Oostbloklanden een veel lager stralingsnorm hanteren dan de meeste Westerse landen. De redenen voor deze lagere normering worden besproken maar ook wat de nadelen zijn voor de V.S. / Westerse landen om hun normen te verlagen.

 "If the more advanced nations of the West are strict in the enforcement of stringent exposure standards, there could be unfavorable effects on industrial output and military functions."   

 

 

Enkele interessante passages in het rapport over de effecten van EMV op proefdieren:

 "Animal experiments reported in the open literature have demonstrated the use of low-level microwave signals to produce death by heart seizure or by neurological pathologies resulting from breaching of the blood-brain barrier.

Soviet and East European scientists believe that biological side-effects occur at power densities that are too low to produce obvious thermal effects. "            

 

Het rapport is te lezen op: https://electroplague.files.wordpress.com/2014/09/dia-report-1976.pdf

 

Meer info met links naar soortgelijke onderzoeken gedaan in die periode:

http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/8647/usa_biological_effects_of_electromagnetic_radiation_1975